Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proofreading

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2W-P Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Proofreading
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) C1 English skills level

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in classes - 30 hrs

- group project - 10 hrs

Self-study hours:

- preparation for classes and evaluation tests - 35 hrs

Altogether: 75 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The graduate knows grammar and vocabulary of the language/languages at an adanced level (K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to search for, analyse, evaluate, select, and apply information using various sources and to formulate critical opinions based thereon (K_U01)

U2: The graduate is able to read and comprehend advanced texts in the language/languages of a given cultural area (K_U02)

U3: The graduate is able to gain and deepen their knowledge and develop their research skills on their own (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The graduate identifies and solves problems connected with their profession (K_K04)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- discussion, description

Exploratory teaching methods:

- laboratory, practical


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course comprises exercises which aim at gaining knowledge and skills in the use of proofreading rules. Subjects comprise proofreaders' marks used on hard copy, review and tracking functions in word processors and proofreading applications in PDF files.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course comprises exercises which aim at gaining knowledge and skills in the use of proofreading rules.The classes are based on exercises involving proofreading advanced texts in English, using proofreading marks on hard copy, review and tracking functions in word processors, and proofreading applications in PDF files. The students are also familiarised with other computer aids useful in the process of proofreading.

Content distribution:

– Introduction: familiarising the students with the assumed learning outcomes, seminar topics, code of conduct, evaluation criteria

– Proofreading rules: consistency (in spelling, formatting), eliminating omissions and repetitions, “awkward” word and page breaks, spelling, grammar (“light editing”), typing mistakes

– Proofreading practice

– Proofreading symbols

– Proofreading in Microsoft Word and Adobe Reader

– Machine learning, online proofreading and AI

Literatura: (tylko po angielsku)

Required reading:

Anderson, Laura K. 2006. McGraw-Hill’s proofreading handbook. McGraw-Hill.

Butcher, Judith, Caroline Drake, and Maureen Leach. 2006. Butcher’s copy-editing: the Cambridge Handbook for Editors, Copy-editors and Proofreaders. Cambridge University Press.

Smith Debra, Sutton Helen. 1994. Powerful Proofreading Skills: Tips, Techniques and Tactics. Cengage Learning.

Sullivan, K.D. and Eggleston M. 2006. The McGraw-Hill Desk Reference for Editors, Writers, and Proofreaders. McGraw-Hill.

Additional reading:

Weimin, Toh. Proofreading Steps. Academia.edu. DOA 2016.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

In-class activity (W1, U1, U2, K1)

A group project (W1, W2, U3, K1)

3 written in-class tasks (W1, U1, U2, K1)

Assessment criteria:

fail – 0-59%

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90%

very good – 91-100

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Fojt
Prowadzący grup: Tomasz Fojt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course comprises exercises which aim at gaining knowledge and skills in the use of proofreading rules. Subjects comprise proofreaders' marks used on hard copy, review and tracking functions in word processors and proofreading applications in PDF files.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course comprises exercises which aim at gaining knowledge and skills in the use of proofreading rules. Subjects comprise proofreaders' marks used on hard copy, review and tracking functions in word processors and proofreading applications in PDF files. The classes are based on exercises involving proofreading and correcting advanced texts in English. The course makes it possible to achieve learning outcomes assumed for the subject.

Content:

− Introduction (presentation of learning outcomes, content of the course, evaluation methods and criteria, code of conduct)

− Proofreading basics: proof correction symbols, their function and form; marking the typescript; reading for sense; word breaks

− Proofreading rules 1: the use of proof correction symbols and other skills – examples

− Proofreading rules 2: the use of proof correction symbols and other skills – guided study and group tasks

− Proofreading rules – exercise: examination of authentic text samples; practise – marking the typescript; practice – applying proof correction symbols

− Evaluation of the level of achievement of learning outcomes: in-class written task involving proofreading of a text sample on hard copy; feedback

− Acquiring and practising track changes skills and rules for Word documents

− Evaluation of the level of achievement of learning outcomes: in-class written task involving review functions in Word documents; feedback

− Acquiring and practising skills in using Acrobat tools for editing PDFs

− Evaluation of the level of achievement of learning outcomes: in-class written task involving the use of Acrobat tools for editing PDFs; feedback

Literatura: (tylko po angielsku)

Required reading:

Anderson, Laura K. 2006. McGraw-Hill’s proofreading handbook. McGraw-Hill.

Butcher, Judith, Caroline Drake, and Maureen Leach. 2006. Butcher’s copy-editing: the Cambridge Handbook for Editors, Copy-editors and Proofreaders. Cambridge University Press.

