Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM3Z-SLj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty: III rok 5 semestr (S1) filologia romańska
Seminaria licencjackie (S1) filologia romańska, grupa przedmiotów do wymagań etapowych
Seminaria licencjackie (S1) lingwistyka francuski z arabskim, grupa przedmiotów do wymagań etapowych
Seminaria licencjackie (S1) lingwistyka francuski z hiszpańskim, grupa przedm. do wym. etapowych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

- Wiedza dotycząca podstaw nauk przekładoznawczych (zaliczone konwersatorium z Przekładoznawstwa na II roku studiów w semestrze letnim).

- Wiedza dotycząca podstaw nauk językoznawczych (zaliczone wykłady z Gramatyki opisowej języka francuskiego na I i II roku studiów).

- Umiejętność posługiwania się językiem francuskim na poziomie co najmniej B1 (zaliczona Praktyczna Nauka Języka Francuskiego na II roku studiów).

- Umiejętność filologicznego poszukiwania dokumentów piśmiennych i elektronicznych, umiejętność samoorganizacji oraz kreatywność.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

4 ECTS, w tym:

1 ECTS - zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (stacjonarne oraz e-learning)

0,5 ECTS - opracowywanie zadań, przygotowywanie aktywności

2,5 ECtS - przygotowywanie pracy licencjackiejEfekty uczenia się - wiedza:

Student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego.


Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.


Student posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł.


Student posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków.


Student potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentacjęEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwojuMetody dydaktyczne:

seminaryjna

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych przez dwa semestry jest doprowadzenie do powstania pracy licencjackiej z zakresu kultury Francji, historii literatury francuskiej, językoznawstwa lub przekładoznawstwa.

Pełny opis:

SEMINARIUM DYPLOMOWE LICENCJACKIE III ROK

Celem zajęć prowadzonych przez dwa semestry jest doprowadzenie do powstania pracy licencjackiej z zakresu kultury Francji, historii literatury francuskiej, językoznawstwa lub przekładoznawstwa (przekład literacki, przekład tekstów specjalistycznych, teoria przekładu, przekład ustny i pisemny).

Studenci zapoznają się z techniką pisania pracy naukowej (w szczególności - opanowują umiejętność kompletowania i korzystania z bibliografii oraz technikę redakcji pracy licencjackiej w języku obcym).

Literatura:

Literatura przedmiotu na seminariach licencjackich jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Semestr zimowy: przedstawienie tematu, planu pracy i kompletnej bibliografii oraz oddanie pierwszego rozdziału.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus, Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z seminarium licencjackiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy.

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne dotyczą nastepującej tematyki: gr. 1 przekładoznawstwo i gr. 2 językoznawstwo.

Literatura:

Literatura przedmiotu na seminariach licencjackich jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Aleksandra Walkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus, Aleksandra Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z seminarium licencjackiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy.

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne dotyczą nastepującej tematyki: gr. 1 przekładoznawstwo i gr. 2 językoznawstwo.

Literatura:

Literatura przedmiotu na seminariach licencjackich jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Renata Jarzębowska-Sadkowska, Aleksandra Walkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus, Aleksandra Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z seminarium licencjackiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy.

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne dotyczą nastepującej tematyki: gr. 1 przekładoznawstwo i gr. 2 językoznawstwo.

Literatura:

Literatura przedmiotu na seminariach licencjackich jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Aleksandra Walkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus, Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Aleksandra Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć z seminarium licencjackiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy.

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne dotyczą następującej tematyki: gr. 1 językoznawstwo, gr. 2 językoznawstwo i gr. 3 -przekładoznawstwo i językoznawstwo.

Literatura:

Literatura przedmiotu na seminariach licencjackich jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej.

Uwagi:

Kształcenie w formie zdalnej odbywa się̨ z wykorzystaniem narzędzi określonych przez Uniwersytet do zdalnego prowadzenia zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.