Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar I: Linguistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p2ENG2W-SSLN-I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar I: Linguistics
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

4 ECTS points = 100 hours30 hours - seminar (contact hours)


30 hours - reading and preparing for the seminar


10 hours - individual and online consultations


30 hours - preparing and editing an in-class presentation

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: the graduate has basic knowledge related to selected aspects of teacher knowledge and skills as specified by the CEFR


Efekty uczenia się - umiejętności:

W1: the graduate has an indepth knowledge related to selected aspects of teacher knowledge and skills as specified by the CEFR (K_U09),


U2: the graduate can identify variouas approaches, methodologies and problems in TESOL and conduct their critical analysis and interpretation (K_U12),


U3: the graduate displays advanced argumentation skills and is able to refer to scholars’ opinions as well as to draw conclusions and prepare synthetic summaries in the field of linguistics (K_U13)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: the graduate appreciates the standards set by the CEFR in TESOL and is aware of their responsibility for their implementation

Metody dydaktyczne:

discussion, presentation

Skrócony opis:

The aim of the seminar is to discuss selected aspects of teacher knowledge as specified by the CEFR and implemented in the TKT

Students will get acquainted with theoretical and practical aspects

general guidelines set by the Council of Europe in the Framework, its various interpretations and specific recommendations for teacher trainees of foreign languages.

Pełny opis:

The seminar encompasses the following topics:

lesson planning and use of resources for language teaching

managing the teaching and learning process

Literatura:

M. Spratt, A. Pulverness, M.Williams, The TKT course. Modules 1, 2 and 3, Cambridge 2011.

Celce-Murcia, Marianne. Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle & Heinle, 2001.

Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching. Londyn, Nowy Jork: Longman, 1991.

Komorowska, Hanna. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2002.

Richards, Jack, Theodore Rodgers. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Active participation in the seminar - 30% (K1)

Presentation - 70% (W1, U1, U2, U3).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Strugielska
Prowadzący grup: Ariadna Strugielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.