Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego: Język pisany i leksyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM1Z-PNJFJP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego: Język pisany i leksyka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka francuskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Przedmioty: I rok 1 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

zgodnie z wymogami rekrutacji

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Obejmuje :

- udział w zajęciach

- konsultacje z Prowadzącym zajęcia

- pracę własną Studenta ( lektura i analiza tekstów, redagowanie tekstów )

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01

K_U02

K_U05

K_U12

K_U14

K_U21


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03

Metody dydaktyczne:

aktywizująca

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

moduł realizowany w ramach bloku PNJF, za który przyznaje się 10 pkt. ECTS

Pełny opis:

w ramach modułu rozwijane będzie słownictwo i różne formy wypowiedzi pisemnej według tematów i form sprecyzowanych w sylabusie (od poziomu A2)

Literatura:

Compétences A2, Expression écrite, niveau 2, Clé International,

Préparation à ląexamen du DELF A2, Hachette FLE,

Compréhension écrite, niveau 3, Clé International,

Activités pour le CECR, niveau a2, Clé International

Articles de journaux

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i przygotowaniu do zajęć.

2. Prace pisemne redagowane podczas zajęć.

3. Prace pisemne redagowane poza zajęciami.

4. Testy z zagadnień gramatycznych i słownictwa związanych z redakcją tekstów.

5. Bieżąca autokorekta prac pisemnych przedstawiana prowadzącemu zajęcia.

6. Zaliczenie na ocenę po semestrze: 3, w formie pracy pisemnej.

dla Modułu I: zaliczenie na ocenę również po semestrze 1.

7. Egzamin pisemny po semestrze: 4.

dla Modułu I: egzamin również po semestrze 2.

Forma pisemna zaliczeń i egzaminów zgodna z założeniami przyjętymi w sylabusie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Renata Jarzębowska-Sadkowska, Sylwia Mołoń, Marta Ściesińska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Sylwia Mołoń, Marta Ściesińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emmanuel Lajus, Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Joanna Augustyn, Emmanuel Lajus, Aleksandra Walkiewicz, Anna Żurawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Travail du texte narratif au niveau A2

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1) Le texte narratif

- Les phases du récit

- Les actants du récits : description des personnages, de leur rôle, de leurs sentiments et actions.

- Travail sur les expressions de temps

- Les temps du passé

 Activités : lecture et analyse de récits, écriture du début, du milieu ou de la fin d’un récit dont nous avons les autres parties, écriture de récits à partir de différentes amorces (titres, résumé, images, etc.)

Literatura: (tylko po angielsku)

• L’exercisier, Pug.

• Français, méthodes et techniques, Nathan.

• Français, vocabulaire thématique, Ophrys.

• La fabrique des histoires, ellipses.

Uwagi: (tylko po angielsku)

L'evaluation prendra en compte de facon continue l'ensemble des textes selon les critères suivants :

-Niveau de français général : 25% de la note

-Utilisation correcte du vocabulaire et des points de grammaire travaillés :25%

-Compréhension de la consigne, pertinence du travail : 25% (sauf pour les hors-sujet)

-Caractère personnel du travail :25%

Les cours stationnaires utiliseront diverses methodes decrites ci-dessus. Les cours en ligne se feront par l'intermediaire de Microsoft Team lorsque des explications orales seront necessaires, et par Moodle pour les textes a ecrire.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.