Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialization seminar I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p2ENG1S-SS-I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialization seminar I
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in classes - 10 hrs.

- online consultations - 10 hrs.

- teacher-assisted online activities - 30 hrs.


Self-study hours:

- preparation for classes - 10 hrs.

- home assignments - 10 hrs.

- preparation of projects - 30 hrs.


Altogether: 100 hrs. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) TRANSLATION STUDIES

W1 – The student has in-depth knowledge of major concepts related to audiovisual translation (K_W11)

W2 – The student has in-depth knowledge of linguistic, cultural and technical aspects of audiovisual translation (K_W12)

W3 – The student knows the principles of preparing and editing texts for audiovisual translation (K_W13)


LITERARY STUDIES

W1 – The student has in-depth knowledge of academic discourse and media studies (K_W11)

W2 – The student has in-depth knowledge of legal and ethical issues related to cultural and media studies (K_W12)

W3 – The student knows how to create and develop various projects related to cultural and media studies (K_W13)Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) TRANSLATION STUDIES

U1 – The student can intepret and analyse various audiovisual texts and their translations using specialized terminology (K_U13)


LITERARY STUDIES

U1 – The student can intepret and analyse various texts using specialized terminology (K_U13)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) TRANSLATION STUDIES

K1 – The student can discuss and evaluate solutions used in audiovisual translations (K_K03)


LITERARY STUDIES

K1 – The student can share their knowledge of critical approaches related to the study of narrative and media (K_K03)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - display

- simulation (simulation games)

- case study

- practical

- presentation of a paper

- project work

- seminar


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

TRANSLATION STUDIES

The seminar offers and overview of the major modes of audiovisual translation, with a focus on rephrasing content to fulfil ensure its unimpeded comprehension and meet technical requirements.

LITERARY STUDIES

The seminar offers an overview of a range of critical approaches to the study of mass media, film and new media with the aim to develop reading and research skills connected with media studies, and to provide students with the analytical tools to analyze various media texts and practices.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

TRANSLATION STUDIES

- pre-translation analysis of longer audiovisual texts

- subtitling applications

- technical requirements in voice-over

- rephrasing content for voice-over translation

LITERARY STUDIES

Content distribution:

- Comics and superheroes

- Multimedia texts: convergence culture

- Fandom and transmedia TV

- Games and gaming

- Project presentation and discussion

Literatura: (tylko po angielsku)

TRANSLATION STUDIES

Belczyk, Arkadiusz. Tłumaczenie filmów. Wilkowice: Wydawnictwo Dla Szkoły.

Chmiel, Agnieszka i Iwona Mazur. "Overcoming barriers: the pioneering years of audio description in Poland" w: Jean-Marc Lavaur, Audiovisual Translation in Close-up : Practical and Theoretical Approaches.

Danan, Martine. 1991. “Dubbing as an expression of nationalism”, Meta: Translators' journal 36.4/1991, 606-614.

Gottlieb, Henrik. 2004. “Subtitling”, in Mona Baker and Kirsten Malmkjær (eds.) Routledge encyclopedia of translation studies, 244-252.

Orero, Pilar. 2009. “Voice-over in audiovisual translation”, w: Jorge Diaz Cintas and Gunilla Anderman (eds.) Audiovisual translation, 130-138.

Tomaszkiewicz, Teresa. 2006. Przekład audiowizualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

LITERARY STUDIES

Eklund, Christopher. 2006. “Comics studies,” in Modern North American Criticism and Theory: A Critical Guide, ed. Julian Wolfreys. Edinburgh: Edinburgh University Press, 207-213.

Dovey, Jon and Helen W. Kennedy. 2006. Game Cultures: Computer Games as New Media. Maidenhead, England: Open University Press. (fragments)

Jenkins, Henry. 2006.Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press. (fragments)

Jenkins, Henry. 2004. “Game Design as Narrative Architecture,” in First Person: New Media as Story, Performance, and Game, eds. Noah Wardrip-Fruin and Pat Harrigan. Cambridge: MIT Press, 118-30.

Mittell, Jason. 2014. “Strategies of Storytelling on Transmedia Television,” in Storyworlds across Media, eds. Marie Laure Ryan and Jan Noël Thon. Lincoln: University of Nebraska Press, 252-277.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

TRANSLATION STUDIES

- completion of in class tasks and homework (U1, 10%)

- end-of-semester test, covering theoretical and practical tasks (W1, W2, W3, K1, 90%)

LITERARY STUDIES

Assessment of knowledge (W1, W2, W3):

1. Short tests; final presentation

Assessment of skills (U1):

1. Oral assignments in class

2. Oral assignments at home

Assessment of social competences (K1):

1. Graded participation and in-class task completion

The final grade consists of the mark for:

- active class participation (30% of the final grade)

- quizzes (30% of the final grade)

- final project (presentation) (40% of the final grade)

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Content distribution:

- Comics and superheroes

- Multimedia texts: convergence culture

- Fandom and transmedia TV

- Games and gaming

- Project presentation and discussion

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.