Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP1Z-PNJJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/site/japonistykaumknihongo/
Punkty ECTS i inne: 11.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

11 punktów ECTS*:

• 150 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [6 ECTS]

• 90 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [3 ECTS]

• 50 godzin = konsultacje z wykładowcą [2 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:


K_W01

ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku japońskim

K_W02

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem japońskim

K_W03

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W04

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o literaturze japońskiej i japonistycznej

K_W05

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W06

zna główne tendencje rozwojowe filologii

K_W07

ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii japońskiej

K_W08

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej problematyki językoznawczej lub literaturoznawczej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł

K_U02

potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych


K_U04

potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze

K_U05

potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników

K_U06

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla danego kierunku studiów

K_U07

potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą danego kierunku studiów i realizowanych badań


K_U09

ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka/języków specjalności (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii)

K_U10

potrafi kierować pracą zespołu

K_U11

potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą

K_U12

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_U13

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze


K_U15

umie tłumaczyć z języka polskiego na język japoński i odwrotnie
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13 K_U15

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K08

ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł

K_K02

w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

K_K03

poczuwa się do odpowiedzialności społecznej, współorganizuje działania na rzecz środowiska społecznego


K_K05

docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego


K_K08

jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody dydaktyczne:

opis, klasyczna metoda problemowa

Metoda ćwiczeniowa, giełda pomysłów, projektu, stolików eksperckich

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu nauczyć języka japońskiego na poziomie swobodnej komunikacji z native speakerem.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie przez studentów kompetencji językowej w zakresie stosowania wzorców gramatycznych, konstrukcji zdaniowych oraz słownictwa na poziomie zaawansowanym (jōkyū).

W ramach zajęć studenci wykorzystują konstrukcje zdaniowe i struktury gramatyczne opanowane podczas studiów pierwszego stopnia i stosują je w celu nabywania umiejętności konwersacji w różnych sytuacjach.

W semestrze zimowy studenci realizują prezentację na wybrany przez siebie temat i biorą udział w związanej z nią krytycznej dyskusji na forum grupy. W tym celu zaznajamiani są z odpowiednimi wyrażeniami używanymi w sytuacji dyskusji w japońskim środowisku komunikacyjnym, które ćwiczą w trakcie symulowanych dyskusji-ćwiczeń na zajęciach.

Studenci ćwiczą pisanie po japońsku poprzez aktywność internetową – aktywne uczestnictwo w social networking service (m.in. w utworzonej przez nauczyciela grupie na platformie Google.sites).

Literatura:

– materiały wskazane przez wykładowcę

– aktualne materiały internetowe, publikowane przez japońskie media, np. NHK, gazety i telewizje japońskie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana na koniec semestru ustalana jest na podstawie:

– obowiązkowej obecności i aktywności na zajęciach (K_U02, K_U05, K_U11, K_U15, K_U19, K_K01, K_K02)

– obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach obecność na zajęciach minimum 80% (w przypadku obecności poniżej 80% ocena semestralna zostanie obniżona o pół oceny)

– wyników zadań domowych (K_U02, K_U11, K_K01, K_K04)

– wyników na końcowym egzaminie pisemnym i ustnym (K_W01, K_W02, K_U02, K_U11, K_U15, K_U19, K_K01, K_K04, K_K08)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Chie Fukai, Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Literatura:

松本節子、佐久間良子他 『新聞・テレビ ニュースの日本語』 The Japan Times、東京2015.

渡辺克義 『ポーランド語作文教本』 東洋書店、東京2012

『日本語 口頭発表と討論の技術 コミュニケーション・スピーチ・ディベートのために』 東海大学留学生教育センター口頭発表教材研究会、1995  

松井栄一 『ちがいがわかる 類語使い分け辞典』 小学館、東京2008.

森田六朗 『日本人の心がわかる日本語』 アスク出版、2011 

大野晋『日本語練習帳』 岩波新書1999

森田良行『日本語の視点』 創拓社1998

『日本文化を読む―上級学習者向け日本語教材』京都日本語教育センター編集、2008

姫野昌子、山口久代他 『コロケーションが身につく日本語表現練習帳』 研究社、東京2012.

