Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia idei w Chinach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3z-HIwCh Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia idei w Chinach
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

punkty ECTS*:


• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - seminarium (godziny kontaktowe) [1 ECTS]


• 40 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie pracy licencjackiej) [1,5 ECTS]


• 15 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,5 ECTS]
* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09: ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych


K_W11: zna wybrane zagadnienia związane z kulturami europejskimi i pozaeuropejskimi (szczególnie Dalekiego Wschodu)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U09: rozumie i interpretuje zjawiska i symbole kultury dawnej i współczesnej, wysokiej i popularnejEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Dalekiego Wschodu na tle Polski, Europy i świata


K_K08: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej

Metody dydaktyczne:

- biograficzna

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa

- seminaryjna

- studium przypadkuMetody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- panelowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią idei w Chinach na przestrzeni historii. Wprowadzają w sytuację geopolityczną cywilizacji chińskiej, jej uwarunkowania religijne, filozoficzne, kulturowe i historyczne.

Program konwersatorium obejmuję pogłębioną analizę myśli i filozofii dalekowschodniej i jej postaci w Chinach.

Pełny opis:

Tematyka kursu

1. Początki filozofii chińskiej: Księga Przemian, teoria Mandatu Niebios, sekularyzacja rytuałów i źródła estetyki chińskiej.

2. Filozofia wczesnego konfucjanizmu: Konfucjusz, Mencjusz, Xunzi.

3. Filozofia wczesnego taoizmu: Laozi i Zhuangzi.

4. Logika chińska. Szkoła filozofii przyrody.

5. Sztuka wojny. Legizm. Filozoficzne podstawy absolutnego cesarstwa Qin.

6. Konfucjanizm jako religia: teoria korelacji Nieba i ludzkości doby dynastii Han.

7. Filozofia w pierwszych wiekach naszej ery: sceptycyzm, populizm, neotaoizm. Chińskie oczekiwanie mesjasza.

8. Pierwotna recepcja buddyzmu w Chinach. Podstawowe idee buddyzmu indyjskiego.

9. Chińskie szkoły buddyzmu: tiantai, huayan, chan (zen). Medytacja a buddyjska teoria umysłu.

10. Neokonfucjanizm: nurt idealistyczny i realistyczny. Debata dotycząca powstania i oceny feudalizmu a chińskie zalążki kapitalizmu

11. Teoria poznania i działania Wang Yangminga. Indywidualizm Li Zhi. Jezuici a rozwój filozofii chińskiej. Przyczyny zatrzymania rozwoju naukowego i odkryć geograficznych w Chinach dynastii Ming.

12. Krytyka tradycyjnej filozofii chińskiej w okresie dynastii Qing. Chińskie zmagania z ewolucjonizmem, heglizmem i pozytywizmem w XIX wieku.

13. Republikanizm międzywojenny. Chińska filozofia marksistowska i chrześcijańska.

14. Współczesna filozofia konfucjańska. Debaty z liberalizmem i spór o „chiński” kształt demokracji i sfery publicznej.

Literatura:

1. Chan Wing-tsit, A Sourcebook in Chinese Philosophy, Princeton University Press, Princeton 1969.

2. Karyn Lai, An Introduction to Chinese Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 2008.

3. Bryan W. Van Norden, Introduction to Classical Chinese Philosophy, Hackett Publishing, Indianapolis 2011.

4. JeeLoo Liu, Wprowadzenie do filozofii chińskiej. Od myśli starożytnej do chińskiego buddyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

5. Benjamin Schwartz, Starożytna myśl chińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

6. Dawid Rogacz, Chińska filozofia historii. Od początków do końca XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019.

7. Fang Litian, Zhongguo gudai zhexue (2 vols.), Renmin Daxue Chubanshe, Beijing 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (lub zaliczenie) ustny, obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Dawid Rogacz, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Dawid Rogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Dawid Rogacz, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Dawid Rogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Dawid Rogacz
Prowadzący grup: Dawid Rogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.