Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury materialnej Japonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1L-HKMJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Historia kultury materialnej Japonii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność czytania w języku polskim i angielskim;

wstępna znajomość pisma japońskiego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punktów ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 40 godzin = praca własna (zadania domowe, przygotowanie do zajęć) [1,5 ECTS]

• 8 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,3 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z różnymi przejawami i cechami charakterystycznymi japońskiej kultury materialnej oraz wskazuje na ich podobieństwa i różnice z analogicznymi przejawami kultury materialnej innych kręgów cywilizacyjnych, zwłaszcza cywilizacji atlantyckiej zwanej też zachodnią

Pełny opis:

1. Kultura materialna Japonii prehistorycznej - okres Jomon, Yayoi i

Kofun

2. Wpływy cywilizacji chińskiej i kształtowanie się estetyki japońskiej;

architektura shintoistyczna, buddyjska oraz militarna

3. Ewolucja i cechy charakterystyczne rzeźby japońskiej oraz jej

porównanie z rzeźbą europejską

4. Ewolucja i cechy charakterystyczne malarstwa japońskiego

5. Drzeworyt barwny - ukiyoe - jako ikona sztuki japońskiej;

technika, kategorie tematyczne, ewolucja, mistrzowie,

zapożyczenia tematyczne ze sztuki Zachodu i wpływ na nią

(japonizm); wynalazki (fraktale) i niepowodzenia (perspektywa

centralna).

6. Zbroja i broń japońska - cechy charakterystyczne, klasyfikacja.

7 Tradycyjny ubiór i akcesoria japońskie - kimono, inro, netsuke.

8. Japońskie szkutnictwo; klasy i konstrukcja japońskich

jednostek pływających porównanie ze szkutnictwem Zachodu

i Chin;

9. Japońska technika militarna przed i w okresie II Wojny Światowej

10. Powojenny rozwój japońskiej techniki

Literatura:

1. Z. Alberowa. "O sztuce Japonii" Wiedza Powszechna, Warszawa

1983

2. D.C. Evans,M.R. Peattie, "Kaigun. Strategy, Tactics, and

Technology in the Imperial Japanese Navy 1887-1941, Naval

Institute Press, Annapolis 2012.

3. I. Hakusui, "Miecz samurajski", Diamond Books, Bydgoszcz 2012

4. K. Ishii, "Nihon no fune o fukugen suru - Kodai kara Kinsei made",

Gakushi Kenkyusha, Tokio 2002.

5, W. Kotański, Sztuka Japonii, WAiF, Warszawa 1974

6. B. Kubiak Ho-Chi, "Estetyka i sztuka japońska. Wybrane

zagadnienia", Universitas, Kraków 2010.

7. M.R. Peattie, "Sunburst. The Rise of Japanese Air Power,

1909-1941, Naval Institute Press, Annapolis 2007, 8.

K. Stefański, The art of navigation and naval warfare in old Japan,

Silva Iaponicarum, 23-26, 2010, 149-164.

9. W. Winkler, "Japońska broń drzewcowa", Diamond Books,

Bydgoszcz 2005.

9. C. Zabiegło, "Zbroja japońska", Diamond Books, Bydgoszcz 2008

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie eseju dotyczące któregoś za aspektów japońskiej kultury materialnej. Na ocenę mają wpływ: poprawność merytoryczna, kompozycja oraz język.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.