Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translation of literary texts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2W-TLT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Translation of literary texts
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Fluent command of Polish (at least C level)

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in the classes - 30 hrs


Self-study hours:

- homework - 20 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: recognizes and comprehends advanced lexis used in literary texts, offering appropriate renderings, identifying culturally-loaded items in the source text and anticipating potential cultural problems in translation. (K_W12, K_W13)

W2: is able to produce and consciously chose from a wide range of translation techniques, and connect their decisions to issues of literary interpretation, ideology and cultural politics (K_W03, K_W08)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: The student exhibits their understanding of the source text, taking into account not only the content, but also relevant formal and stylistic features while redering it into the target language. (K_U02)

U2: The student identifies formal and rhethorical elements of the source text and describes them with the use of appropriate literary terms (K_U10)

U3: The student proposes and adjusts a translation strategy on the basis of literary analysis. (K_U10)

U4: The student produces translations into polish and English with the use foreignizing and domesticating strategies and a range of translation techniques. (K_U11)

U5: The student adjusts the style of the translation to the style of the original, compensating losses with the means offered by the target language. (K_U18)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: critically evaluates their production and indicates major problems. (K_K01)

K2: presents the advantages and disadvantages of various translation strategies applicable in a particular case. (K_K04)

K3: defends their translation decisions and accepts constructive criticism. (K_K04)

K3: does not violate ethical or professional norms in transforming the source text for the purpose of translation. (K_K07)

K4: notices and solves conflicts of loyalty towards the source text, its author, and the target audience. (K_K07)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

The course will prepare students for identifying and solving typical problems in literary translation, with special attention to literary analysis as a prerequisite for successful translation. Students will translate prose and poetic excerpts representing various challenges in translation, and review translations by their colleagues.

Pełny opis:

The course will discuss distinctive features of literary translation as challenges demanding research skills (to understand and interpret the source text) and creativity (to compensate for literary effects lost in the process of translation). The course will cover:

- Bilingual competence versus extralinguistic and strategic competence in literary translation

- Pre-translation analysis and interpretation of a literary text; comprehension and terminological mistakes in literary translation

- Translation shifts and deformations; compensation in literary translation

- Stylistic analysis and imitation; target culture norms and stereotypes of literariness

- Stylized language and non-standard language varieties; archaic and colloquial language; translation of dialogues and forms of address

- Culture-specific items; domestication and foreignization in literary translation

- Translation of wordplays; the notion of untranslatability; the ethics of literary translation

The scope and range of topics may be changed in response to student needs and interests.

Literatura:

Required reading

Barańczak, Stanisław. 2007. Ocalone w tłumaczeniu. Kraków: Wydawnictwo "a5".

Jarniewicz, Jerzy. Gościnność słowa: szkice o przekładzie literackim. 2012. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Additional reading

Kozak, Jolanta. Przekład literacki jako metafora. 2009. Warszawa: PWN.

Landers, Clifford. Literary translation: a practical guide. 2001. Clevedon: Multilingual Matters.

Wolański, Adam. 2011. Edycja tekstów: praktyczny poradnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- translation and review homeworks - K_W02, K_W13, K_U02, K_U11, K_U18 (80%)

- in-class activity (discussions, in-class assignments, group work) - K_W03, K_W08, K_U10, K_K01, K_K04, K_K07 (20%)

2 - below 55%

3 – 55-69 %

3+ – 70-74 %

4 – 75-84 %

4+ - 85-89%

5 – 90-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.