Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literary studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p2ENG2W-LITS-T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literary studies
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 roku w semestrze zimowym filologia angielska studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher: 40


- participation in the lecture - 20 hrs


- individual feedback - 20 hrs
Self-study hours: 60


- preparation for lectures - 20 hours


- Moodle tasks - 20 hours


- preparing for tests/exam - 25 hours
Altogether: 100 hrs (4 ECTS) (50 hrs and 2 ECTS per semester)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: The graduate has in-depth knowledge of research-related terminology and methodology applied in the study of stylistics (K_W09)


W2: The graduate has in-depth knowledge of stylistic terms and concepts (K_W11, K_W12)


W3: The graduate has in-depth knowledge of stylistics (K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: The graduate is able to place the identify cultural differences between the use of stylistic devices in Poilish and English. (K_U09).


U2: The graduate is able to describe a literary text using stylistic terms. (K_U19)


U3: The graduate is able to use stylistic terms and concepts to analyse texts in other genres and media. (K_U20)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: The graduate appreciates the importance of literary devices and figures in manipulating readers' interest and attitude. (K_K05)


K2: The graduate is able to evaluate the use of literary devices and figures in various text which surround them. (K_K06)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

The course will develop close reading skills and present issues in stylistics and poetics from the perspective of their usefulness in the analysis of literary texts.

Pełny opis:

The course will introduce crucial terms in poetics and literary stylistics for the purpose of literary analysis. Students will practice close reading and annotating literary texts in terms of diction, imagery, tropes, narrative mode, etc. and the relationship between style and meaning in a literary work.

Literatura:

Baldick, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: OUP, 1990.

Crystal, D. and D. Davy. Investigating English Style. London: Longman, 1969.

Cuddon, J.A. Dictionary of Literary Terms. London: Penguin, 1991.

Leech, G. and M. Short. Style in Fiction. London: Longman, 1982.

Leech, G. A Linguistic Guide to English Poetry. London: Longman, 1969.

Simpson, P. Stylistics. A Resource Book for Students. London: Routledge, 2004.

Jonathan Franzen - Selected Short Stories from The New Yorker Magazine

David Foster Wallace, Brief Interviews With Hideous Men, Little, Brown: New York, 1999.

Dave Eggers, How We Are Hungry McSweeney’s: San Francisco, 2004.

Metody i kryteria oceniania:

The semester will conclude with a test featuring theoretical and practical components To earn credit for the semester, students will need a passing grade for both types of tasks.

W1, U1, U3 - test (80%)

U2, U4, U5, K1 - in-class activity, groupwork (20%)

2 - below 55%

3 – 55-69 %

3+ – 70-74 %

4 – 75-84 %

4+ - 85-89%

5 – 90-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.