Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego: Struktury i gramatyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM1Z-PNJFS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego: Struktury i gramatyka praktyczna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka francuskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Przedmioty: I rok 1 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

poziom A2

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS, w tym:


1 ECTS - udział studenta w zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

0,5 ECTS - konsultacje on-line, korzystanie z platformy Moodle

1,5 ECTS - przygotowywanie się do zajęć, przygotowanie się do egzaminu końcowego


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01

K_K06

K_K07

K_K08

Metody dydaktyczne:

Eksponujące, poszukujące


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Ćwiczenia z zakresu Struktur i gramatyki praktycznej języka francuskiego obejmujące poziom A2 wg ESOkJ.

Pełny opis:

Struktury i gramatyka praktyczna to 60 h ćwiczeń, których celem jest doskonalenie kompetencji językowych odpowiadających poziomowi A2.

Literatura:

Literatura spośród:

A. Akyűz et al., Exercices de grammaire en contexte, Paris 2000.

A. Akyűz et al., Les 500 exercices de grammaire, Paris 2005.

Y. Delatour, Nouvelle Grammaire du Français. Cours de la Civilisation Française de la Sorbonne, Paris 2004

Ch. Descotes-Genon, L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire, Grenoble 1992

M. Gregoire, Grammaire progressive du français. Perfectionnement, 2012.

A. Kacprzak, J. Sypnicki, Eléments de grammaire française, Poznan 2000

S. Poisson-Quinton, Grammaire expliquée du français, Paris 2002

Metody i kryteria oceniania:

1.Obecność na zajęciach – dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

2. Aktywność na zajęciach.

3. Przygotowanie do zajęć.

4. Zaliczenie 2 testów w semestrze. Oceny :

90-100% - bardzo dobra

80-89% - dobra

60-79% - dostateczna

0-59% - niedostateczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Uzupełnienie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu morfologii języka francuskiego.

Pełny opis:

Treści spośród:

Morfologia. Kategorie gramatyczne i analiza części mowy:

1. Części mowy/części zdania

2. Rzeczowniki:

a. classification des noms

b. formation des noms

c. genre des noms

d. nombre des noms

3. Test

4. Zaimki:

a. COD/ COI

b. pronoms personnels

c. pronoms possessifs

d. pronoms relatifs

e. pronoms indéfinis / interrogatifs / démonstratifs

5. Test

Literatura:

Literatura spośród:

A. Akyűz et al., Exercices de grammaire en contexte, Paris 2000.

A. Akyűz et al., Les 500 exercices de grammaire, Paris 2005.

Y. Delatour, Nouvelle Grammaire du Français. Cours de la Civilisation Française de la Sorbonne, Paris 2004

Ch. Descotes-Genon, L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire, Grenoble 1992

M. Gregoire, Grammaire progressive du français. Perfectionnement, 2012.

A. Kacprzak, J. Sypnicki, Eléments de grammaire française, Poznan 2000

S. Poisson-Quinton, Grammaire expliquée du français, Paris 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skibicki
Prowadzący grup: Marcin Skibicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Uzupełnienie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu morfologii języka francuskiego.

Pełny opis:

Treści spośród:

Morfologia. Kategorie gramatyczne i analiza części mowy:

1. Części mowy/części zdania

2. Rzeczowniki:

a. classification des noms

b. formation des noms

c. genre des noms

d. nombre des noms

3. Test

4. Zaimki:

a. COD/ COI

b. pronoms personnels

c. pronoms possessifs

d. pronoms relatifs

e. pronoms indéfinis / interrogatifs / démonstratifs

5. Test

Literatura:

Literatura spośród:

A. Akyűz et al., Exercices de grammaire en contexte, Paris 2000.

A. Akyűz et al., Les 500 exercices de grammaire, Paris 2005.

Y. Delatour, Nouvelle Grammaire du Français. Cours de la Civilisation Française de la Sorbonne, Paris 2004

Ch. Descotes-Genon, L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire, Grenoble 1992

M. Gregoire, Grammaire progressive du français. Perfectionnement, 2012.

A. Kacprzak, J. Sypnicki, Eléments de grammaire française, Poznan 2000

S. Poisson-Quinton, Grammaire expliquée du français, Paris 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Renata Jarzębowska-Sadkowska, Marcin Skibicki, Aleksandra Walkiewicz
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Marcin Skibicki, Aleksandra Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Uzupełnienie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu morfologii języka francuskiego.

Pełny opis:

Treści spośród:

Morfologia. Kategorie gramatyczne i analiza części mowy:

1. Części mowy/części zdania

2. Rzeczowniki:

a. classification des noms

b. formation des noms

c. genre des noms

d. nombre des noms

3. Test

4. Zaimki:

a. COD/ COI

b. pronoms personnels

c. pronoms possessifs

d. pronoms relatifs

e. pronoms indéfinis / interrogatifs / démonstratifs

5. Test

Literatura:

Literatura spośród:

A. Akyűz et al., Exercices de grammaire en contexte, Paris 2000.

A. Akyűz et al., Les 500 exercices de grammaire, Paris 2005.

Y. Delatour, Nouvelle Grammaire du Français. Cours de la Civilisation Française de la Sorbonne, Paris 2004

Ch. Descotes-Genon, L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire, Grenoble 1992

M. Gregoire, Grammaire progressive du français. Perfectionnement, 2012.

A. Kacprzak, J. Sypnicki, Eléments de grammaire française, Poznan 2000

S. Poisson-Quinton, Grammaire expliquée du français, Paris 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Marcin Skibicki
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Marcin Skibicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wprowadzenie, uzupełnienie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu morfologii języka francuskiego.

Pełny opis:

Treści spośród:

1. Odmiany czasowników w czasie teraźniejszym +tryb rozkazujący

2. Rodzajniki określone/nieokreślone

3. Rzeczownik (rodzaje/liczby)

4. Przymiotnik

5. Zaimki przymiotne dzierżawcze/wskazujące

6. Pytania

7. Le passé composé (formy czasu przeszłego)

Literatura:

Literatura spośród (potrzebne materiały zostaną przesłane studentom przez prowadzącego zajęcia):

A. Akyűz et al., Exercices de grammaire en contexte, Paris 2000.

A. Akyűz et al., Les 500 exercices de grammaire, Paris 2005.

M. Claire, Grammaire en dialogues. Niveau débutant A1-A2, Cle International.

Y. Delatour, Nouvelle Grammaire du Français. Cours de la Civilisation Française de la Sorbonne, Paris 2004

Ch. Descotes-Genon, L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire, Grenoble 1992

Gramatyka języka francuskiego, Lingea.

M. Gregoire, Grammaire progressive du français. Perfectionnement, 2012.

A. Kacprzak, J. Sypnicki, Eléments de grammaire française, Poznan 2000

G. Maia, Grammaire progressive du Francis niveau débutant, Cle International.

G.-Cl. Odile, Grammaire en dialogues. Niveau grand déburant. Poziom A1, Cle International.

S. Poisson-Quinton, Grammaire expliquée du français, Paris 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.