Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar II: Literary studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p2ENG2W-SSLT-II Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar II: Literary studies
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in classes - 40 hrs.

- online consultations - 40 hrs.

- teacher-assisted online activities - 120 hrs.


Self-study hours:

- preparation for classes - 40 hrs.

- home assignments - 40 hrs.

- preparation of projects - 120 hrs.


Altogether: 400 hrs. (16 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Specialisation seminars are elective courses and learning outcomes differ depending on the course selected.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Generic learning outcomes:

K_U04

K_U11

K_U13

K_K03


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

N/A

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

The aims of Specialisation Seminar II are:

- to apply the paradigm of the chosen discipline to situations outside academic context, and demonstrate its practical applications,

- to develop skills connected with communicating research in the chosen field of study to a broader audience.

Pełny opis:

Students select a seminar matching their choice of the MA seminar and prospective MA topic. Sample subjects include translation studies, applied linguistics, analysis of literary texts, methodology of teaching English as a foreign language, text editing.

Sample content distribution:

Introduction to a given field of literary/linguistic research

Research-based / theme-based / problem-based work

Assignments

Presentation of projects

Feedback and conclusion

Literatura:

Required and optional reading will depend on the selection of the course. There are no generic reading lists.

Metody i kryteria oceniania:

Generic assessment methods:

K_U13 - test

K_U11, K_U04, K_K03 - progress reports on project work, culminating in graded report or presentation of project results

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The seminar will complement a lecture in literary studies and discuss issues in literary analysis and stylistics of literary texts.

Pełny opis:

The seminar will cover:

- techniques of close reading,

- literary uses of typography and layout,

- the literary use of sound symbolism and sound effects,

- wordplay and verbal humour,

- rhythm and rhyme in poetry and prose,

- diction in literary texts,

- the notion of literary style and mind style,

- techniques of characterization,

- narrative techniques.

The above list may be modified to fit the prospective MA topics researched by the students.

Students will be graded on the basis of:

- a test involving the analysis of previously unfamiliar excerpts from literary works with the use of specialised terminology (50%)

- in-class work and analysis of selected excerpts of a literary work presented in class (50%)

Literatura:

Baldick, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: OUP, 1990.

Crystal, D. and D. Davy. Investigating English Style. London: Longman, 1969.

Cuddon, J.A. Dictionary of Literary Terms. London: Penguin, 1991.

Leech, G. and M. Short. Style in Fiction. London: Longman, 1982.

Leech, G. A Linguistic Guide to English Poetry. London: Longman, 1969.

Simpson, P. Stylistics. A Resource Book for Students. London: Routledge, 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.