Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP3z-PNJJpj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 3 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*:

• 28 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - ćwiczenia (godziny kontaktowe) [0,85 ECTS]

• 40 godzin = praca własna (ćwiczenie i powtarzanie materiału, przygotowanie do testów i zaliczenia przedmiotu) [1,1 ECTS]

• 3 godziny = konsultacje z wykładowcą [0,05 ECTS]

Efekty uczenia się - wiedza:

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)

-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

-- wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki) (K_K07)

-- dzięki kompetencjom językowym (w zakresie pisma) jest przygotowany do sprawnego poruszania się w japońskim obszarze kulturowym (K_K08)

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji (znaki powszechnego użytku), który po reformie pisma z 2010 roku obejmuje 2136 znaków.

Na III roku studiów studenci poznają 655 oraz - w miarę możliwości - dodatkowe 196 nowych znaków.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności czytania i pisania po japońsku w stopniu, który pozwoli przeczytać gazetę czy książkę, napisać list, a przy pomocy słownika - bardziej skomplikowany tekst.

W ciągu 3 lat studenci poznają cały zakres tzw. jōyō kanji (znaki powszechnego użytku), ustalonego jako standard edukacyjny na podstawie ideogramów najczęściej używanych w gazetach. Standard ten obejmuje po reformie z 2010 roku 2136 znaków (przed reformą było ich 1945), z których każdy ma kilka czytań i wchodzi w złożenia z innymi ideogramami. Opanowanie go oznacza osiągnięcie poziomu piśmienności, który reprezentuje absolwent japońskiej szkoły średniej.

Na III roku studiów studenci poznają 655 plus 196 nowych znaków.

Studenci uczą się na pamięć znaków kanji, co tydzień odbywa się test z umiejętności pisania i czytania obowiązujących znaków oraz złożeń. Podczas zajęć studenci wzbogacają także znajomość słownictwa japońskiego oraz pogłębiają praktyczną znajomość języka poprzez pracę ze zdaniami przykładowymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pismo japońskie, t. 3, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Stareckiej, "Nozomi", Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

słowniki znaków japońskich, słowniki języka japońskiego, materiały dydaktyczne zebrane i opracowane przez prowadzącego

Metody i kryteria oceniania:

-- obecność 90%

-- kolokwia obejmujące zakres 100-150 znaków

-- student ma prawo poprawiać niezaliczone kolokwium dwukrotnie

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Agnieszka Pączkowska, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Agnieszka Pączkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Wojciech Nowak, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Wojciech Nowak, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.