Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialization seminar I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p2ENG2W-SS-I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialization seminar I
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 roku w semestrze zimowym filologia angielska studia niestacjonarne
Zajęcia specjalizacyjne drugi rok n2 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

TRANSLATION STUDIES: audiovisual translation


Contact hours with teacher:


- participation in classes - 10 hrs.

- online consultations - 10 hrs.

- teacher-assisted online activities - 30 hrs.


Self-study hours:


- preparation for classes - 10 hrs.

- home assignments - 10 hrs.

- preparation of projects - 30 hrs.


Altogether: 100 hrs. (4 ECTS)


______________________________


LITERARY AND CULTURAL STUDIES


Contact hours with the teacher:

- participation in classes – 10 hrs.

- teacher-assisted online activities – 25 hrs.

- individual feedback – 15 hrs.

Self-study hours:

- preparation for classes – 20 hrs.

- preparation of projects – 30 hrs.

Total: 100 hours (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

TRANSLATION STUDIES: audiovisual translation


W1 – The student has in-depth knowledge of major concepts related to audiovisual translation (K_W11)


W2 – The student has in-depth knowledge of linguistic, cultural and technical aspects of audiovisual translation (K_W12)


W3 – The student knows the principles of preparing and editing texts for audiovisual translation (K_W13)


W4 - The student knows how to explain his/her decisions in audiovisual translation, respond to criticism and modify their translation (K_W06, K_W08)


_______________________


LITERARY AND CULTURAL STUDIES


W1: The student has in-depth and systematized knowledge of literary and cultural studies (K_W06, K_W08).


W2: The student has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in cultural and literary studies (K_W11)


Efekty uczenia się - umiejętności:

TRANSLATION STUDIES: audiovisual translation


U1 - The student adjust his/her translation to the skopos of the task and the expected profile of the audience (K_U02, K_U08)


U2 - The student conducts a pre-translation analysis of audiovisual texts, using a range of available sources (K_U01, K_U04, K_U11)


U3 - The student inteprets and analyses various audiovisual texts and their translations using specialized terminology (K_U13)


U4 - The student solves unexpected problems in audiovisual translation, adjusting translation techniques to the requirements of particular audiovisual texts (KU_03)


_______________________


LITERARY AND CULTURAL STUDIES


U1: The student is able to search for, analyse, select, interpret and use information from various reliable sources, using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).


U2: The student is able to gain and deepen their knowledge in the field of cultural and literary studies and develop their research skills on their own (K_U11).


U3: The student is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology in the field of literary and cultural studies (K_U13).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

TRANSLATION STUDIES: audiovisual translation


The student can give and take constructive criticism related to audiovisual translation (K_K01)


The student prepares audio-description with the needs of various diabled groups among the audience in mind (K_K03)


_______________________


U1 - The student adjust his/her translation to the skopos of the task and the expected profile of the audience (K_U02, K_U08)


U2 - The student conducts a pre-translation analysis of audiovisual texts, using a range of available sources (K_U01, K_U04, K_U11)


U3 - The student inteprets and analyses various audiovisual texts and their translations using specialized terminology (K_U13)


U4 - The student solves unexpected problems in audiovisual translation, adjusting translation techniques to the requirements of particular audiovisual texts (KU_03)


_______________________


LITERARY AND CULTURAL STUDIES


K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information (K_K01).

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- participatory lecture

Exploratory teaching methods:

- brainstorming

- case study

- classic problem-solving

- seminar

Online teaching methods:

- content-presentation-oriented methods

- integrative methods


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

TRANSLATION STUDIES: audiovisual translation

The aims of Specialisation Seminar I are:

- to present the range of approaches in audiovisual translation,

- to present audiovisual translation in a professional and practical context,

- to develop reading and research skills connected with the field of study and academic interests.

______________________________

LITERARY AND CULTURAL STUDIES

The aim of the seminar is to discuss selected approaches in literary and cultural studies.

Pełny opis:

TRANSLATION STUDIES: audiovisual translation

The seminar offers an overview of the major modes of audiovisual translation, with a focus on rephrasing content to ensure its unimpeded comprehension and meet technical requirements.

In the winter semester of 2020/2021, the seminar will rely on Moodle activities (longer tasks, access to tutorials and recorded presentations, sample translations and documents) and on MS Teams meetings (shorter tasks, feedback and consultations).

____________________________

LITERARY AND CULTURAL STUDIES

The seminar offers an overview of major critical tendencies in literary and cultural studies, in particular ecocriticism, posthumanism, and ethical criticism. The winter term is dedicated to the discussion of the relationship between humans and nature as represented in criticism, film, and fiction.

Literatura:

TRANSLATION STUDIES: audiovisual translation

Chmiel, Agnieszka i Iwona Mazur. "Overcoming barriers: the pioneering years of audio description in Poland" w: Jean-Marc Lavaur, Audiovisual Translation in Close-up : Practical and Theoretical Approaches.

Danan, Martine. 1991. “Dubbing as an expression of nationalism”, Meta: Translators' journal 36.4/1991, 606-614.

Orero, Pilar. 2009. “Voice-over in audiovisual translation”, w: Jorge Diaz Cintas and Gunilla Anderman (eds.) Audiovisual translation, 130-138.

The seminar offers and overview of the major modes of audiovisual translation, with a focus on rephrasing content to ensure its unimpeded comprehension and meet technical requirements.

In the winter semester of 2020/2021, the seminar will rely on Moodle activities (longer tasks, access to tutorials and recorded presentations, sample translations and documents) and on MS Teams meetings (shorter tasks, feedback and consultations).

____________________________

LITERARY AND CULTURAL STUDIES

Badmington, Neil. 2011. “Posthumanism” in M. Keith Booker, ed. The Encyclopedia of Literary and Cultural Theory. Volume 3. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Clark, Timothy. 2011. The Cambridge Introduction to Literature and the Environment. Cambridge University Press.

Gunkel, David J. 2001. Hacking Cyberspace. Boulder, CO: Westview Press.

Haraway, Donna. 1991. Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge.

McGowan, Kate. 2007. Key Issues in Critical and Cultural Theory. Maidenhead, England: Open University Press

Metody i kryteria oceniania:

TRANSLATION STUDIES: audiovisual translation

- completion of Moodle tasks and homework (40%)

- tests covering theoretical and practical tasks (60%)

____________________________

LITERARY AND CULTURAL STUDIES

A graded credit based on:

Home assignments (essay/presentation) and quizzes (comments on Moodle) –W1, W2, U1, U2, U3 (50%)

Activity – W1, W2, U3, K1 (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

In 2020/2021, the tutorial will be conducted online via Moodle and Microsoft Teams.

TRANSLATION STUDIES

MS Teams for these classes.

LITERARY AND CULTURAL STUDIES

MS Teams code: 0ue5teb

Link to MS Teams

Link to Moodle

Pełny opis:

As in part A.

Literatura:

As in part A.

Uwagi:

Click on "Tutorial, 30 hours -> more information" for additional notes about the 2020/2021 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.