Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specialisation seminar in culture: Great American Novel: Infinite Jest

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2S-SSC-GAN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar in culture: Great American Novel: Infinite Jest
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Seminaria przedmiotowe - grupa do wymagań etapowych - II rok s2
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 30 h - seminar (contact hours)
50 h - individual work: reading and preparing for classes
20 h - researching and preparing the midterm essay
25 h - researching and preparing the final essay

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The graduate has advanced knowledge of the American contemporary novel genre and is familiar with its distinctive features (K_W04),
W2: The graduate has advanced knowledge of selected historical, social, religious, philosophical, and political issues determining the development of the contemporary American novel (K_W08).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to place American contemporary long fiction in a general historical and cultural context (K_U09),
U2: The graduate is able to analyze and interpret contemporary American long fiction with the use of basic terminology and appropriate methods (K_U11),
U3: The graduate is able to recognize the literary conventions of contemporary American long fiction (K_U10).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The graduate is able to work and assume various roles in a team whilst analyzing a selection of contemporary American long fiction (K_K02),
K2: The graduate appreciates the tradition and cultural heritage of the United States of America and is aware of their responsibility for preserving them (K_K05).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:
- description
- discussion
Exploratory teaching methods:
- biographical
- brainstorming
- expert panels
- seminar

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- giełda pomysłów
- panelowa
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar aims to make the students familiar with the most recent developments in American long fiction. In the course of the seminar, the students will study in detail one of the most critically acclaimed contemporary American novels by a leading representative of his generation of authors, Infinite Jest by David Foster Wallace . In this work, the author brings together some of the most distinctive features of today's fiction in the United States of America: post-postmodernism, New Sincerity, neorealism, post-ironic writing and ecocriticism. By bringing together some of the most conventional features of fiction and new perspectives on writing, Wallace's novel is an excellent illustration of the developments in American fiction in the last three decades.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar aims to make the students familiar with the most recent developments in American long fiction. In the course of the seminar, the students will study in detail one of the most critically acclaimed contemporary American novels by a leading representative of his generation of authors, Infinite Jest by David Foster Wallace . In this work, the author brings together some of the most distinctive features of today's fiction in the United States of America: post-postmodernism, New Sincerity, neorealism, post-ironic writing and ecocriticism. By bringing together some of the most conventional features of fiction and new perspectives on writing, Wallace's novel is an excellent illustration of the developments in American fiction in the last three decades.

The classes will cover the following topics:

social changes in the United States after the year 1990

politics in relation to ecology

the role of the contemporary family in the USA

human relationships in terms of post-Freudian psychology

Literatura: (tylko po angielsku)

Wallace, David Foster. Infinite Jest - any edition

Wallace, David Foster. "E Unibus Pluram: Television and U.S. Fiction. Review of Contemporary Fiction, 13:2 (1993:Summer) p.151

Optional readings:

David Foster Wallace and the Long Thing, M. Boswell, ed. Bloomsbury: New York, 2014.

Understanding David Foster Wallace, M Boswell, ed. - any edition.

Greg Carlisle, Elegant Complexity. A Study of David Foster Wallace's Infinite Jest.Sideshow Media: Austin TX. 2007.

Conversations with David Foster Wallace, S. Burn, ed. University of Mississippi Press, 2012.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

ctive participation in classes - 20% (K_K02, K_K05),

Midterm Essay - 30% (K_W09, K_U10, K_U11),

Final Essay - 50% (K_W09, K_U10, K_U11).

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5.

In each of the criteria, the correct and precise use of the English language will be taken into consideration (up to 20% of the grade for the given component).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)