Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN1Z-HK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia kultury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach (30 godz.). Praca indywidualna: przygotowanie do egzaminu (20 godz.). Łącznie 50 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 - Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu historii kultury wybranych epok dziejowych, w której zdobywaniu za punkt wyjścia przyjąć należy ogólną wiedzę historyczną na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę z zakresu wybranych aspektów z historii kultury w sposób uporządkowany i systematyczny

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05 - Ma świadomość zakresu swojej wiedzy dotyczącej historii kultury i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Tematyka zajęć jest skoncentrowana wokół dziejowego procesu tworzenia kultury przez społeczności ludzkie bądź wybitne jednostki. Celem zajęć jest prezentacja w formie wykładu wybranych zagadnień z historii europejskiego kręgu kulturowego oraz wprowadzenie najistotniejszych pojęć związanych z niektórymi okresami w rozwoju kultury. Cykl zajęć obejmuje zagadnienia najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju kultury oraz próbę syntetycznego ujęcia procesu ewolucji kultury od form historycznie dawniejszych w kierunku współczesnych. Po zaprezentowaniu wstępnych informacji na temat historii kultury. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kulturę staropolską. Sięgniemy do podstaw idei sarmatyzmu. Obyczajów staropolskich (uroczystości rodzinne wesela, chrzciny i ceremonie pogrzebowe) poszukamy ciągłości niektórych zwyczajów we współczesnej kulturze.

Pełny opis:

- Próba definicji pojęcia „kultura” i niektórych sposobów rozumienia tego pojęcia.

Pojawienie się rolnictwa, świątyń i państwa

"Narodziny Europy"

Kultura świata antycznego.

Średniowieczny uniwersalizm .

Mentalność człowieka renesansu

Człowiek baroku (ideowe podstawy sztuki, architektury, mody odzieżowej).

Oświecenie wiekiem rozumu, wiekiem filozofów.

Obyczaje staropolskie.

Sarmackie ideały.

Ciało i strój w kontekście przemian kulturowych

Kobieta w dawnej Polsce

Literatura:

Epoki i kierunki w kulturze : sztuka, literatura, muzyka, teatr i film, Warszawa 1991.

J. Topolski, Cywilizacje i kultury V-XX w., Poznań 1998.

Ciało i strój biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych w XIX wieku, red E. Letkiewicz, Lublin 2015.

P. Rietbergen, Europa dzieje kultury, Warszawa 2001.

M. Bogucka, Kultura, Naród Trwanie, Warszawa, 2008.

Z. Kuchowicz Obyczaje staropolskie,

Per mulierem...Kobieta w dawnej Polsce - w średniowieczu i w dobie staropolskiej, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

wykład z elementami konwersatorium, egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drążkowska
Prowadzący grup: Anna Drążkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drążkowska
Prowadzący grup: Anna Drążkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Maliszewski
Prowadzący grup: Kazimierz Maliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.