Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP1L-PNJJPJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 1 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

5 punkty ECTS*: 

• 60 godzin = wykład i ćwiczenia (godziny kontaktowe) [2 ECTS]

• 70 godzin = praca własna (ćwiczenia, samodzielna nauka znaków, przygotowanie do testów) [2,7 ECTS]

• 8 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,3 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- zna leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)

-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki) (K_K07)

-- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w japońskim obszarze kulturowym (K_K08)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Kurs w formie 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń ma na celu nauczenie studentów 350 ideogramów (276-625) z 1. t podręcznika Pismo japońskie i ich złożeń.

Pełny opis:

Treści wykładów:

Nauka kanji w blokach 30-znakowych obejmująca: sposób pisania

ideogramu, jego pierwiastek, czytania i znaczenia;

przegląd złożeń: czytania i znaczenia*;

przykłady zdań zapisanych z użyciem ideogramów i ich złożeń.

* obowiązują złożenia znaków z bieżącego bloku i poznanych

Wcześniej

Treści ćwiczeń są ściśle skorelowane z treściami wykładów.

Literatura:

1. K. Starecka (red.) Pismo aapońskie t. 1, Wydawnictwo Nozomi

2. Słowniki znaków

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę oceny stopnia opanowania wiadomości i umiejętności stanowią wyniki:

- bieżących krótkich sprawdzianów w czasie ćwiczeń (W02, U02, U04)

- trzech pisemnych sprawdzianów stopnia opanowania sylabariuszy i ideogramów z zakresów 1-420, 1-540 i 1-625 (W02, U02, U04, K01, K08)

Ocena ostateczna opiera się na wynikach punktowych bieżących sprawdzianów (z wagą 1/4) oraz 3 sprawdzianów okresowych (z wagą 3/4);

względna liczba punktów ze sprawdzianów bieżących jest obliczana jako średnia arytmetyczna względnych liczb punktów z poszczególnych sprawdzianów; względna liczba punktów ze sprawdzianów okresowych jest obliczana jako średnia ważona z wagami: 3/12 dla I sprawdzianu, 4/12 dla II sprawdzianu i 5/12 dla III sprawdzianu.

Ocena jest ustalana według następujących zasad:

dst - od 70 % punktów,

dst+ - od 80 % punktów,

db - od 85 % punktów,

db+ - od 90 % punktów,

bdb - od 95 % punktów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.