Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego: Konwersacje i rozumienie ze słuchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM2L-PNJFK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego: Konwersacje i rozumienie ze słuchu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka francuskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Przedmioty: II rok 4 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot Konwersacje i rozumienie ze słuchu w semestrze zimowym

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

2 ECTS, w tym:

1,5 ECTS - uczestnictwo studenta w zajęciach wymagające bezposredniego udziału nauczyciela akademickiego;

0,25 ECTS - przygotowanie prezentacji, przygotowanie do zajęć;

0,25 EcTS - konsultacje indywidualne osobiste lub on-line z prowadzącym zajęcia.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój obszaru kulturowego języka francuskiego;

- ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze krajów frankofońskich (np., media, teatr, film);

- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł;

- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków;

- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku francuskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi pracować w zespole przyjmując różne role.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- studium przypadku
- WebQuest

Skrócony opis:

zajęcia z Konwersacji i rozumienia ze słuchu dla studentów semestru letniego drugiego roku studiów mają na celu kształcenie kompetencji rozumienia i posługiwania się językiem francuskim na poziomie B1.

Pełny opis:

Konwersacje i rozumienie ze słuchu mają na celu kształcenie kompetencji rozumienia wypowiedzi ustnych w języku francuskim przebiegających na poziomie B1 (wg ESOKJ) oraz produkowanie wypowiedzi ustnych odpowiadających poziomowi B1.

Literatura:

Oryginalne materiały źródłowe w języku francuskim (np. artykuły lub nagrania pochodzące ze stron www takich jak Le figaro, Le Monde, TV5 monde, Arte).

Supryn-Klepcarz M.,Repetytorium z języka francuskiego, PWN, 2017.

Dodatkowo celem kształcenia kompetencji rozumienia ze słuchu:

Compréhension orale : niveau 2 : B1 / Michele Barféty, Patricia Beaujouin.

Expression orale : niveau 2 : B1 / Michele Barféty, Patricia Beaujouin.

Metody i kryteria oceniania:

1. Regularne i aktywne uczestniczenie w zajęciach (2 nieusprawiedliwione nieobecności dozwolone).

2. Pozytywne zaliczenie wszystkich tekstów ze słuchu.

3. Przygotowanie prezentacji na temat związany z zajęciami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia z konwersacji i rozumienia ze słuchu mają na celu wypracowanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu pozwalające studentowi na wykazanie się znajomością języka na poziomie A2/B1.

Pełny opis:

Na zajęciach podejmowane będą tematy dotyczące najbliższego otoczenia studenta, takie jak praca, szkoła, przyjaźń, kultura. Celem będzie wypracowanie biegłości i spontaniczności w mówieniu. Wypracowanie umiejętności pozwolą mu na wchodzenie w prostą interakcję z innym użytkownikiem języka francuskiego.

Literatura:

1.Berthet A., Daill E., Hugot C., Kizirian V.M., Waendenderies M., Alter Ego 2+, Hachette, 2012. + zeszyt ćwiczeń

2.Dollez C., Pons S., Alter Ego 3+, Hachette, 2013. + zeszyt ćwiczeń

3. Flumian C., Labascoule J., Royer C., Rond point 2, Edidtions Maison des Langues, 2011.

4.Bartéfy M., Beaujouin P., Expression orale niveau 2, Cle International, 2005.

5.Gołasz M., Paniczek E., Zdaję maturę 1 i 2, Hachette, 2014.

6. Mérieux R., Lainé E., Loiseau Y., Latitudes 2, Didier, 2009.

7. Loiseau Y., Cocton M.-N., Landier M., Dintilhac A., Latitudes 3, Didier, 2010.

8. Hingue A-M., Ulm K., Dites-moi un peu A2, PUG, 2015.

9. Delatour Y., Jennepin D., Léon-Dufour M., Mattlé-Yeganeh A., Teyssier B., Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, hachette, Paris, 1991.

10. Les émission de TV5 Monde : http://www.tv5monde.com/

11. Bescherelle la conjugaison, Hatier, wszystkie dostępne wersje.

12. Skoraszewski M. Słownik tematyczny, Wagros, 2003.

13. Słobodska M., Polsko-francuski słownik tematycznt, Harald G Dictionaries, 1996.

14. Carenzi-Vialaneix C., Metton C., Nachon A., Nugue F., A propos A2 Livre de l’élève, PUG, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emmanuel Lajus
Prowadzący grup: Emmanuel Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia z konwersacji i rozumienia ze słuchu mają na celu wypracowanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu pozwalające studentowi na wykazanie się znajomością języka na poziomie A2/B1.

Pełny opis:

Na zajęciach podejmowane będą tematy dotyczące najbliższego otoczenia studenta, takie jak praca, szkoła, przyjaźń, kultura. Celem będzie wypracowanie biegłości i spontaniczności w mówieniu. Wypracowanie umiejętności pozwolą mu na wchodzenie w prostą interakcję z innym użytkownikiem języka francuskiego.

Literatura:

1.Berthet A., Daill E., Hugot C., Kizirian V.M., Waendenderies M., Alter Ego 2+, Hachette, 2012. + zeszyt ćwiczeń

2.Dollez C., Pons S., Alter Ego 3+, Hachette, 2013. + zeszyt ćwiczeń

3. Flumian C., Labascoule J., Royer C., Rond point 2, Edidtions Maison des Langues, 2011.

4.Bartéfy M., Beaujouin P., Expression orale niveau 2, Cle International, 2005.

5.Gołasz M., Paniczek E., Zdaję maturę 1 i 2, Hachette, 2014.

