Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium z zakresu kulturoznawstwa japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3L-KonK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0230) Language
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium z zakresu kulturoznawstwa japońskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 38 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,4 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,4 ECTS]

* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków (K_U16)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

Metody dydaktyczne:

pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- panelowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie poszerzać wiedzę studenta na temat różnych zagadnień i zjawisk dotyczących Japonii, które nie były szerzej omawiane w ramach innego przedmiotu lub nie były poruszane w ogóle.

Pełny opis:

Tematyka zajęć w danym cyklu jest zmienna; szczegóły dotyczące poszczególnych zajęć w opisach poszczególnych cykli.

Literatura:

podawana przez wykładowcę w trakcie trwania kursu; zmienna w zależności od cyklu

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział w trakcie zajęć

-- prezentacja w trakcie zajęć

-- praca pisemna na koniec semestru

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jaworowicz-Zimny, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Aleksandra Jaworowicz-Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Śmierć w religiach i folklorze Japonii

Pełny opis:

Omówienie wybranych zagadnień tanatologicznych z zakresu religii i folkloru Japonii.

Poruszone zostaną następujące tematy:

1. Śmierć – wybrane aspekty z zakresu wierzeń ludowych i folkloru (min. ślady wierzeń w duszę ornitomorficzną, przebieg tradycyjnego obrządku pogrzebowego z uwzględnieniem różnic regionalnych oraz jego współczesne zmiany;)

2. Motyw katabazy w mitologii japońskiej (mitologiczny obraz śmierci i zaświatów, starożytne ceremonie pogrzebowe, zmiana wyobrażeń eschatologicznych pod wpływem buddyzmu;)

3. Śmierć w amidyzmie (przygotowanie do dobrej śmierci, orszak Amidy w sztuce, dramatyzacja orszaku Amidy dawniej i dziś, „hagiografia buddyjska” ōjōden); bodhisattwowie lekkiej śmierci;

4. Losy pośmiertne (wędrówka duszy, sąd nad duszą, topografia zaświatów, sutry apokryficzne, bodhisattwa Jizō)

5. Kumano – kraina śmierci (pośmiertne pielgrzymki, mandala z Kumano, śmierć symboliczna)

6. Święta zmarłych (sutry apokryficzne, legenda Mokurena)

7. Medytowanie nad trupem (motyw dziewięciu stadiów dekompozycji ludzkich zwłok (kuzō) w sztuce i literaturze, estetyka śmierci)

8. Mumie i mumifikacja (konserwowanie zwłok, legenda Kūkaia)

9. Tabu śmierci (skalanie śmiercią, tabu językowe związane ze śmiercią, problem składania ofiar z ludzi)

10. Kult przodów (system podwójnego pochówku, bogowie domowego ogniska yashikigami)

11. Samobójstwo rytualne w buddyzmie (bodhisattwa Kannon, Potalaka)

12. Kontakt ze zmarłymi (szamanizm, zmarli przemawiający z zaświatów, Tateyama)

13. Męczeństwo w buddyzmie

14. Wędrówki po zaświatach w literaturze i folklorze

15. Reinkarnacja

16. Imiona pośmiertne w buddyzmie japońskim (kaimyō, hōmyō, problem stygmatyzujących imion pośmiertnych)

Literatura:

Wybrana literatura:

Fukue Mitsuru, Tateyama shinkō to Nunobashi daikanjō hōe, Katsura Shobō, Toyama-shi 2006.

Gorai Shigeru, Sō to kuyō, Tōhō Shuppan, Ōsaka 1992.

Habuta Yoshiyuki, Yomi no kuni no seiritsu, Gakuseisha, Tōkyō 1998.

Inokuchi Shōji, Seishi no minzoku, Iwata Shoin, Tōkyō 2000.

Kusōzu shiryō shūsei : shitai no bijutsu to bungaku, Yamamoto Satomi (red.), Iwata Shoin, Tōkyō 2009.

Kasuya Makoto, Shōrōbyōshi no zuzōgaku, Chikuma shobō, Tōkyō 2012.

Naoe Hiroji, Yashikigami no kenkyū: Nihon shinkō denshōron, Yoshikawa Kōbunkan, Tōkyō 1966.

