Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego - konwersacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1L-PNJJK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - konwersacja
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

14 punktów ECTS*:

• 210 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [7 ECTS]

• 200 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [6,5 ECTS]

• 15 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,5 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- student zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (K_W10)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)

-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U04)

-- potrafi porozumiewać przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym (K_U05)

-- potrafi rozpoznawać różne rejestry i odmiany języka japońskiego (K_U21)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- jest przygotowany, dzięki kompetencjom językowym, do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym (K_K08)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem kursu jest nauczenie studentów języka japońskiego na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci mają nauczyć się rozpoznawać i stosować różne struktury gramatyczne oraz konstrukcje zdaniowe języka japońskiego na poziomie podstawowym. Znajomość tego materiału umożliwi studentom prowadzenie konwersacji na podstawowe tematy i tworzenie prostych tekstów w języku japońskim.

Nowe struktury gramatyczne i konstrukcje zdaniowe występujące w każdej czytance są wyjaśniane, a prowadzący upewnia się, czy studenci wszystko dobrze zrozumieli.

Formy językowe są powtarzane i utrwalane poprzez liczne ćwiczenia ustne i pisemne zawarte w zeszycie ćwiczeń do podręcznika. Studenci przygotowują również krótkie teksty z użyciem konkretnych struktur gramatycznych i form zdaniowych.

Znajomość nowo poznanych konstrukcji wykorzystywane jest w praktycznej konwersacji w języku japońskim.

Co tydzień omawiana jest kolejna, nowa lekcja z podręcznika.

Literatura:

  • podręcznik: Shokyū nihongo, Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ryūgakusei Nihongo Kyōiku Sentā, Bonjinsha 1994
  • ćwiczenie: Shokyū nihongo renshū, Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ryūgakusei Nihongo Kyōiku Sentā, Bonjinsha 1994
  • materiały własne opracowane przez prowadzącego zajęcia

Metody i kryteria oceniania:

Ocena:

– obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach obecność na zajęciach minimum 90% ; obecność ma wpływ na ocenę końcową

– po każdej lekcji w podręczniku mały test pisemny (W10, U02, U03, U04, K01, K01)

– egzamin końcoworoczny (pisemny – W02, W10, U02, U03, U04, K01, K08; ustny – U03, U04, U21, K01, K08)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 210 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Shoko Nakayama, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Seiji Arai, Monika Lecińska-Ruchniewicz, Shoko Nakayama, Wojciech Nowak, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 210 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Seiji Arai, Monika Lecińska-Ruchniewicz, Shoko Nakayama, Wojciech Nowak, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 210 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Seiji Arai, Marcelina De Zoete-Leśniczak, Shoko Nakayama, Wojciech Nowak, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 210 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Daria Fabisiak, Shoko Nakayama, Wojciech Nowak, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.