Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Language studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p2ENG1S-LANGS-T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Language studies
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

wstępne:

Knowledge of English at C1 level according to the CEFR


Knowledge of basic concepts related to formal learning.

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:


- participation in classes - 10 hrs.
Self-study hours:


- preparation for the lectures - 10 hrs.


- preparation for the final test - 30 hrs.
Altogether: 50 hrs. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K 1: potrafi posługiwać się koncepcjami teoretycznymi właściwymi dla filologii oraz wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania zagadnień związanych z prostymi problemami właściwymi dla dydaktyki języka angielskiego. (K_U07:)

Metody dydaktyczne:

Classwork in which students observe, discuss and model introduced material (winter semester).


Reading and discussion of research papers (summer semester).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

The aim of the class is activate the knowledge of students relating to language acquisition in a classroom setting.

This will be done in the framework of CLIL, Content and Language Integrated Learning (winter semester). In the summer semester students will be discussing the concepts introduced in the accompanying lecture.

Pełny opis:

WINTER SEMESTER

The following aspects will be discussed theoretically and practically:

aims of CLIL

communicative, cognitive and learning skills

CLIL lesson preparation

CLIL lesson delivery

SUMMER SEMESTER

The following areas will be discussed based on articles read in class and at home.

principles of 'constructivism' in foreign language teaching

individual differences in second language learning

developmental stages in second-language acquisition

instructed second language acquisition

Literatura:

WINTER SEMESTER

Ball, Ph. et al. 2015. Putting CLIL into Practice. OUP

Bentley, K. 2010. The TKT Course: CLIL Module. CUP.

Pinkley, D. Children Learning English as a Foreign Language. CLIL: Content and Language Integrated Learning. http://www.pearsonlongman.com/primaryplace/pdf/clilmonograph.pdf

SUMMER SEMESTER

Aljohani,Muna. 2017. "Principles of 'Constructivism' in Foreign Language Teaching," Journal of Literature and Art Studies 7, No. (1), 97-107. doi: 10.17265/2159-5836/2017.01.013

Housen, Alex and Michel Pierrard. 2019. "Investigating Instructed Second Language,"www.researchgate.net/publication/313007356_Instructed_second_language_acquisition_Introduction, DOA January 10, 2020.

Hulstijn, Jan H., J. Charles Alderson, and Rob Schoonen. 2010. "Developmental stages in second-language acquisition and levels of second-language proficiency: Are there links between them?" in Inge Bartning, Maisa

Martin and Ineke Vedder (eds.) Eurosla Monographs Series 1, Communicative Proficiency And Linguistic Development: intersections between SLA and language testing research, 11-20.

Skehan, Peter. 1991. "Individual Differences In Second Language Learning." Studies in Second Language Acquisition 13 (2), 275-298.

Metody i kryteria oceniania:

A graded credit on the basis of:

participarion in classes: K 1

a short practical test at the end of winter semester – K1

terminology tests based on student-prepared glossaries and completion of class assignments.

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.