Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego - przekład tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3L-PNJJpt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - przekład tekstów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*:


• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - ćwiczenia (godziny kontaktowe) [2 ECTS]

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

- student zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U21)

- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U22)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

- rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur (K_K07)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Kurs ma zapoznać studenta z zasadami i technikami przekładu różnorodnych tekstów w języku japońskim.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student będzie pracował z objętościowo różnymi tekstami. Podczas analizy tekstu będzie weryfikowany stopień jego zrozumienia poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania. Studenci będą wykonywać tłumaczenie w trakcie zajęć.

Literatura:

Obowiązuje literatura podawana przez wykładowcę w trakcie zajęć. Będą to teksty japońskie o charakterze popularnonaukowym i ogólnym.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca weryfikacja wskazanych przez wykładowcę zadań.

Ocena uwzględnia: aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć oraz ustne zaliczenie.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jaworowicz-Zimny
Prowadzący grup: Aleksandra Jaworowicz-Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej w trybie synchronicznym (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.