Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do japonologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP2L-WDJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do japonologii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*: 

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 38 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,5 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,3 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- ma podstawową wiedzę o wiedzę o języku japońskim i innych językach Archipelagu Japońskiego (K_W01)

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój kulturowy Japonii (K_W08)

-- ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze Japonii z uwzględnieniem mediów, teatru, filmu itp. (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury japońskiej (K_U13)

-- rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultu (K_U20)

-- potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka japońskiego (K_U21)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem

zawodu japonisty (K_K04)

-- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

-- uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Japonii (K_K06)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom ponadstandardowych informacji nt. geografii Japonii, jej aktualnej sytuacji społecznej i politycznej, dziedzictwa kulturowego, ekonomii, stosunków politycznych, historii, języka i kultury oraz informacja nt. źródeł dotyczących tych zagadnień, ich dostępności, metod ich odszukiwania, oceny przydatności oraz wykorzystania.

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Cudzoziemiec w Japonii – przewodnik po możliwościach i strategii przetrwania

Szok zetknięcia i savoir-vivre przetrwania. Cuisine (ryōri) – potrawy (tabemono), napoje (nomimono). Mieszkanie. Ulica i okolica. Urzędy. Pieniądze i system bankowy. Lekarze i szpital. Poczta i inne środki łączności. Komunikacja, transport i możliwości podróżowania. Zakupy i rozrywka. Prawa, obowiązki i ograniczenia. Trzęsienia ziemi, tsunami, tajfuny, wulkany, osunięcia ziemi, pożary, powodzie, zagrożenia radiacyjne i zachowanie się wobec nich.

2. Westernizacja i jej skutki

Tolerancja dostosowawcza i opór. Tendencje zmian społecznych i obyczajowych. Dzielnice rozrywki, przemysł usług seksualnych (2) Sekty religijne i quasi-religijne.

Japończyk za granicą. Japończyk w Polsce. Sposoby i możliwości wykorzystania znajomości Japonii i Japończyków w Polsce i świecie zachodnim.

3. Komunikacja polsko-japońska

Bariery i sposoby ich usuwania. Zachowania językowe. Obciążenia kulturowe. Efektywizacja kontaktu. Strategia negocjacji. Przedstawicielstwa i instytucje japońskie w Polsce i możliwości ich wykorzystania. Obecność polska w Japonii i możliwości jej wykorzystania.

4. Wizyta w Japonii

Wskazówki praktyczne do jej przygotowania i odbycia z sukcesem.

Przewiduje się:

-- bezpośredni kontakt z obiektami japońskiej rzeczywistości,

-- pokazy japońskich filmów naukowych i dokumentalnych (w wersji oryginalnej) z wprowadzeniem

Literatura:

lista lektur podawana jest przez wykładowcę w trakcie trwania kursu

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny (W01, W08, W09, U13, U20, U21, K04, K05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Majewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.