Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialization seminar II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p2ENG1W-SS-II Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialization seminar II
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

4 punkty ECTS = 100 godzin pracy


30 godzin seminarium (godziny kontaktowe)

30 godzin lektura i przygotowanie się do seminarium

10 godzin - konsultacje indywidualne i przez internet (godziny kontaktowe)

20 godzin - przygotowanie i redakcja tłumaczenia fragmentu sztuki.

10 godzin - przygotowanie i redakcja eseju semestralnego


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój dramatów Williama Shakespeare'a (K_W08).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student umie umiejscowić poznawane utwory Williama Shakespeare'a w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym ( K_U09),

U2: student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów Williama Shakespeare'a oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację w kontekście przekładu literackiego z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U12),

U3: student potrafi zanalizować różne przekłady literackie sztuk Williama Shakespeare'a (K_U13).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: docenia tradycję szekspirowską i dziedzictwo kulturowe dzieł Williama Shakespeare'a i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Skrócony opis:

Seminarium prezentuje dzieła Williama Shakespeare'a z wielu różnych (teatralna, filmowa, literaturoznawcza, przekładoznawcza). Skupiając się głównie na sztuce Romeo i Julia studenci odkryją bogactwo interpretacji sztuki i siłę jej oddziaływań na kulturę europejską i amerykańską, zapoznają się z rozmaitymi przekładami dzieła i spróbują swych sił tłumacząc fragmenty sztuki.

Pełny opis:

Seminarium prezentuje możliwość odczytywania dzieł Williama Shakespeare'a z różnych perspektyw skupiając się na wyzwaniach, jakie stawiają one tłumaczom.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z samą sztuką w jej różnych wydaniach, z opracowaniami krytycznymi, różnymi przekładami i adaptacjami teatralnymi i filmowymi.

Po dogłębnym zapoznaniu się ze sztuką Shakespeare’a, studenci podejmą próbę przetłumaczenia wybranych fragmentów dzieła.

Literatura:

Shakespeare, William. The Tragedy of Romeo and Juliet. quatro and folio editions.

Shakespeare, William. Romeo i Julia. 1978 przeł. J. Paszkowski, Warszawa: PIW

Shakespeare, William. 1975 Romeo i Julia, przeł. J. Sito, Warszawa: PIW

Shakespeare, William. Romeo i Julia. 1990. przeł. S. Barańczak. Poznań: W Drodze,

Shakespeare, William. Romeo i Julia. 1954 przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa: PIW.

Hodgdon, B, Worthen, W.B. 2005. A Companion to Shakespeare and Performance. London: Blackwell.

Zeffirelli, Franco. 1968. Romeo and Juliet.

Luhrmann, Baz. 1996. Romeo + Juliet.

Carlei, Carlo. 2013. Romeo and Juliet.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach - 40% (K1),

Esej końcowy - 60% (W1, U1, U2, U3),

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.