Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specialisation seminar: The language of medical texts: a practical approach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2W-SS-LMT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: The language of medical texts: a practical approach
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Seminaria przedmiotowe - grupa do wymagań etapowych - II rok s2
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Proficiency in Polish

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with the teacher:


- participation in classes - 30 hrs


Self-study hours:


- preparation of projects - 30 hrs

- translation assignments – 55 hrs

- reading assignments - 10 hrs


Altogether: 125 hrs (5 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The student has in-depth knowledge of specialised variants of the English language that enables them to analyse and translate medical texts (K_W11)


W2: The student has the knowledge of the language in accordance with the C1 + level requirements in academic English (K_W02)


W3: The student has in-depth knowledge of the legal and ethical determinants of professional activity that are essential in the medical translator’s profession (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The student is able to search, analyse and creatively interpret and use, in accordance with the selected research methodology, information from various sources, using advanced information and communication techniques during research and presentation of their results (K_U01)

U2: The student is able to work in a team, performing various roles in it, including the leader’s role which allows to test the working environments in the translation profession (K_U09)

U3: The student has language skills in line with the C1 + level requirements in academic English and specialist languages that enable them to translate more advanced (medical) texts from Polish into English and from English into Polish (K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The student is able to critically assess the acquired knowledge and information received from various sources and verifies the above (K_K01)

K2: The student, in professional situations, is able to obtain information used to solve cognitive and practical problems that may occur in translation of medical texts (K_K02)

K3: The student identifies and resolves legal and ethical dilemmas related to the performance of the profession (K_K05)Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- discussion, description


Exploratory teaching methods:

- brainstorming

- case study

- classic problem-solving

- practical project work
Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- stolików eksperckich

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course discusses selected issues in the translation of medical texts. The course aims at expanding the linguistic and extralinguistic knowledge, acquiring new competences and broadening the translator’s skills and tools, which results from practical translation exercises. Students will be required to analyse and translate various types of texts typical of medical discourse from Polish into English and from English into Polish.

These course objectives can be also accomplished via online teaching and tools.

The courses may be conducted online via Microsoft Teams, both in synchronic and asynchronic mode.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course discusses selected issues in the translation of medical texts. The course aims at expanding the linguistic and extralinguistic knowledge, acquiring new competences and broadening the translator’s skills and tools, which results from practical translation exercises. Students will be required to analyse and translate various types of texts typical of medical discourse (from Polish into English and from English into Polish, e.g., hospital discharge reports, tests' and examinations' results, patient leaflets).

The range of topics covered includes: the definition and classification of medical texts, medical texts as LSP texts (relevant requirements, writing standards and stylistics), various types of documents, translation problems (e.g., terminology, abbreviations and acronyms, the impact of Latin and Greek). The focus shall be laid on the importance of knowledge expansion and information mining skills.

The aforementioned issues will be clarified and illustrated with practical examples, i.e., texts for in-class and out-of-class translation. Students will work individually and in teams, and translation tasks will be followed by in-class discussions.

Literatura: (tylko po angielsku)

1.Fischbach, Henry (ed.). 1998. Translation and Medicine. John Benjamins Publishing.

2. Karwacka, Wioleta (ed). 2018.Towards understanding medical translation and interpreting. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Resurreccio, Vincent Montalt i Maria Gonzales Davies. 2007. Medical translation step by step. Manchester: St. Jerome.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The students participating in the course will be assessed on the basis of a project produced at the end of the course (in the form of a presentation) and regular attendance. The project will be focused on the analysis of a given problematic area in medical translation. The course supervisor will offer help and guidance in the project.

The project will be evaluated in accordance with the following criteria:

1) linguistic correctness (30%)

2) terminological adequacy (40%)

3) study material preparation and delivery (30%)

Grading criteria:

fail – 0-59%

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90%

very good – 91-100

The students are also expected to read the texts from the reading list and participate in discussions during seminar sessions.

Attendance requirements are as stipulated by the general regulations for seminars.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course discusses selected issues in the translation of medical texts. The course aims at expanding the linguistic and extralinguistic knowledge, acquiring new competences and broadening the translator’s skills and tools, which results from practical translation exercises. Students will be required to analyse and translate various types of texts typical of medical discourse from Polish into English and from English into Polish.

These course objectives can be also accomplished via online teaching and tools.

The courses may be conducted online via Microsoft Teams, both in synchronic and asynchronic mode.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course discusses selected issues in the translation of medical texts. The course aims at expanding the linguistic and extralinguistic knowledge, acquiring new competences and broadening the translator’s skills and tools, which results from practical translation exercises. Students will be required to analyse and translate various types of texts typical of medical discourse (from Polish into English and from English into Polish, e.g., hospital discharge reports, tests' and examinations' results, patient leaflets).

The range of topics covered includes: the definition and classification of medical texts, medical texts as LSP texts (relevant requirements, writing standards and stylistics), various types of documents, translation problems (e.g., terminology, abbreviations and acronyms, the impact of Latin and Greek). The focus shall be laid on the importance of knowledge expansion and information mining skills.

The aforementioned issues will be clarified and illustrated with practical examples, i.e., texts for in-class and out-of-class translation. Students will work individually and in teams, and translation tasks will be followed by in-class discussions.

Literatura: (tylko po angielsku)

1.Fischbach, Henry (ed.). 1998. Translation and Medicine. John Benjamins Publishing.

2. Karwacka, Wioleta (ed). 2018.Towards understanding medical translation and interpreting. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Resurreccio, Vincent Montalt i Maria Gonzales Davies. 2007. Medical translation step by step. Manchester: St. Jerome.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course discusses selected issues in the translation of medical texts. The course aims at expanding the linguistic and extralinguistic knowledge, acquiring new competences and broadening the translator’s skills and tools, which results from practical translation exercises. Students will be required to analyse and translate various types of texts typical of medical discourse from Polish into English and from English into Polish.

These course objectives can be also accomplished via online teaching and tools.

The courses may be conducted online via Microsoft Teams, both in synchronic and asynchronic mode.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course discusses selected issues in the translation of medical texts. The course aims at expanding the linguistic and extralinguistic knowledge, acquiring new competences and broadening the translator’s skills and tools, which results from practical translation exercises. Students will be required to analyse and translate various types of texts typical of medical discourse (from Polish into English and from English into Polish, e.g., hospital discharge reports, tests' and examinations' results, patient leaflets).

The range of topics covered includes: the definition and classification of medical texts, medical texts as LSP texts (relevant requirements, writing standards and stylistics), various types of documents, translation problems (e.g., terminology, abbreviations and acronyms, the impact of Latin and Greek). The focus shall be laid on the importance of knowledge expansion and information mining skills.

The aforementioned issues will be clarified and illustrated with practical examples, i.e., texts for in-class and out-of-class translation. Students will work individually and in teams, and translation tasks will be followed by in-class discussions.

Literatura: (tylko po angielsku)

1.Fischbach, Henry (ed.). 1998. Translation and Medicine. John Benjamins Publishing.

2. Karwacka, Wioleta (ed). 2018.Towards understanding medical translation and interpreting. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Resurreccio, Vincent Montalt i Maria Gonzales Davies. 2007. Medical translation step by step. Manchester: St. Jerome.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)