Nihon miira no kenkyū, Nihon Miira Kenkyū Gurūpu Heibonsha, Tōkyō 1969.

Shintani Takanori, Ryōbosei to takaikan, Yoshikawa Kōbunkan, Tōkyō 1991.

Saitō Tadashi, Funbo, Nihonshi shōhyakka, Kondō shuppoansha, Tōkyō 1979.

Sōgito haka no genzai, red. Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan, Yoshikawa kōbunkan, Tōkyō 2002.

Sōsō girei, Sōsō bosei kenkyū shūsei, t. 2, Inokuchi Shōji (red.), Meicho Shuppan, Tōkyō 1979.

Sōsō shūzoku goi, Yanagita Kunio (red.), Kokusho Kankōkai, Tōkyō 1975.

Tatsumi Kazuhiro, Yomi no kuni no kōkogaku, Kōdansha, Tōkyō 1996.

Yonemura Ryūji, Junkyō to minshū : kakure nenbutsu kō, Dōhōsha Shuppan, Kyōto 1979.

Uwagi:

Kryterium oceny:

Aktywny udział w zajęciach (prezentacja ustna na wybrany temat spoza zagadnień poruszanych na zajęciach).

Praca pisemna (w formie testu) na koniec semestru sprawdzająca znajomość omówionego materiału.

Obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Szymon Gredżuk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Szymon Gredżuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Japońskie sztuki widowiskowe

Pełny opis:

Omówienie wybranych zagadnień z zakresu tradycyjnych i współczesnych japońskich sztuk performatywnych w ujęciu diachronicznym.

Poruszone zostaną następujące tematy:

Część I

1) U źródeł teatru: tańce/rozrywka dla bóstw (kagura) oraz dworskie sztuki widowiskowe (gigaku i bugaku)

2) Od sangaku do sarugaku i dengaku - rozrywka dla wszystkich

3) W kręgu nō (1) - analiza sztuki "Hagoromo" (Szata z piór)

4) W kręgu nō (2) - analiza sztuki "Aoi no Ue" (Pani Aoi)

5) Średniowieczne farsy kyōgen

6) Teatr mieszczański kabuki - analiza sztuki "Yoshitsune senbonzakura" (Yoshitsune, czyli tysiąc wiśni)

7) W japońskim teatrze lalkowym - analiza sztuki "Sonezaki shinjū" (Samobójstwo kochanków w Sonezaki)

Część II

8) Taniec japoński i riukiuański - Nihon buyō i Ryūkyū buyō

9) Klasyczny i nowożytny teatr okinawski - kumiodori i Okinawa shibai

10) Święta i tańce ludowe - matsuri i odori

11) Komedia na japońskiej scenie - rakugo i manzai

12) Teatr nowożytny - shinpa i shingeki

14) Teatr awangardowy - post-shingeki

15) Awangardowy teatr tańca - butō

Literatura:

Wybrana literatura:

B. Kubiak Ho-Chi, Tragizm w japońskim teatrze lalkowym, Warszawa 2011.

M. Melanowicz, Literatura japońska, t. 1: Od VI do połowy XIX wieku, Warszawa 1994.

M. Melanowicz, Literatura japońska, t. 3: Poezja XX wieku, Teatr XX wieku, Warszawa 1996.

K.J. Pastuszak, Ankoku butō Hijikaty Tatsumiego: teatr ciała-w-kryzysie, Kraków: Universitas 2014.

M.C. Poulton, M. Mōri, J.T. Rimer, The Columbia Anthology of Modern Japanese Drama, New York: Columbia University Press 2014.

J. Rodowicz, Pięć wcieleń kobiety w teatrze nō, Warszawa 1993.

J. Rodowicz, Boski dwumian. Przenikanie rzeczywistości w teatrze nō, Wrocław 2009.

I. Rutkowska, Boska obecność. O wzgldnosci tekstu i rytułału w teatrze kabuki, Kraków 2015.

M. Zamorska, Obecni Ciałem. Warsztaty polskich tancerzy butō, Kraków: Libron 2014.

E. Żeromska, Teatr japoński. Powrót do przeszłości, Warszawa: Dialog 1996.

Uwagi:

Kryterium oceny:

Regularne zapoznawanie się z materiałami przygotowywanymi przez wykładowcę.

