Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przedmiotu do I i II etapu edukacyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-s1ANG3Z-DYD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotu do I i II etapu edukacyjnego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Knowledge of English at level B2

Knowledge of basic terms relating to linguistics and language acquisition


Całkowity nakład pracy studenta:

4 ECTS:

o In-class teaching hours – 60 – 2 ECTS

o Student’s individual work, i.e. preparing for classes, final exam – approximately 50 hrs – 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

The graduate has knowledge of approaches, methods and techniques of teaching English to young learners and older children. K_W06

The graduate has knowledge of young learners and older children as foreign language learners and knows the processes of language acquisition by them. K_W06

The graduate has knowledge of modern principles of teaching the components of skills, grammar and vocabulary to young learners and older children. K_W06.

The graduate has knowledge of the principles of planning teaching English at the course and lesson level. K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

The graduate is able to search, analyse, evaluate, select and various sources in the area of teaching of English to young learners and older children. K_U01

The graduate is able to read texts relating to the practice of English language teaching. K_U02

The graduate is able to communicate, in Polish and in a foreign language, using various communication channels and techniques on issues pertaining to the practice of teaching English to young learners and older children. K_U05

The graduate is able to recognise, critically analyse and interpret various sources pertaining to teaching English to young learners and older children. K_U12

The graduate understands longer utterances and lectures on topics related to the practice of English language teaching. K_U19


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The graduate is aware of the level of their knowledge and skills of the practice of English language teaching and understands the need for constant learning and development of their teaching skills. K_K01

The graduate is able to work and assume various roles in a team such as a teacher or a tutor. K_K02

The graduate identifies and solves problems connected with the teaching profession. K_K04

The graduate is able to autonomously undertake typical professional tasks. K_K07


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

The aim of the course is to prepare students for teaching English as a foreign language. Students will be familiarized with basic issues relating to the practice of English language teaching such as approaches, methods and techniques of teaching English to young learners.

Pełny opis:

The following topics will be discussed:

teaching pronunciation

teaching techniques

testing and evaluating

evaluation of teaching materials

individual learner differences

theories of language learning: behaviourism, mentalism, constructivism, autonomy

curriculum, the construction of curriculum and core curriculum

review of EFL techniques and pronciples vis a vis CLIL methodology

revision

Literatura:

Obligatory reading:

Brown, Douglas, H. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. New Yersey: Prentice Hall.

Brown, Douglas, H. 1994. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey: Prentice Hall.

Harmer, Jeremy. 2001. The Practice of English Language Teaching. London, New York: Longman.

Scrivener, Jim. 2005. Learning Teaching. London, New York: Macmillan.

Maley A. (ed.). 1997. Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press

Phillips S.1993. Young Learners. Oxford: Oxford University Press

Szpotowicz M. 2013. „Lekcja języka obcego w nauczaniu wczesnoszkolnym”, Języki Obce w Szkole. Nauczanie wczesnoszkolne. Vol. 1

Halliwell S. 1992. Teaching English in the Primary Classroom. Longman

Additional reading:

Cunningsworth A. 1995. Choosing Your Coursebook. Oxford: Heinemann Publishers Ltd.

Komorowska H. 2005. Metodyka nauczania języków obcych Fraszka Edukacyjna. Warszawa

Pinkley, D. Children Learning English as a Foreign Language. CLIL: Content and Language Integrated Learning. http://www.pearsonlongman.com/primaryplace/pdf/clilmonograph.pdf

Wright A. 1997. Creating Stories with Children. Oxford: Oxford University Press

Metody i kryteria oceniania:

The final grade will be based on the basis of two pillars:

- Portfolio

- Final exam

Methods of evaluation:

Portfolio (K_U01, K_U02, K_U05, K_U12, K_K01, K_K02, K_K04, K_K07)

Final test (K_W06, K_U02, K_U05, K_U19)

The exam will be evaluated according to the following criteria:

55%-69% = 3.

70%-74% = 3+

75%-84% = 4.

85%-89% = 4+

90%-100% = 5.

Praktyki zawodowe:

See a syllabus for teaching practice

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piątkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Piątkowska, Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piątkowska, Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: Katarzyna Piątkowska, Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.