Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego - kompozycja tekstu użytkowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP2L-PNJJKTU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - kompozycja tekstu użytkowego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 38 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,4 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,4 ECTS]

* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

- ma podstawową wiedzę z zakresu specjalistycznych rejestrów języka japońskiego (K_W11)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty po japońsku typowe dla japońskiego obszaru kulturowego i japońskich sytuacji komunikancyjnych (K_U02)

- potrafi tłumaczyć teksty użytkowe z języka japońskiego na język polski (K_U04)

- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik

komunikacyjnych na tematy powiązane z tekstami użytkowymi zarówno w języku polskim jak i japońskim (K_U05)

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

(K_U12)

- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku japońskim typowych dla japońskiego obszaru kulturowego z wykorzystaniem

podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

- potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w japońskim obszarze kulturowym (K_K08)


Skrócony opis:

Studenci poznają zasady odbioru oraz tworzenia tekstów użytkowych w języku japońskim, ucząc się zarówno reguł formalnych jak i pragmatycznych. Czytając oraz tworząc własne teksty użytkowe, studenci uwrażliwiani są na systemowo zwerbalizowaną stratyfikację japońskich ról komunikacyjnych, a także na istnienie systemowo różnych rejestrów językowych normatywnie zalecanych w różnych okolicznościach komunikacyjnych, z naciskiem tak na leksykalne, jak na strukturalne przejawy tych różnic.

Literatura:

Materiały dydaktyczne dobrane przez prowadzącego zgodnie z zapotrzebowaniem oraz poziomem grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Zlecanie studentowi do wykonania zadań i wypracowań sprawdzających umiejętność tworzenia tekstów w języku japońskim.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lecińska-Ruchniewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Monika Lecińska-Ruchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jaworowicz-Zimny, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Aleksandra Jaworowicz-Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jaworowicz-Zimny, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Aleksandra Jaworowicz-Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama
Prowadzący grup: Shoko Nakayama
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.