Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do japonologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP2Z-WDJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do japonologii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*: 

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 38 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,5 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,3 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- ma podstawową wiedzę o wiedzę o języku japońskim i innych językach Archipelagu Japońskiego (K_W01)

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój kulturowy Japonii (K_W08)

-- ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze Japonii z uwzględnieniem mediów, teatru, filmu itp. (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury japońskiej (K_U13)

-- rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultu (K_U20)

-- potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka japońskiego (K_U21)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem

zawodu japonisty (K_K04)

-- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

-- uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Japonii (K_K06)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom ponadstandardowych informacji na temat geografii Japonii, jej aktualnej sytuacji społecznej i politycznej, dziedzictwa kulturowego, ekonomii, stosunków politycznych, historii, języka i kultury oraz informacja na temat źródeł dotyczących tych zagadnień, ich dostępności, metod ich odszukiwania, oceny przydatności oraz wykorzystania.

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Kultura

Performing arts (geinō). Literatura, sztuki plastyczne, kino. Pop-kultura. Środki przekazu (telewizja, prasa, radio). Żywe pomniki/skarby kultury. Miejsca o istotnym znaczeniu kulturowym. Urbanistyka, architektura, dom japoński. Kultura życia codziennego.

2. Literatura japonologiczna

Bibliografie japonistyczne. Przegląd literatury, ocena i rekomendacje

3. Studia nad Japonią w Polsce

Japonistyka i japoniści. Przegląd dorobku. Tłumaczenia literatury japońskiej. Ośrodki edukacji japonistycznej

Przewiduje się:

-- bezpośredni kontakt z obiektami japońskiej rzeczywistości,

-- pokazy japońskich filmów naukowych i dokumentalnych (w wersji oryginalnej) z wprowadzeniem

Literatura:

lista lektur podawana jest przez wykładowcę w trakcie trwania kursu

Metody i kryteria oceniania:

test końcowy (W01, W08, W09, U13, U20, U21, K04, K05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Małgorzata Sobczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Polacy w Japonii, wczesna wiedza o Japonii w Polsce, kontakty kulturalne i literackie

2. Wierzenia i główne nurty religijne – Shintō, Buddyzm i jego odłamy, synkretyzm religijny, miejsca kultu, przesądy i wierzenia ludowe;

3. Sylwetki najważniejszych etnografów Japonii, ich dorobek, podstawowe pojęcia z zakresu folkloru Japonii;

4. Obrzędy rodzinne

5. Obrzędy doroczne, święta państwowe

6. Teatr i widowiska: klasyczny teatr japoński, widowiska obrzędowe, wędrowni artyści

7. Turystyka, zabytki UNESCO, zasoby kulturowo-krajobrazowe

8. Współczesne społeczeństwo, podstawowe pojęcia z zakresu antropologii kulturowej, problemy społeczne; kultura życia codziennego: rodzina, nauka, praca;

9. Współczesna polityka Japonii

10. Współczesne sekty religijne

Literatura:

Benedict, Ruth. Chryzantema i miecz. Warszawa: PIW, 1999.

Hendry, Joy. Japończycy: kultura i społeczeństwo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

Kerr, Alex. Psy i demony. Ciemne strony Japonii. Kraków: Universitas, 2008.

Melanowicz, Mikołaj. Cywilizacja Japonii współczesnej: wstęp do badań. Warszawa: Polska Fundacja Japonistyczna, 2018.

Varley, Paul H. Kultura japońska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Dodatkowa literatura uzupełniająca

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej w trybie synchronicznym (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams), asynchronicznym (z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK) lub łączonym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.