Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP1L-SMGR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0230) Language
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 14.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

14 punktów ECTS*:

• 30 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 220 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, poszukiwanie i zbieranie materiałów, analiza i opracowywanie materiałów do pracy dyplomowej) [8,8 ECTS]

• 100 godzin = konsultacje z wykładowcą [4 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii japońskiej/japonistyki z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W08)

– ma poszerzoną wiedzę o terminologii i metodologii badań w danej dziedzinie (K_W09)

– ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego (K_W10)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy (K_U01)

– posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w różnorodnych sytuacjach (K_U06)

– potrafi podejmować autonomiczne zadania uwzględniając cele i wskazówki formułowane przez opiekuna naukowego (K_U07)

– umie samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz poszerzać swoje umiejętności badawcze (K_U08)

– posiada pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku japońskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U11)

– potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów oraz przygotować prezentację (K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– potrafi odpowiednio określić priorytety realizowanego przez siebie lub innych zadania (K_K03)


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium japonistyczne, magisterskie służy pogłębianiu wiedzy w wybranej dziedzinie oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych. Ponadto, kurs obejmuje redakcję pracy magisterskiej uprawniającej do przystąpienia do egzaminu kończącego studia drugiego stopnia i uzyskanie tytułu magistra.

Pełny opis:

Celem zajęć prowadzonych przez cztery semestry jest doprowadzenie do powstania pracy magisterskiej z zakresu kultury Japonii, historii literatury japońskiej lub przekładoznawstwa (przekładu tekstów literackich lub specjalistycznych, zagadnień teoretycznych), językoznawstwa japońskiego, kultury Japonii etc. Studenci zapoznają się z techniką pisania pracy naukowej (w szczególności opanowują umiejętność kompletowania bibliografii i technikę redakcji pracy magisterskiej w języku polskim i/lub obcym).

Literatura:

Literatura przedmiotu jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie zadań przydzielonych studentowi (opracowanie materiału, przygotowanie referatu, wygłoszenie prezentacji etc.), a także stopnia zaawansowania pisania pracy magisterskiej. (K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11, K_U11, K_U14, K_K03)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński, Aleksandra Jarosz, Aleksandra Jaworowicz-Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.