Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialization seminar I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p2ENG1W-SS-I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialization seminar I
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

N/A

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)


Contact hours with teacher:

- participation in classes - 10 hrs.

- online consultations - 10 hrs.

- teacher-assisted online activities - 30 hrs.


Self-study hours:

- preparation for classes - 10 hrs.

- home assignments - 10 hrs.

- preparation of projects - 30 hrs.


Altogether: 100 hrs. (4 ECTS)


---------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)


Contact hours with teacher:

- participation in classes - 10 hrs.

- online consultations - 10 hrs.

- teacher-assisted online activities - 30 hrs.


Self-study hours:

- preparation for classes - 10 hrs.

- home assignments - 30 hrs.

- preparation for the end-of-semester test - 10 hrs.


Altogether: 100 hrs. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)


W1 – The student has in-depth knowledge of academic discourse and media studies (K_W11)

W2 – The student has in-depth knowledge of legal and ethical issues related to cultural and media studies (K_W12)

W3 – The student knows how to create and develop various projects related to cultural and media studies (K_W13)


---------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)


W1 – The student has in-depth knowledge of the terminology related to constrained translation and particular modes of film translation (K_W11)

W2 – The student has in-depth knowledge of the challenges of constrained translation and consequences of translation choices (K_W12)

W3 – The student knows the professional context behind film translation (K_W13)Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)


U1 – The student can intepret and analyse various texts using specialized terminology (K_U13)


---------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)


U1 – The student can intepret and analyse various texts with a view to the translation problems they might pose, using specialized terminology (K_U13)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)


K1 – The student can share their knowledge of critical approaches related to the study of narrative and media (K_K03)


---------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)


K1 – The student can research their options and use a range of resources to make an informed decision in choosing a translation approach (K_K03)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - display

- simulation (simulation games)

- case study

- practical

- presentation of a paper

- project work

- seminarMetody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)

The seminar offers an overview of a range of critical approaches to the study of mass media, film and new media. The aim of the seminar is to develop reading and research skills connected with media studies, and to provide students with the analytical tools to analyze various media texts and practices.

---------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)

The course will discuss distinctive features of constrained translation as challenges demanding research skills (to understand and interpret the source text) and creativity (to compensate for effects lost in the process of translation due to technical restrictions).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)

Content distribution:

- Major approaches to the study of narrative

- Cultural branding: advertising

- Narrative and society

- Nostalgia and media texts

- Simulation and reality

---------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)

The seminar will cover:

- the notion of polysemiotic text and the challenges of synchrony

- the characteristics of major modes of film translation

- subtilting

- voice-over

- dubbing

The content distribution may be subject to change to accomodate students' academic interests.

Literatura: (tylko po angielsku)

LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)

Boym, Svetlana. “Nostalgia and Its Discontents.” The Hedgehog Review 9.2 (2007): 7-18.

Easthope, Antony and Kate McGowan (eds.). 2004. A Critical and Cultural Theory Reader. Maidenhead, England: Open University Press. (fragments)

Eubank, Leo and Marshall Cohen (eds.). 2004. Film Theory and Criticism: Introductory Readings. New York: Oxford University Press. (fragments)

Kellner, Douglas. 1995. Media Culture: Cultural Studies, Identity, and Politics between the Modern and the Postmodern. London: Routledge. (fragments)

---------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)

Belczyk, Arkadiusz. Tłumaczenie filmów. Wilkowice: Wydawnictwo Dla Szkoły.

Chandler, Heather. 2005. The Game Localization Handbook. Massachusetts: Charles River Media.

Gottlieb, Henrik. 2004. “Subtitling”, in Mona Baker and Kirsten Malmkjær (eds.) Routledge encyclopedia of translation studies, 244-252.

Tomaszkiewicz, Teresa. 2006. Przekład audiowizualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Additional reading

Chmiel, Agnieszka i Iwona Mazur. "Overcoming barriers: the pioneering years of audio description in Poland" w: Jean-Marc Lavaur, Audiovisual Translation in Close-up : Practical and Theoretical Approaches.

Danan, Martine. 1991. “Dubbing as an expression of nationalism”, Meta: Translators' journal 36.4/1991, 606-614.

Orero, Pilar. 2009. “Voice-over in audiovisual translation”, w: Jorge Diaz Cintas and Gunilla Anderman (eds.) Audiovisual translation, 130-138.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)

Assessment of knowledge (W1, W2, W3):

1. Short tests; final essay

Assessment of skills (U1):

1. Oral assignments in class

Assessment of social competences (K1):

1. Graded participation and in-class task completion

The final grade consists of the mark for:

- active class participation (30% of the final grade)

- short tests (30% of the final grade)

- final project (essay) (40% of the final grade)

---------------------------------------------

TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)

- in-class and Moodle activity (U1, K1)

- end-of-semester test (practical and theoretical components) (W1, W2, W3, U1)

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Content distribution:

- Major approaches to the study of narrative

- Cultural branding: advertising

- Narrative and society

- Nostalgia and media texts

- Simulation and reality

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.