Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

British culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p1ENG1W-BC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: British culture
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) N/A

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in classes - 20 hrs.

- online consultations - 20 hrs.


Self-study hours:

- preparation for classes - 30 hrs.

- preparation for final test – 30 hrs.

- home assignments - 20 hrs.

- preparation of projects - 30 hrs.


Altogether: 150 hrs. (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The student has in-depth knowledge of selected historical, social, religious, philosophical and political issues concerning Great Britain (K_W04, K_W05, K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The student is able to situate specific issues and texts in appropriate socio-historical context (K_U11)

U2: The student is able to analyse and interpret specific issues and texts using basic terminology and appropriate methods (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) N/A

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an overview of selected historical, social, religious, cultural and political issues determining the nature of contemporary Great Britain.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on the presentation of key aspects connected with the political structure, legislative procedures, economic transformations, and major cultural institutions of Great Britain.

Content distribution:

- Introductory class: presentation of syllabus and requirements; introduction to British society and culture

- The British Parliament

- Political parties

- Economy, politics and social policy

- The British Empire and its legacy

- The UK and Ireland

- The UK, Scotland and Wales

- Cultural representation: TV and radio

- Cultural representations: cinema

- Final test

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected chapters from:

Budge, Ian et al. 2007. The New British Politics. Harlow: Pearson Longman.

David, Christopher. 1999. British Culture: An introduction. London and New York: Routledge.

Grant, Moyra. 2009. The UK Parliament. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Marr, Andrew. 2009. A History of Modern Britain. Basingtone and Oxford: Macmillan.

Morley, D. and K. Robins. 2005.British Cultural Studies. Geography, Nationality and Identity. Oxford: Oxford University Press.

Oakland, John. 2002. British civilization: An introduction. London and New York: Routledge.

Watts, Duncan. 2006. British Government and Politics: A comparative guide. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

A graded credit based on:

Test – W1, U2

Activity – W1, U1, U2

Home assignments and project - W1, U1, U2

The final grade consists of the mark for:

- active class participation (30% of the final grade)

- final test (40% of the final grade)

- project (presentation) (20% of the final grade)

- home assignments (10% of the final grade)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in A.

Pełny opis:

As in A.

Literatura:

As in A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.