Zaliczenie kursu na podstawie średniej ocen szczątkowych zdobytych w trakcie realizacji kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Małgorzata Sobczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone omówieniu wczesnych kontaktów japońsko-europejskich (od XVI w.) w oparciu o lekturę i krytyczną analizę wybranych źródeł. Nacisk zostanie położony na kontakty kulturowe, religijne i literackie (w mniejszym stopniu polityczne i handlowe).

Pełny opis:

Planuje się poruszenie następujących zagadnień:

1. Wprowadzenie do historii kontaktów japońsko-europejskich.

2. Wiedza Europejczyków o Japonii przed zainicjowaniem misji jezuickich przez Franciszka Ksawerego (przed 15.08.1549 r.).

3. Pierwsi Europejczycy na japońskiej ziemi w świetle dokumentów japońskich (Teppō-ki) oraz europejskich (Fernão Mendes Pinto „odkrywca Japonii”, Joao Rodriguez Tcuzu);

4. Pierwsze w języku polskim informacje o Japonii (Piotr Skarga), listy Franciszka Ksawerego jako główne źródło wiedzy Piotra Skargi o Japonii; sylwetka Wojciecha Męcińskiego – misjonarza i pierwszego Polaka w Japonii;

5. Najstarsze studium z zakresu kultury porównawczej: Luis Frois, „Tratado sobre las contradicciones y diferencias de costumbres entre los europeos y japoneses” (Traktat o przeciwieństwach i różnicach w zwyczajach Europejczyków i Japończyków…), Kazusa,1585;

6. Kontakty literackie (literatura piękna: „Bajki Ezopa”, „Heike monogatari”, literatura religijna: „Żywoty świętych” (Sanctos no Gosagveo));

7. Polemika międzywyznaniowa, debaty religijne (buddyjsko-chrześcijańskie);

8. Japońska kultura i obyczaje w opisach misjonarzy (Joao Rodriguez Tcuzu);

9. Japonia w opisach kupców europejskich (Avila Giron, Francesco Carletti)

10. Japonia w opisach kupców brytyjskich (William Adams, Richard Cocks); działalność faktorii handlowej Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej;

11. Deptanie obrazów (e-fumi): obraz literacki oraz spór o deptanie świętych wizerunków w relacjach angielskich i holenderskich;

12. Losy Japończyków mieszanej krwi (O-Haru z Dżakarty)

13. Kompendia wiedzy o Japonii (Arnoldus Montanus, Athanasius Kircher, Engelbert Kaempfer);

14. Siedemnastowieczne opisy Ajnów w oparciu o relacje misjonarzy z Hokkaidō (Jeronimo de Angelis, Diogo Carvalho);

15. Literatura antychrześcijańska (traktaty, beletrystyka)

16. Wymiana intelektualna z Holendrami, rangaku, wiedza Japończyków o Holendrach (np. Kōmō zatsuwa);

Literatura:

Materiały wskazane przez prowadzającego

Literatura uzupełniająca:

Greń Jędrzej, Anglicy w Japonii (1600-1623): handel, realia działalności, relacje, Warszawa 2014.

Tazbir Janusz, Rzeczpospolita szlachecka wobec wielkich odkryć, Warszawa 1973.

Sobczyk Małgorzata, Jezuici wobec religii japońskich : prezentacja szesnastowiecznego dokumentu z zakresu polemiki międzywyznaniowej, w: Litteraria Copernicana (32), 2019.

Sobczyk Małgorzata, Raj odnaleziony: najstarsze jezuickie źródło o Japonii oraz jego recepcja na gruncie europejskim, w: Orient w Literaturze - Literatura w Oriencie, t. 4, 2016.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej w trybie synchronicznym (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams), asynchronicznym (z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK) lub łączonym.

Warunki dopuszczenia do zaliczenia:

- udział w zajęciach (dopuszcza się maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

- przygotowanie do zajęć (samodzielne opracowanie wyznaczonego materiału i jego prezentacja)

Zaliczenie i ocena na podstawie pisemnej pracy na koniec semestru (weryfikacja znajomości omówionego materiału).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.