Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język chiński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3z-JCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język chiński
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1 punkt ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - ćwiczenia (godziny kontaktowe) [0,5 ECTS]

• 25 godzin = praca własna (ćwiczenie i powtarzanie materiału, przygotowanie do zaliczenia) [0,4 ECTS]

• 5 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka chińskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka chińskiego (K_U02)

-- posiada umiejętność tworzenia prostych wystąpień ustnych w języku chińskim (K_U15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- dzięki kompetencjom językowym jest w stopniu podstawowym przygotowany do poruszania się w chińskim obszarze kulturowym (K_K08)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Lektorat przeznaczony dla studentów japonistyki i obejmuję 15 jednostek lekcyjnych w semestrze. Podczas zajęć studenci nie uczą się pisania znaków chińskich (ponieważ potrafia już pisać znaki kanji), poznają jedynie ich znaczenie i czytanie. Zajęcia łączą w sobie - ćwiczenia odsłuchu, konwersacje oraz ćwiczenia gramatyczne.

Literatura:

博雅汉语 1

materiały własne przygotowane przez wykładowcę

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne i/lub pisemne.

Do zaliczenia dopuszczone będą osoby, które nie mają przekroczonych dwóch nieobecności w semestrze.

egzamin pisemny (W02, U02, K08) i ustny (W02, U02, U15, K08)

100-95% bardzo dobry

95-89% dobry +

88-82% dobry

81-77% dostateczny +

76-70% dostateczny

69-0% niedostaczny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Ching-Wen Chang, Hanna Kupś, Krzysztof Stefański, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Ching-Wen Chang, Hanna Kupś, Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Hanna Kupś, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Hanna Kupś, Dawid Rogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Ching-Wen Chang, Dawid Rogacz, Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Jiawen Lin, Dawid Rogacz, Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.