Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to literary theory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p1ENG2S-ILT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Introduction to literary theory
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in tutorials - 10 hrs.

- consultations and feedback- 15 hrs.


Self-study hours:

- preparation for classes- 10 hrs.

- preparation for the test- 15 hrs.


Altogether: 50 hrs. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The student has advanced knowledge in the field of literary studies (K_W05).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The student can analyse and interpret literary texts using basic terminology and appropriate methods (K_U12, K_U13).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information (K_K01).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- participatory lecture

Exploratory teaching methods:

- brainstorming

- case study

- classic problem-solving

- seminar

Online teaching methods:

- content-presentation-oriented methods

- integrative methods


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an overview of contemporary approaches to the study of literature.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course offers an overview of selected approaches to the study of literature with the aim to supply students with the tools necessary to successfully conduct literary analysis of various types of texts. During the course the study of selected critical works is accompanied by practical analysis of poetry and fiction.

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected readings from:

Barry, Peter. 1995. Beginning theory: An introduction to literary and cultural criticism. Manchester University Press.

Cohan, Steven and Linda M. Shires. 1988. Telling Stories: A Theoretical Analysis of Narrative Fiction. London: Routledge.

Klarer , Mario. 2004. An Introduction to Literary Studies. Edition: 2nd. London: Routledge.

Leitch, V.B. 2001. The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York: W.W. Norton and Company.

Rapaport, Herman. 2011. The Literary Theory Toolkit: A Compendium of Concepts and Methods. Malden, MA.: Wiley-Blackwell.

Ryan, M. 2007. Literary Theory. A Practical Introduction. Malden MA: Blackwell Publishing.

A selection of literary texts published on Moodle.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

A graded credit based on:

Test – W1 (45 %)

Home assignments and quizzes –W1, U1, K1 (25%)

Activity – U1, K1 (30%)

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In 2020/2021, the tutorial may be conducted online via Moodle and Microsoft Teams.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course offers an overview of major contemporary approaches to the study of literature.

Topics:

- Literary genres and conventions: analysis of poetry, drama, and fiction

- Narratology: form and structure

- Socio-political criticism

- Poststructuralism and postmodernism

- Cultural Criticism.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Tutorial→ more information"/ "Ćwiczenia → więcej informacji" for additional details about the 2020/2021 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.