Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Korespondencja i język handlowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1FRHI2L-KOR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0238) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z językami
Nazwa przedmiotu: Korespondencja i język handlowy
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka francuskiego

K_W11 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu francuskiego języka handlowego.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka francuskiego

K_U05 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu języka i korespondencji handlowej w języku rodzimym i obcym

K_U19 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka francuskiego

K_U20 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku francuskim np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej

K_U21 potrafi tłumaczyć z języka francuskiego na język polski


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K04 uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego romańskiego obszaru językowego

K_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- projektu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Pendant ce cours, les étudiants perfectionnent leurs compétences de compréhension et de production écrite et orale dans des situations de communication courantes du monde des affaires.

Pełny opis:

Thèmes:

La génération Y au travail

Télétravail

Commerce en ligne

Population active, différents types d’entreprises

Création de sa propre entreprise

Choix d’un nom de marque

Services bancaires

Contrat de travail, entretien d’embauche

Marketing

Correspondance professionnelle

Savoir faire :

Rédiger un CV, une lettre de candidature, une lettre de réclamation, passer une commande, etc.

Négocier, convaincre, présenter une entreprise, analyser et présenter des documents professionnels.

La liste des thèmes peut être légèrement modifiée chaque année en fonction des connaissances des étudiants.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Penfornis, J.-L., 2012 (2e éd.): Affaires.com. Français professionnel. Niveau avancé, CLE INTERNATIONAL, Paris (podręcznik i płyta)

Penfornis, J.-L., 2010: Communication progressive du français des affaires avec 250 activités. Niveau intermédiaire, CLE INTERNATIONAL , Sejer (podręcznik i płyta)

Penfornis, J.-L., 2004: Vocabulaire progressif du français des affaires avec 200 exercices, CLE INTERNATIONAL, Sejer

Jegou, D., Paz Rosillo, M., 2014: Quartier d'affaires 2, CLE INTERNATIONAL / Sejer, Paris

Gautier, M., 2004: Banque-finance.com, CLE INTERNATIONAL

Mitchell, M., Fleuranceau, A., 2017 : Pour parler affaires. A2/B1, Editions Maison des Langues, Paris.

Nishimata, A., 2018 : Savoir rédiger vos e-mails professionnels, Gualiano.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności w semestrze.

2. Pisemne prace kontrolne, wykonywanie prac projektowych.

3. Zaliczenie na ocenę mające formę testu pisemnego.

Ewaluacja testów:

60%-74% - dostateczny (3)

75% - 89% - dobry (4)

90%- bardzo dobry (5)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Renata Jarzębowska-Sadkowska
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Thèmes:

Population active, différents types d’entreprises

Création de sa propre entreprise

Conseils d'administration (résoudre des probèlmes, négocier)

Correspondance professionnelle

Savoir faire :

Rédiger des lettres et des e-mails de réclamation, passer/modifier une commande, accepter/refuser/ négocier des conditions, etc.

Négocier, convaincre, présenter une entreprise, analyser et présenter des documents professionnels.

Literatura:

Penfornis, J.-L., 2012 (2e éd.): Affaires.com. Français professionnel. Niveau avancé, CLE INTERNATIONAL, Paris (podręcznik i płyta)

Penfornis, J.-L., 2010: Communication progressive du français des affaires avec 250 activités. Niveau intermédiaire, CLE INTERNATIONAL , Sejer (podręcznik i płyta)

Penfornis, J.-L., 2004: Vocabulaire progressif du français des affaires avec 200 exercices, CLE INTERNATIONAL, Sejer

Jegou, D., Paz Rosillo, M., 2014: Quartier d'affaires 2, CLE INTERNATIONAL / Sejer, Paris

Gautier, M., 2004: Banque-finance.com, CLE INTERNATIONAL

Mitchell, M., Fleuranceau, A., 2017 : Pour parler affaires. A2/B1, Editions Maison des Langues, Paris.

Nishimata, A., 2018 : Savoir rédiger vos e-mails professionnels, Gualiano.

Uwagi:

Warunki zaliczenia:

1. Aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącym przygotowywaniu się do zajęć. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności w semestrze.

2. Zaliczenie pisemnych prac kontrolnych, wykonywanie prac projektowych.

3. Zaliczenie na ocenę mające formę testu pisemnego.

Ewaluacja testów:

60%-74% - dostateczny (3)

75% - 89% - dobry (4)

90%- bardzo dobry (5)

W skład oceny końcowej wchodzą:

-oceny otrzymane z prac pisemnych -30%

- wypowiedzi ustne podczas zajęć – 30%

- test końcowy (Teams) – 40 %ro

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.