Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Japonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3z-HJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Japonii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii Japonii od okresu Jomon do końca II wojny swiatowej

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*: 

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 38 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,5 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,3 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych Japonii (K_W08)

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

-- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Historia Japonii od Odnowy Meiji do czasów najnowszych (od 1868), z uwzględnieniem przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, z permanentnym odniesieniem do pozycji Japonii na świecie.

Pełny opis:

Plan wykładów:

IV. Od Odnowy Meiji do czasów najnowszych (1868 – 1945)

IV.1. Najważniejsze procesy polityczne, gospodarcze i ich wpływ na sytuację wewnętrzną i międzynarodową Japonii w okresie Meiji.

IV.2. Najważniejsze cechy sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Japonii ery Taishō oraz początkowej fazy ery Shōwa i wpływ wielkiego kryzysu oraz dyskryminacji ze strony mocarstw zachodnich na zmianę polityki wewnętrznej i zagranicznej - eksplozja japońskiego militaryzmu, imperializmu i rasizmu.

IV.3. Japońska ekspansja militarna od oderwania Mandżurii od Chin po Pearl Harbor i zajęcie brytyjskich i holenderskich kolonii w Azji Wschodniej oraz archipelagów Zachodniego Pacyfiku.

IV.4. Kontrakcja mocarstwa zachodnich od bitwy pod Midway po bitwę o Okinawę. Rozpaczliwe próby odwrócenia nadciągającej katastrofy - kamikaze i inne "brzytwy tonącego".

IV.5. Zmierzch japońskich ambicji imperialnych: naloty na japońskie metropolie; odcięcie Japonii przez amerykańskie okręty podwodne od źródeł surowców i żywności na terytoriach okupowanych; zrzucenie bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki; radziecka inwazja Mandżurii, północnej Korei oraz Kuryli

IV.6. Japonia na kolanach - zakończenie działań wojennych i podpisanie aktu kapitulacji.

IV.7. Okupacja Japonii i dominująca pozycja USA; demilitaryzacja Japonii i jej przemysłu; demokratyzacja, liberalizacja i desakralizacja cesarza; Międzynarodowy Trybunał Tokijski i podwójne standardy w traktowaniu zbrodniarzy wojennych: plany dekoncentracji kapitału; okoliczności nadania Japonii nowej konstytucji.

IV.8. Kurs zwrotny. Zmiana statusu Japonii ze "śmiertelnego wroga" na sojusznika w "powstrzymywaniu" komunizmu; powrót pogody dla konserwatyzmu, antykomunizmu etc.

IV.9. Wojna koreańska jako "dar niebios"; podpisanie traktatu pokojowego w San Francisco; początek "niewzruszonego" sojuszu japońsko-amerykańskiego.

IV.10. Japońskie sukcesy gospodarcze i petryfikacja sceny politycznej - triumf konserwatystów; protesty przeciwko przedłużeniu traktatu japońsko amerykńskiego, jako ostatnia większa próba oporu wobec dominacji konserwatystów.

IV.11. Sukcesy polityki gospodarczej rządu japońskiego - status mocarstwa gospodarczego.

IV.12. Sztandarowe gałęzie japońskiego przemysłu: rzut oka na osiągnięcia przemysłu samochodowego i okrętowego.

IV.13. Japońska "aksamitna potęga" (soft power): światowa ekspansja japońskiej kultury - "nowy japonizm": olbrzymi wzrost światowego zainteresowania japońską kulturą "wyższą" - moda na japońską literaturę i kino;

sukcesy światowe japońskiej kultury "popularnej": manga, anime, japońskie (i uchodzące za japońskie) sztuki i porty walki.

IV.14.Japońskie problemy wewnętrzne i międzynarodowe: senilizacja społeczeństwa i spadek konkurencyjności gospodarki; spory terytorialne z sąsiadami, oraz spory o wizję II wojny światowej: chram Yasukuni, podręczniki do nauki historii, kobiety "pocieszycielki" - ianfu etc.

IV.15. Artykuł 9 Konstytucji - ścieranie się wizji jego znaczenia; wyrzeczenie się siły zbrojnej po japońsku czyli Japońskie Siły Samoobrony i ich uzbrojenie. .

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Gordon (2010), "Nowożytna historia Japonii. Od czasów Tokugawów do współczesności", PIW, Warszawa

E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka (2004), Japonia, seria „Historia państw świata w XX wieku”, Wydawnictwo TRIO, Warszawa

C. Totman (2009), "Historia Japonii", WUJ, Kraków

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie testu otwartego (W08, W12, U01, U08, K05)

zasady oceniania: na ocenę przekłada się procent uzyskanych punktów

[0,50) - ndst

[50,64) - dst

[64,74) - dst+

[74,83) - db

[83,92) - db+

[92,100] - bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Krzysztof Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Szymon Gredżuk
Prowadzący grup: Szymon Gredżuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.