Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury japońskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP2L-HLJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia literatury japońskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 2 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 40 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,6 ECTS]

• 6 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,2 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student ma podstawową wiedzę o klasycznej literaturze japońskiej, obejmującej jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów (K_W04)

-- ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa japońskiego (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student umie umiejscowić poznawane utwory literatury japońskiej w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym (K_U09)

-- umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów z literatury japońskiej (K_U10)

-- umie dokonać prostej analizy i interpretacji poznawanych utworów z literatury japońskiej z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U11)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Japonii i ma świadomość odpowiedzialności i za ich zachowanie (K_K05)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest klasycznej literaturze japońskiej od czasów najdawniejszych do połowy XIX wieku. W trakcie zajęć studenci poznają gatunki prozy, liryki i dramatu charakterystyczne dla tradycyjnej literatury japońskiej, głównych ich twórców i reprezentatywne dzieła.

Pełny opis:

Główne zagadnienia (cz. II)

• literatura anegdotyczna (setsuwa bungaku 説話文学) i podróżnicza (kikō-bungaku 紀行文学)

• literatura eseistyczna (sylwy Hōjōki 方丈記 i Tsurezuregusa 徒然草) i twórczość pisarzy-outsiderów-eremitów (inja-bungaku 隠者文学); kategorie estetyczne średniowiecza: yūgen 幽玄, wabi わび, sabi さび

• literatura okresu Muromachi (1): gozan-bungaku 五山文学; diarystyka i zapiski z podróży; opowieści religijne i świeckie

• literatura okresu Muromachi (2): bajki otogizōshi 御伽草子;nanshoku 男色 w średniowiecznej prozie

• teatr średniowiecza; gatunki dramatyczne przed 能:(kagura 神楽, gigaku 伎楽, sarugaku 猿楽, bugaku 舞楽, dengaku 田楽); powstanie i rozwój teatru oraz farsy kyōgen 狂言

• charakterystyka teatru ; farsykyōgen i zōgei

• narodziny i rozkwit kultury mieszczańskiej; poezja popularna (haikai 俳諧, haiku 俳句, kyōka 狂歌); szkoły haikai; Matsuo Bashō 松尾芭蕉; twórczość Kobayashi Issa 小林一茶

• literatura mieszczańska; nowe formy prozy (literatura popularna i pouczająca oraz jej znaczenie oraz ukiyozōshi 浮世草子 – ich rodzaje i tematyka; Ihara Saikaku 井原西鶴)

• teatr nowożytny jōruri 浄瑠璃 (bunraku 文楽) i kabuki 歌舞伎

• spuścizna Chikamatsu Monzaemona 近松門左衛門; charakterystyka najpopularniejszych dramatów jōruri i kabuki (treść, główne idee, sterotypy postaci)

• poezja od połowy XVIII w. (epigoni poezji dworskiej; odrodzenie stylu Bashō (shōfū-kaifuku) i twórczość Yosa Busona 与謝蕪村; „jedność tekstu i obrazu” 書画一致)

• literatura dla rozrywki (gesaku-bungaku 戯作文学) – proza późnego Edo i jej walory literackie: rodzaje literatury dla rozrywki; słynni twórcy gesaku-bungaku i ich utwory: Ueda Akinari 上田秋成, Jippensha Ikku 十返舎一九, Takizawa Bakin 滝沢馬琴, Shikitei Sanba 式亭三馬, Tamenaga Shunsui 為永春水, Ryūtei Tanehiko 柳亭種彦

• popularność studiów humanistycznych i nowożytna myśl religijno-filozoficzna; wpływ estetyki (ukiyo 浮き世, kanzen-chōaku 勧善懲悪) i etyki konfucjańskiej (shingaku 心学) na literaturę okresu Edo

Literatura:

Estetyka japońska. Antologia (t. 1-3), red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001

Keene Donald, A History of Japanese Literature. Vol. 1: Seeds in the Heart - From the Earliest Era to the Mid-nineteenth Century, Grove Press, New York 1960

―,A History of Japanese Literature. Vol. 2: World Within Walls - Japanese Literature of the Pre-Modern Era 1600-1876, Columbia Univ. Press 1999

―, Travelers of a Hundred Ages, Columbia University Press, New York 1999

Kordzińska-Nawrocka Iwona, Ulotny świat ukiyo. Obraz kltury mieszczańskiej w twórczości Ihary Saikaku, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010

Melanowicz Mikołaj, Literatura japońska (t. 1) , PWN, Warszawa 1994-1996

―, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

―, Historia literatury japońskiej, PWN, Warszawa 2011

Żeromska Estera, Japoński teatr klasyczny (t. 1-2) , Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010

przekłady literatury klasycznej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny obejmujący materiał z obu semestrów (W04, U09, U10, U11, K05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej, głównie z wykorzystaniem platformy e-learningowej MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.