萩原稚佳子、齋藤眞理子、伊藤とく美 『日本語超級話者へのかけはし きちんと伝える技術と表現』 スリーエーネットワーク、東京2007.

萩原稚佳子、齋藤眞理子、伊藤とく美 『日本語上級話者への道 きちんと伝える技術と表現』 スリーエーネットワーク、東京2005.

松岡龍美 『絶対合格!日本語能力試験一級徹底トレーニング N1文法』アスク出版2013

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Chie Fukai, Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Literatura:

松本節子、佐久間良子他 『新聞・テレビ ニュースの日本語』 The Japan Times、東京2015.

渡辺克義 『ポーランド語作文教本』 東洋書店、東京2012

『日本語 口頭発表と討論の技術 コミュニケーション・スピーチ・ディベートのために』 東海大学留学生教育センター口頭発表教材研究会、1995  

松井栄一 『ちがいがわかる 類語使い分け辞典』 小学館、東京2008.

森田六朗 『日本人の心がわかる日本語』 アスク出版、2011 

大野晋『日本語練習帳』 岩波新書1999

森田良行『日本語の視点』 創拓社1998

『日本文化を読む―上級学習者向け日本語教材』京都日本語教育センター編集、2008

姫野昌子、山口久代他 『コロケーションが身につく日本語表現練習帳』 研究社、東京2012.

萩原稚佳子、齋藤眞理子、伊藤とく美 『日本語超級話者へのかけはし きちんと伝える技術と表現』 スリーエーネットワーク、東京2007.

萩原稚佳子、齋藤眞理子、伊藤とく美 『日本語上級話者への道 きちんと伝える技術と表現』 スリーエーネットワーク、東京2005.

松岡龍美 『絶対合格!日本語能力試験一級徹底トレーニング N1文法』アスク出版2013

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Seiji Arai, Szymon Gredżuk, Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Literatura:

松井栄一 『ちがいがわかる 類語使い分け辞典』 小学館、東京2008.

森田六朗 『日本人の心がわかる日本語』 アスク出版、2011 

大野晋『日本語練習帳』 岩波新書1999

森田良行『日本語の視点』 創拓社1998

『すぐに使える実践日本語シリーズ』専門教育出版

増田アヤ子「2.ニュアンスがわかる 擬声語・擬態語(上級)」1993

小山恵美子 渡辺 摂「4.広がる 深まる 副詞(上級)」1993

田仲正江 間柄奈保子「8.表現を豊かに生き生き 慣用句(上級)」1995

小山誉子美 前田直子 『日本語文法演習 上級 敬語を中心とした対人関係の表現 待遇表現』 スリーエーネットワーク、2003

二通 信子 , 門倉 正美 , 佐藤 広子 『日本語力をつける文章読本: 知的探検の新書30冊 』東京大学出版会、2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Marcelina De Zoete-Leśniczak, Shoko Nakayama
Prowadzący grup: Seiji Arai, Marcelina De Zoete-Leśniczak, Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia odbywać się będą w formie online - zdalnie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Microsoft Teams oraz Moodle. Na niej zostanie utworzona "klasa" zajęciowa z dostępem tylko dla uczestników zajęć zapisanych na te zajęcia. Testy sprawdzające materiał przeprowadzane będą przy wykorzystaniu formularza Microsoft Forms.

Literatura:

松井栄一 『ちがいがわかる 類語使い分け辞典』 小学館、東京2008.

森田六朗 『日本人の心がわかる日本語』 アスク出版、2011 

大野晋『日本語練習帳』 岩波新書1999

森田良行『日本語の視点』 創拓社1998

『すぐに使える実践日本語シリーズ』専門教育出版

増田アヤ子「2.ニュアンスがわかる 擬声語・擬態語(上級)」1993

小山恵美子 渡辺 摂「4.広がる 深まる 副詞(上級)」1993

田仲正江 間柄奈保子「8.表現を豊かに生き生き 慣用句(上級)」1995

小山誉子美 前田直子 『日本語文法演習 上級 敬語を中心とした対人関係の表現 待遇表現』 スリーエーネットワーク、2003

二通 信子 , 門倉 正美 , 佐藤 広子 『日本語力をつける文章読本: 知的探検の新書30冊 』東京大学出版会、2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.