6. Mérieux R., Lainé E., Loiseau Y., Latitudes 2, Didier, 2009.

7. Loiseau Y., Cocton M.-N., Landier M., Dintilhac A., Latitudes 3, Didier, 2010.

8. Hingue A-M., Ulm K., Dites-moi un peu A2, PUG, 2015.

9. Delatour Y., Jennepin D., Léon-Dufour M., Mattlé-Yeganeh A., Teyssier B., Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, hachette, Paris, 1991.

10. Les émission de TV5 Monde : http://www.tv5monde.com/

11. Bescherelle la conjugaison, Hatier, wszystkie dostępne wersje.

12. Skoraszewski M. Słownik tematyczny, Wagros, 2003.

13. Słobodska M., Polsko-francuski słownik tematycznt, Harald G Dictionaries, 1996.

14. Carenzi-Vialaneix C., Metton C., Nachon A., Nugue F., A propos A2 Livre de l’élève, PUG, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jarzębowska-Sadkowska, Marta Ściesińska
Prowadzący grup: Marta Ściesińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia z konwersacji i rozumienia ze słuchu mają na celu wypracowanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu pozwalające studentowi na wykazanie się znajomością języka na poziomie A2/B1.

Pełny opis:

Na zajęciach podejmowane będą tematy dotyczące najbliższego otoczenia studenta, takie jak praca, szkoła, przyjaźń, kultura. Celem będzie wypracowanie biegłości i spontaniczności w mówieniu. Wypracowanie umiejętności pozwolą mu na wchodzenie w prostą interakcję z innym użytkownikiem języka francuskiego.

Literatura:

1.Berthet A., Daill E., Hugot C., Kizirian V.M., Waendenderies M., Alter Ego 2+, Hachette, 2012. + zeszyt ćwiczeń

2.Dollez C., Pons S., Alter Ego 3+, Hachette, 2013. + zeszyt ćwiczeń

3. Flumian C., Labascoule J., Royer C., Rond point 2, Edidtions Maison des Langues, 2011.

4.Bartéfy M., Beaujouin P., Expression orale niveau 2, Cle International, 2005.

5.Gołasz M., Paniczek E., Zdaję maturę 1 i 2, Hachette, 2014.

6. Mérieux R., Lainé E., Loiseau Y., Latitudes 2, Didier, 2009.

7. Loiseau Y., Cocton M.-N., Landier M., Dintilhac A., Latitudes 3, Didier, 2010.

8. Hingue A-M., Ulm K., Dites-moi un peu A2, PUG, 2015.

9. Delatour Y., Jennepin D., Léon-Dufour M., Mattlé-Yeganeh A., Teyssier B., Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, hachette, Paris, 1991.

10. Les émission de TV5 Monde : http://www.tv5monde.com/

11. Bescherelle la conjugaison, Hatier, wszystkie dostępne wersje.

12. Skoraszewski M. Słownik tematyczny, Wagros, 2003.

13. Słobodska M., Polsko-francuski słownik tematycznt, Harald G Dictionaries, 1996.

14. Carenzi-Vialaneix C., Metton C., Nachon A., Nugue F., A propos A2 Livre de l’élève, PUG, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Emmanuel Lajus, Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Emmanuel Lajus, Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia z konwersacji i rozumienia ze słuchu mają na celu wypracowanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu pozwalające studentowi na wykazanie się znajomością języka na poziomie A2/B1.

Pełny opis:

Na zajęciach podejmowane będą tematy dotyczące najbliższego otoczenia studenta, takie jak praca, szkoła, przyjaźń, kultura. Celem będzie wypracowanie biegłości i spontaniczności w mówieniu. Wypracowanie umiejętności pozwolą mu na wchodzenie w prostą interakcję z innym użytkownikiem języka francuskiego.

Literatura:

1.Berthet A., Daill E., Hugot C., Kizirian V.M., Waendenderies M., Alter Ego 2+, Hachette, 2012. + zeszyt ćwiczeń

2.Dollez C., Pons S., Alter Ego 3+, Hachette, 2013. + zeszyt ćwiczeń

3. Flumian C., Labascoule J., Royer C., Rond point 2, Edidtions Maison des Langues, 2011.

4.Bartéfy M., Beaujouin P., Expression orale niveau 2, Cle International, 2005.

5.Gołasz M., Paniczek E., Zdaję maturę 1 i 2, Hachette, 2014.

6. Mérieux R., Lainé E., Loiseau Y., Latitudes 2, Didier, 2009.

7. Loiseau Y., Cocton M.-N., Landier M., Dintilhac A., Latitudes 3, Didier, 2010.

8. Hingue A-M., Ulm K., Dites-moi un peu A2, PUG, 2015.

9. Delatour Y., Jennepin D., Léon-Dufour M., Mattlé-Yeganeh A., Teyssier B., Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, hachette, Paris, 1991.

10. Les émission de TV5 Monde : http://www.tv5monde.com/

11. Bescherelle la conjugaison, Hatier, wszystkie dostępne wersje.

12. Skoraszewski M. Słownik tematyczny, Wagros, 2003.

13. Słobodska M., Polsko-francuski słownik tematycznt, Harald G Dictionaries, 1996.

14. Carenzi-Vialaneix C., Metton C., Nachon A., Nugue F., A propos A2 Livre de l’élève, PUG, 2010.

15. Supryn-Klepcarz M.,Repetytorium z języka francuskiego, PWN, 2017.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Evaluation :

Que ce soit lors des cours stationnaires ou pendant nos conversations sur Teams, j’évalue les étudiants en continu selon les critères suivants :

-Pertinence du propos et compréhension des consignes, des questions : 25% de la note

-Engagement lors de la conversation : 25%

-Niveau de français global (A2/B1) : 25%

-Utilisation correcte des points de grammaire et du vocabulaire travaillés : 25%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.