Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literary studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p2ENG1S-LITS-T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literary studies
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

B2+ English.

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:


- participation in classes - 40 hrs.


- online consultations - 30 hrs.


- teacher-assisted online activities - 30 hrs.
Self-study hours:


- preparation for classes (including reading / watching the works to be discussed) - 50 hrs.


- online and offline assignments - 50 hrs.
Altogether: 200 hrs. (8 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

N/A

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - The student is able to fulfil tasks in literary analysis and interpretation following objectives and instructions formulated by their academic supervisors. (K_U07)
U2 - The student has the ability to form and present critical views regarding Anglophone texts on the basis of in-depth analysis and interpretation, linking theory with practice, and using different sources. (K_U15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

N/A

Metody dydaktyczne:

- discussion


- seminar


- case study

Skrócony opis:

The tutorial aims to supplement the lecture by engaging students in the analysis of case studies of Anglophone texts approached from a selected perspective within literary studies.

Pełny opis:

The tutorial aims to supplement the lecture and present a practical angle on specimens of literary or multimedia texts. Sample subjects:

Introduction to literary theory

Selected periods and aspects of the literary history of Britain and the United States

Current developments in Anglophone mass media

Drama and theatre, adaptation and digital media

Literatura:

Required and optional reading will vary from cycle to cycle. There are no generic reading lists.

Metody i kryteria oceniania:

A graded credit on the basis of:

U1 - tests; participation in in-class discussions

U2 - participation in in-class discussions; written assignments

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

The course will develop close reading skills and illustrate issues in stylistics and poetics on the examples of selected texts to be analysed by students.

U1 - a test paper based on the formal analysis of short literary text; participation in in-class discussions

U2 - participation in in-class discussions; end-of-semester written assignment

Literatura:

Baldick, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: OUP, 1990.

Crystal, D. and D. Davy. Investigating English Style. London: Longman, 1969.

Cuddon, J.A. Dictionary of Literary Terms. London: Penguin, 1991.

Leech, G. and M. Short. Style in Fiction. London: Longman, 1982.

Leech, G. A Linguistic Guide to English Poetry. London: Longman, 1969.

Simpson, P. Stylistics. A Resource Book for Students. London: Routledge, 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.