Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego - kompozycja tekstu użytkowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3L-PNJJktu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - kompozycja tekstu użytkowego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,5 ECTS]

• 30 godzin = praca własna (bieżące przygotowanie do zajęć, zadania domowe, przygotowanie streszczenie pracy licencjackiej, opracowywanie opinii na aktualne) [1,3 ECTS]

• 8 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,2 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- ma podstawową wiedzę z zakresu języka japońskiego specjalistycznego (K_W11)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego, potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U02)

-- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku japońskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U14)

-- potrafi samodzielnie przetłumaczyć tekst, umie wyrazić pisemnie swoje myśli w prawidłowych konstrukcjach języka japońskiego (K_U03 i K_U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- dzięki kompetencjom językowym (w zakresie tworzenia tekstów japońskich) jest przygotowany do sprawnego poruszania się w japońskim obszarze kulturowym (K_K08)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Student uzyskuje kompetencje w zakresie kompozycji tekstu w języku japońskim przy użyciu prawidłowych form gramatycznych i wyborze odpowiedniego słownictwa.

Czytając wiadomości japońskie (wydania internetowe gazet), uczy się prawidłowej kompozycji tekstu. Porówuje sposób budowy wypowiedzi na podstawie artykułów w dwóch językach - polskim i japońskim.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na analizie tekstów przetłumaczonych samodzielnie przez studentów z polskiego na japoński. Praca koncentruje się na nauce form językowych stosowanych w piśmie i ich odmienności od języka mówionego. Studenci uczą się używać form niezbędnych w konstruowaniu prac pisemnych w języku japońskim.

Tekstem wykorzystywanym do tłumaczenia są prace licencjackie studentów. Student ma za zadanie przygotowanie streszczenia swojej pracy, a następnie przygotowanie na tej podstawie prezentacji.

Teksty do tłumaczenia wybierane są przez nauczyciela i przedstawiają sobą różne rodzaje literackie (np. artykuł, esej, fragmenty powieści itp.) oraz różny stopień zaawansowania językowego.

Studenci poznają wyrażenia idiomatyczne, głównie wykorzystujące nazwy części ciała.

Literatura:

– materiały wskazane przez wykładowcę

– aktualne materiały internetowe, publikowane przez japońskie media, np. NHK, gazety i telewizje japońskie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uwzględniająca:

-- obecność na zajęciach

-- przygotowanie do zajęć

-- zadania domowe

-- ocenę poziomu napisanego przez studenta tekstu (streszczenie pracy licencjackiej, opinie na aktualne tematy)

– wyników na końcowym egzaminie pisemnym

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Toshikazu Seguchi, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Toshikazu Seguchi, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Toshikazu Seguchi, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.