Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Japonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP2Z-HJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Japonii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 2 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*: 

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 38 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,5 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,3 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych Japonii (K_W08)

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

-- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Historia Japonii od Odnowy Kenmu do upadku bakufu Edo (1333-1868), z uwzględnieniem przemian politycznych, ale także społecznych i gospodarczych, z odniesieniami do współczesności. i.

Pełny opis:

Plan wykładów:

II. Od Odnowy Kenmu do upadku bakufu Edo (1333 – 1868)

Okres Muromachi (Ashikaga):

II.1. Odnowa Kenmu - próba restauracji władzy cesarskiej, przez cesarza Godaigo i zniszczenie bakufu Kamakura

II.2. Bunt Ashikag Takaujiego, ucieczka cesarza Godaigo do Yoshino i osadzenie na tronie w Kioto marionetkowego cesarza - początek okresu Nanbokuchō (dworu południowego i północnego); tytuł shōguna dla Takaujiego - początek drugiego bakufu Muromachi

II.3. Rywalizacja lojalistów zwiazanych z dworem południowym oraz popleczników dworu północnego oraz bakufu, zakończona kapitulacją dworu południowego.

II.4. Rządy 3. shōguna bakufu Muromachi, Ashikagi Yoshimitsu - apogeum potęgi tego bakufu: pacyfikacja oponentów, likwidacja piractwa i przywrócenie oficjalnych kontaktów handlowych z Chinami; mecenat kulturalny Yoshimitsu - kitayama bunka: teatr nō

II.5. Ogólna charakterystyka sytuacji po śmierci Yoshimitsu. Narastanie sprzeczności między shugo - najważniejszymi wasalami shōguna;" rządy" 8. shōguna, Yoshimasy; jego mecenat kulturalny - higashiyama bunka: narodziny estetyki wabi-sabi; początki ceremonii herbaty i ikebany; kontrowersje dotyczące sukcesji po Yoshimasie i wybuch wojny Onin oraz jej konsekwencje - upadek autorytetu bakufu i emancypacja shugo.

Okres sengoku:

II.6. Polityczny rozpad Japonii na niezależne domeny rządzone przez de facto udzielnych książąt - sengoku daimyō

II.7. Wojna i pokój: rywalizacja między daimyō z użyciem środków militarnych włącznie radykalne; zmiany w sztuce wojennej - dominacja piechoty na polach walki, powstanie dużych i sprawnie dowodzonych armii, traktowanych jako machiny wojenne służące do osiągania celów politycznych; dbałość daimyō o gospodarczy i kulturalny rozwój domen.

Okres Azuchi-Momoyama:

II.8. Wyścig największych daimyō do władzy nad cala Japonią - Czarny Koń z Owari - Oda Nobunaga: bitwa pod Okehazmą i dekada zabiegów o zabezpieczenie owoców zwycięstwa - sojusze i usuwanie wrogów; główni przeciwnicy Nobunagi - wielcy daimyō z okolic centralnej Japonii i siły zbrojne klasztorów buddyjskich; śmierć Nobunagi i uzurpacja schedy po nim przez Hashibę Hideyoshiego.

II.9. Hideyoshi, po pokonaniu opozycji ze strony innych wasali Nobunagi, kończy dzieło jednoczenia Japonii, przeprowadza rozdział między bushi i chłopstwem i zarządza ogólnokrajowy spis ziem uprawnych; Inwazje Korei zakończone porażką; śmierć Hideyoshiego i powierzenie losów małoletniego następcy, Hideyoriego pieczy "rady regencyjnej"

II.10. Konflikty wewnątrz rady; starcie koalicji wschodnie j i zachodniej pod Sekigaharą; zwycięstwo koalicji wschodniej - Tokugawa Ieyasyu zostaje faktycznym liderem klasy bushi .

Okres Edo (Tokugawa):

II.11. Tytuł shōguna dla Ieyasu i powstanie 3. bakufu - Edo; kształtowanie struktur bakufu - Ieyasu, Hidetada i Iemitsu; prześladowania chrześcijan, zniszczenie Hideyoriego, ogłoszenie "Buke shohatto" i kształtowanie systemu bakuhan - daimyō jako wasale shōguna; system wasalny okresu Edo.

II.12. Powstanie w Shimabarze - dekrety izolacyjne; hierarchia stanów okresu Edo

II.13.Wieś japońska okresu Edo; rozwój miast i kultury mieszczańskiej: tetry kabuki i bunraku; drzeworyt barwny - ukiyoe; gospodarka okresu Edo i jej monetaryzacja.

II.14. Ideologia okresu Edo; kryzys społeczno-polityczny oraz wzrost nacisku mocarstw zachodnich, żądających dostępu do Japonii: ruch skierowany przeciw bakufu.

II.15. Zmuszenie bakufu do podpisania nierównoprawnych traktatów: wzrost nastrojów antycudzoziemskich wśród przeciwników bakufu; lekcje pokory i zmiana nastawienia do cudzoziemców - powstanie uzbrojonych i wyszkolonych na modłę zachodnią wojsk wiernych cesarzowi; rezygnacja z tytułu przez ostatniego shōguna; złamanie oporu beneficjentów starego systemu w czasie wojny Bosjhin. Początek reform i długiej drogi do odzyskania suwerenności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Tubielewicz," Historia Japonii", Ossolineum, Wrocław 1984

J. W. Hall, "Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj", PIW, Warszawa 1979

C. Totman," Historia Japonii", Wydawnictwo UJ, Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

L. Frederic, "Życie codzienne w Japonii w epoce samurajów (1185-1603)", PIW Warszawa 1971

G. Sansom, "A History of Japan, Tuttle", Tokyo. 1990, t. 2 (1334-1615) & t. 3 (1615-1867)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie testu otwartego (W08, W12, U01, U08, K05),

zasady oceniania: na ocenę przekłada się procent uzyskanych punktów

[0,50) - ndst

[50,64) - dst

[64,74) - dst+

[74,83) - db

[83,92) - db+

[92,100] - bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Szymon Gredżuk
Prowadzący grup: Szymon Gredżuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.