Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe (literatura-kultura)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER1/2Z-SP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe (literatura-kultura)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty filologii germańskiej dla II roku w sem. zimowym s2
Seminaria przedmiotowe - filologia germańska s2 (wymagania etapowe)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe

1. godziny z udziałem nauczyciela - 30 godz. = 1,2 ECTS

2. praca indywidualna oraz grupowa przy wykorzystaniu platformy moodle, konsultacje w ramach dyżurów nauczyciela, kontakt mailowy z nauczycielem, korekta tekstów interpretacyjnych przygotowywanych

przez studentów oraz omówienie i analiza prac pisemnych - 10 godz. = 0,4 ECTS

praca własna: lektura domowa, przygotowanie prac pisemnych, kwerenda biblioteczna - 10 godz. = 0,4 ECTS

Razem: 50 godz. = 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o literaturze niemieckiego obszaru językowego obejmującą kluczowe zagadnienia,

K_W05 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W07 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii,

K_W08 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej problematyki językoznawczej lub literaturoznawczej

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U02 potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych,

K_U03 potrafi dostosowywać istniejące metody i narzędzia badawcze do innowacyjnego rozwiązywania nietypowych problemów badawczych, ewentualnie opracowywać nowe metody i narzędzia w tym zakresie,

K_U05 potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników,

K_U06 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla filologii germańskiej,

K_U12 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł,

K_K05 docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego

K_K07 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki)

Metody dydaktyczne:

- giełda pomysłów

- klasyczna metoda problemowa

- referatu

- seminaryjna

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Seminarium przedmiotowe to zajęcia autorskie uzupełniające wobec seminariów magisterskich i poszerzające horyzonty badawcze magistrantów. Jest to więc forma zajęć wspomagająca pisanie pracy dyplomowej na studiach II stopnia.

Pełny opis:

Zob. opis zajęć w cyklu.

Literatura:

Zob. opis zajęć w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. opis zajęć w cyklu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Podlasiak, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Marek Podlasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chlewicka, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Katarzyna Chlewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Jakovljević, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Alexander Jakovljević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.