Smith Debra, Sutton Helen. 1994. Powerful Proofreading Skills: Tips, Techniques and Tactics. Cengage Learning.

Sullivan, K.D. and Eggleston M. 2006. The McGraw-Hill Desk Reference for Editors, Writers, and Proofreaders. McGraw-Hill.

Additional reading:

Weimin, Toh. Proofreading Steps. Academia.edu. DOA 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Sibierska
Prowadzący grup: Marta Sibierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course comprises exercises which aim at gaining knowledge and skills in the use of proofreading rules. Subjects comprise proofreaders' marks used on hard copy, review and tracking functions in word processors and proofreading applications in PDF files.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course comprises exercises which aim at gaining knowledge and skills in the use of proofreading rules. Subjects comprise proofreaders' marks used on hard copy, review and tracking functions in word processors and proofreading applications in PDF files. The classes are based on exercises involving proofreading and correcting advanced texts in English. The course makes it possible to achieve learning outcomes assumed for the subject.

Content:

− Introduction (presentation of learning outcomes, content of the course, evaluation methods and criteria, code of conduct)

− Proofreading basics: proof correction symbols, their function and form; marking the typescript; reading for sense; word breaks

− Proofreading rules 1: the use of proof correction symbols and other skills – examples

− Proofreading rules 2: the use of proof correction symbols and other skills – guided study and group tasks

− Proofreading rules – exercise: examination of authentic text samples; practise – marking the typescript; practice – applying proof correction symbols

− Evaluation of the level of achievement of learning outcomes: in-class written task involving proofreading of a text sample on hard copy; feedback

− Acquiring and practising track changes skills and rules for Word documents

− Evaluation of the level of achievement of learning outcomes: in-class written task involving review functions in Word documents; feedback

− Acquiring and practising skills in using Acrobat tools for editing PDFs

− Evaluation of the level of achievement of learning outcomes: in-class written task involving the use of Acrobat tools for editing PDFs; feedback

Literatura: (tylko po angielsku)

Required reading:

Anderson, Laura K. 2006. McGraw-Hill’s proofreading handbook. McGraw-Hill.

Butcher, Judith, Caroline Drake, and Maureen Leach. 2006. Butcher’s copy-editing: the Cambridge Handbook for Editors, Copy-editors and Proofreaders. Cambridge University Press.

Smith Debra, Sutton Helen. 1994. Powerful Proofreading Skills: Tips, Techniques and Tactics. Cengage Learning.

Sullivan, K.D. and Eggleston M. 2006. The McGraw-Hill Desk Reference for Editors, Writers, and Proofreaders. McGraw-Hill.

Additional reading:

Weimin, Toh. Proofreading Steps. Academia.edu. DOA 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Sibierska
Prowadzący grup: Marta Sibierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course comprises exercises which aim at gaining knowledge and skills in the use of proofreading rules. Subjects comprise proofreaders' marks used on hard copy, review and tracking functions in word processors and proofreading applications in PDF files.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course comprises exercises which aim at gaining knowledge and skills in the use of proofreading rules.The classes are based on exercises involving proofreading advanced texts in English, using proofreading marks on hard copy, review and tracking functions in word processors, and proofreading applications in PDF files. The students are also familiarised with other computer aids useful in the process of proofreading.

Content distribution:

– Introduction: familiarising the students with the assumed learning outcomes, seminar topics, code of conduct, evaluation criteria

– Proofreading rules: consistency (in spelling, formatting), eliminating omissions and repetitions, “awkward” word and page breaks, spelling, grammar (“light editing”), typing mistakes

– Proofreading practice

– Proofreading symbols

– Proofreading in Microsoft Word and Adobe Reader

– Machine learning, online proofreading and AI

Literatura: (tylko po angielsku)

Required reading:

Anderson, Laura K. 2006. McGraw-Hill’s proofreading handbook. McGraw-Hill.

Butcher, Judith, Caroline Drake, and Maureen Leach. 2006. Butcher’s copy-editing: the Cambridge Handbook for Editors, Copy-editors and Proofreaders. Cambridge University Press.

Smith Debra, Sutton Helen. 1994. Powerful Proofreading Skills: Tips, Techniques and Tactics. Cengage Learning.

Sullivan, K.D. and Eggleston M. 2006. The McGraw-Hill Desk Reference for Editors, Writers, and Proofreaders. McGraw-Hill.

Additional reading:

Weimin, Toh. Proofreading Steps. Academia.edu. DOA 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.