Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka klasycznego języka japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3z-GKJJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka klasycznego języka japońskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 30 godzin = praca własna (zapoznanie się z materiałami, przygotowanie do egzaminu) [1,2 ECTS]

• 15 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,6 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

-- student ma podstawową wiedzę o klasycznym języku japońskim (K_W01)

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla klasycznego języka japońskiego (K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii (K_U06)

-- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia z gramatyki klasycznego języka japońskiego mają na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat ortografii i fonologii dawnej japońszczyzny, a także morfologii rzeczowników, czasowników i przymiotników. Mają umożliwić zrozumienie prostych zdań oraz fragmentów tekstów klasycznych z okresu wczesnego średniojapońskiego.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

1. periodyzacja historii języka japońskiego;

2. fonetyka i fonologia okresu starojapońskiego i wczesnego średniojapońskiego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów które przyczyniły się do różnic między historycznym a współczesnym zapisem sylabicznym; procesy morfofonlogiczne, np. ombin;

3. morfologia klasycznego języka japońskiego w oparciu zarówno o japońską, jak i zachodnią tradycję opisu:

a) odmiana koniugowalnych kategorii leksykalnych (czasowników i czasowników przymiotnych) - grupy i kategorie odmiany, wykładniki kategorialne;

b) deklinacja - wykładniki oraz paradygmat odmiany przez przypadki;

c) nieodmienne przyrostki i klityki (tzw. joshi );

4. różnice między składnią wczesnego średniojapońskiego a współczesnym japońskim (np. oznaczanie podmiotu i dopełnienia, funkcje orzeczenia w formie atrybutywnej, konstrukcja kakari-musubi i in.);

5. honoryfikatywność w klasycznym języku japońskim.

Literatura:

Frellesvig, Bjarke 2010. A history of the Japanese language. New York: Cambridge University Press.

Vovin, Alexander 2004/2009. A descriptive and comparative grammar of Western Old Japanese. Folkestone: Global Oriental.

岡崎友子、森田勇太2016.『ワークブック 日本語の歴史』。東京都:くろしお出版。

宮腰賢、桜井満、石井正己、小田 勝編 2003『全訳古語辞典 第三版』東京都:旺文社。

Inna literatura wskazana przez prowadzącego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (W01, W02, W13, U06, K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej przy użyciu narzędzia Microsoft Teams w postaci wideokonferencji. Równolegle z tradycyjnym wykładem, prowadząca będzie udostępniać w czasie realnym treści zajęć w postaci prezentacji w Power Point, oraz inne pomoce naukowe.

Forma zajęć będzie możliwie interaktywna. Studenci będą zachęcani do aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań i dzielenia się komentarzami poprzez czat MS Teams lub ewentualnie, jeśli warunki techniczne na to pozwolą, na żywo. Pytania, wątpliwości i komentarze mogą być też przesyłane przez czat MS Teams poza zajęciami - w takim przypadku zostaną podjęte przez prowadzącą na kolejnych zajęciach.

Materiały ćwiczeniowe będą udostępniane przez MS Teams i tą drogą także chętni słuchacze będą mogli przekazać prowadzącej do sprawdzenia efekty swojej pracy.

Ocenę końcową student uzyska również przy zastosowaniu narzędzi zdalnych, za pośrednictwem pisemnego testu online lub poprzez wykonanie indywidualnie przydzielonych zadań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.