Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Linguistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p2ENG2S-LIN-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Linguistics
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Interest in linguistics

Całkowity nakład pracy studenta:

10+10 Contact hours

50+50 reading assignments and viewing lectures on YouTube

40+40 exercises and worksheets, and preparation for the final test


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01, The graduate has in-depth knowledge of the language/ languages of a given cultural area as well as its/ their origin and development

K_W04, The graduate has in-depth knowledge of languages for special purposes

K_W06, The graduate has in-depth knowledge of linguistics.

K_W13 The graduate has in-depth knowledge of selected language issues in the comparative, contrastive, and intercultural aspects.Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U19, The graduate understands longer utterances and lectures on topics related to their field of study. The graduate understands speakers communicating in the language/ languages of a given cultural area (for example, during national and international meetings and classes taught as a part of international exchange programmes).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

0

Metody dydaktyczne:

Lecture

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

The aim of the seminar History of English and Language Variation is to provide a description and explanation of variables within the English language in terms of diachronic (historical), regional, social and stylistic aspects.

Pełny opis:

• English as a World Language

• Language Variation: regional v. social and stylistic.

• Language Variation in social terms (class, gender, age...), in terms of medium and channel of communication, field/domain of discourse and style/register.

• The History of English: Old English, Middle English, Modern English (phonological, morpho-syntactic, lexical and semantic change).

• Regional Varieties of English: British varieties, Scottish, Irish, American varieties, and other (post-colonial) varieties: Canadian, Australian, Indian, African and Caribbean.

• Case Study: Australian English

Literatura:

• Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press. Cambridge.

• McIntyre, Dan. 2009. History of English: A resource book for students. Routledge. London and New York.

• Melchers Gunnel and Phillip Shaw. 2003. World Englishes. Arnold and Oxford University Press. London and New York.

• Mugglestone, Linda (ed.). 2006. The Oxford History of English. Oxford University Press. Oxford.

• McCrum Robert, William Cran, Robers MacNeil. 1986. The Story of English. Penguin Books.

Schneider, Edgar W. 2007. Postcolonial English: Varieties around the world. Cambridge University Press. Cambridge.

Metody i kryteria oceniania:

Attendance (20%).

The final test on declarative knowledge and procedures of analysis and explanation (50%)

An analytical assignment on a selected topic. A reading assignment (and/or an assignment for viewing a YouTube lecture) of a few short texts (to be submitted in the form of a 2-3 page summary (30%).

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

as in A

Pełny opis:

as in A

Literatura:

as in A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)