Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM3L-SLj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty: III rok 6 semestr (S1) filologia romańska
Seminaria licencjackie (S1) filologia romańska, grupa przedmiotów do wymagań etapowych
Seminaria licencjackie (S1) lingwistyka francuski z arabskim, grupa przedmiotów do wymagań etapowych
Seminaria licencjackie (S1) lingwistyka francuski z hiszpańskim, grupa przedm. do wym. etapowych
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 12.00 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

- Wiedza dotycząca podstaw nauk przekładoznawczych (zaliczone konwersatorium z Przekładoznawstwa na II roku studiów w semestrze letnim).

- Wiedza dotycząca podstaw nauk językoznawczych (zaliczone wykłady z Gramatyki opisowej języka francuskiego na I i II roku studiów).

- Umiejętność posługiwania się językiem francuskim na poziomie co najmniej B1 (zaliczona Praktyczna Nauka Języka Francuskiego na II roku studiów).

- Umiejętność filologicznego poszukiwania dokumentów piśmiennych i elektronicznych, umiejętność samoorganizacji oraz kreatywność.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

4 ECTS, w tym:

1 ECTS - zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (stacjonarne oraz e-learning)

0,5 ECTS - opracowywanie zadań, przygotowywanie aktywności

2,5 ECtS - przygotowywanie pracy licencjackiej

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego;


Student posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł


Student posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków.

Metody dydaktyczne:

Poszukujące

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Redakcja pracy dyplomowej uprawniającej do przystąpienia do egzaminu kończącego studia pierwszego stopnia i uzyskanie stopnia licencjata

Pełny opis:

Celem zajęć prowadzonych w drugim semestrze jest doprowadzenie do powstania pracy licencjackiej.

Studenci wdrażają zapoznane metody zgodnie z zasadami tworzenia pracy dyplomowej na poziomie licencjatu.

Pogłębiają wybrane zagadnienia z zakresu językoznawstwa i przekładoznawstwa.

Studenci doskonalą umiejętność kompletowania bibliografii i redagują pracę licencjacką w języku francuskim.

Literatura:

Literatura przedmiotu na seminarium jest ustalana indywidualnie w zależności od obranego przez studenta tematu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia na ocenę jest oddanie zaakceptowanej pracy licencjackiej w terminach podanych na zajęciach i w dalszej części sylabusa. Zadowalające spełnienie tego warunku dowiedzie uzyskania zakładanych efektów.

Kryteria oceniania - ocenie podlega stopień uzyskania przez studenta zakładanych efektów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus, Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z seminarium licencjackiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy.

Pełny opis:

Tematyka zajęć seminaryjnych obejmuje: gr. 1 przekładoznawstwo i gr. 2 językoznawstwo.

Literatura:

Literatura przedmiotu na seminariach licencjackich jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Aleksandra Walkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus, Aleksandra Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z seminarium licencjackiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy.

Pełny opis:

Tematyka zajęć seminaryjnych obejmuje: gr. 1 przekładoznawstwo i gr. 2 językoznawstwo.

Literatura:

Literatura przedmiotu na seminariach licencjackich jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Renata Jarzębowska-Sadkowska, Aleksandra Walkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus, Aleksandra Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z seminarium licencjackiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy.

Pełny opis:

Tematyka zajęć seminaryjnych obejmuje: gr. 1 przekładoznawstwo i gr. 2 językoznawstwo.

Literatura:

Literatura przedmiotu na seminariach licencjackich jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Aleksandra Walkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus, Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Aleksandra Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z seminarium licencjackiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy.

Pełny opis:

Tematyka zajęć seminaryjnych obejmuje: gr. 1 językoznawstwo, gr. 2 językoznawstwo i gr. 3 - przekładoznawstwo i językoznawstwo.

Literatura:

Literatura przedmiotu na seminariach licencjackich jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.