Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowanie kulturowe świata - Afryka i Ameryki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN2Z-ZKS-AA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowanie kulturowe świata - Afryka i Ameryki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu geografii świata

Efekty uczenia się - wiedza:

1.Student posiada podstawową wiedzę dotycząca tradycyjnych podziałów terytorialnych i podziałów opartych o więzy krwi. (H1A_W02;W04; S1A_ W02; W03; W08))

2.Student posiada podstawowa wiedze o tradycyjnych systemach gospodarczych(H1A_W02;W04)

3.Student zna podstawowe kompleksy cywilizacyjne i obszary kulturowe terenów Afryki, Ameryki Pn, Ameryki Środkowej i Ameryki Pd.(H1A_W02;W04)

4.Lokalizuje te obszary i charakteryzuje pod względem ich specyfiki kulturowej.(H1A_W02;W04)

5.Lokalizuje główne wspólnoty etniczne poszczególnych obszarów kulturowych.(H1A_W02;W04)

6.Rozumie specyfikę kulturową i etniczną wybranych obszarów kulturowych(H1A_W02;W04)

7.Posiada podstawową wiedzę z zakresu wielkich religii świata oraz charakterystyki sztuki etnicznej Afryki i Ameryki

8.Pojmuje przyczyny i charakter współczesnych przemian cywilizacyjnych obszarów Afryki i Ameryki Południowej


Efekty uczenia się - umiejętności:

1.Potrafi wyodrębnić cechy specyficzne wybranych regionów i wskazać zachodzące w nich zmiany kulturowe. H1A_U01

2. Potrafi omówić kultury wybranych grup etnicznych i wskazać kierunki zachodzących w nich przemian H1A_U2

3. Potrafi pogłębiać wiedzę poprzez poszukiwanie samodzielne jej źródeł. H1A_U01Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest wrażliwy na problemy etniczne oraz świadomy potrzeby upowszechniania idei dialogu międzykulturowego H1A_K04;K05;K06

Metody dydaktyczne:

Omawianie wybranych lektur,, praca własna, pokaz multimedialny, dyskusja ogólna, opracowanie pracy pisemnej na wybrany temat

Wykład teoretyczny, wykład opisowy, pokaz multimedialny, dyskusja ogólna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu etnologii obszarów pozaeuropejskich, z uwzględnieniem charakterystyki wydzielanych przez antropologię kulturowych obszarów poszczególnych kontynentów., w tym przypadku Afryki i Ameryk. Ponadto zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi podobieństw i różnic widocznych w kulturach świata, a także z problematyką współczesnych przemian globalizacyjnych zachodzących w obszarach pozaeuropejskich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu etnologii obszarów pozaeuropejskich, z uwzględnieniem charakterystyki wydzielanych przez antropologię kulturowych obszarów poszczególnych kontynentów. Ponadto zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi podobieństw i różnic widocznych w kulturach świata, a także z problematyką współczesnych przemian globalizacyjnych zachodzących w obszarach pozaeuropejskich.

Wykaz zagadnień objętych wykładem:

Podziały kultur świata- podejścia metodologiczne, kryteria

Obszary kulturowe Afryki, charakterystyka wybranych kultur tradycyjnych

Obszary kulturowe Ameryki Północnej, charakterystyka wybranych kultur indiańskich

Obszary kulturowe Ameryki Środkowej, charakterystyka wybranych kultur indiańskich

Obszary kulturowe Ameryki Południowej, charakterystyka wybranych kultur indiańskich

Wybrane zagadnienia sztuki etnicznej

Podstawowe systemy religijne świata

Systemy społeczne społeczeństw pierwotnych, podziały terytorialne

Tradycyjne systemy gospodarcze społeczeństw pozaeuropejskich

Przemiany globalizacyjne obszarów pozaeuropejskich

Literatura:

Afryka i Ameryka:

1. "Afryka - państwo na progu XXI wieku. Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze", red. D. Kopiński i A. Zykowski, Olsztyn 2009

2. "Afryka na progu XXI wieku, Kultura i społeczeństwo", red. J. Pawliik, i M. Szupejko, Olsztyn 2009.

3. "Ludy i języki świata" - Leksykon PWN, W-wa 2000

4. Etniczność a religia, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 2003

5. Kiniewicz- J., Od ekspansji do dominacji, W-wa 1986

6. Komorowski Zygmunt," Kultury Czarnej Afryki", Ossolineum 1994

7. Ludy i języki świata – leksykon, PWN, W-wa 2000

8. Machowski Jacek, "Inuit, Opowiadania eskimoskie", Dialog 1999

9. Malkin Borys, "Odchodzący świat, AKOT, Warszawa 2007

10. Nowicka Ewa, Rusinowa Izabella, Indianie, Rezerwaty, Slumsy, Warszawa 1988.

11. Olędzki Jacek, "Ludzie wygasłego wejrzenia", W-wa 1999

12. Posern-Zielińscy M i A, " Indiańskie wierzenia i rytuały", Ossolineum 1977

13. "Religia w świecie współczesnym", red. H. Zimoń, KUL 2001

14. Szyjewski Andrzej, Etnologia religii, Kraków 2001

15. Szynkiewicz-Sławoj, Pokrewieństwo: studium etnologiczne, W-wa 1992

16. Świat Grup Etnicznych, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 2000;

17. E. Nowicka, Świat człowieka-świat kultury

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie bez oceny ( S.Z); Egzamin ustny - (S.L)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Rafał Beszterda, Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu etnologii obszarów pozaeuropejskich, z uwzględnieniem charakterystyki wydzielanych przez antropologię kulturowych obszarów poszczególnych kontynentów. Ponadto zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi podobieństw i różnic widocznych w kulturach świata, a także z problematyką współczesnych przemian globalizacyjnych zachodzących w obszarach pozaeuropejskich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu etnologii obszarów pozaeuropejskich, z uwzględnieniem charakterystyki wydzielanych przez antropologię kulturowych obszarów poszczególnych kontynentów. Ponadto zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi podobieństw i różnic widocznych w kulturach świata, a także z problematyką współczesnych przemian globalizacyjnych zachodzących w obszarach pozaeuropejskich.

Podziały kultur świata- podejścia metodologiczne, kryteria

Obszary kulturowe Afryki, charakterystyka wybranych kultur tradycyjnych

Obszary kulturowe Ameryki Północnej, charakterystyka wybranych kultur indiańskich

Obszary kulturowe Ameryki Środkowej, charakterystyka wybranych kultur indiańskich

Obszary kulturowe Ameryki Południowej, charakterystyka wybranych kultur indiańskich

Wybrane zagadnienia sztuki etnicznej

Podstawowe systemy religijne świata

Systemy społeczne społeczeństw pierwotnych, podziały terytorialne

Tradycyjne systemy gospodarcze społeczeństw pozaeuropejskich

Przemiany globalizacyjne obszarów pozaeuropejskich

Literatura:

Afryka i Ameryka:

1. "Afryka - państwo na progu XXI wieku. Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze", red. D. Kopiński i A. Zykowski, Olsztyn 2009

2. "Afryka na progu XXI wieku, Kultura i społeczeństwo", red. J. Pawliik, i M. Szupejko, Olsztyn 2009.

3. "Ludy i języki świata" - Leksykon PWN, W-wa 2000

4. Etniczność a religia, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 2003

5. Kiniewicz- J., Od ekspansji do dominacji, W-wa 1986

6. Komorowski Zygmunt," Kultury Czarnej Afryki", Ossolineum 1994

7. Ludy i języki świata – leksykon, PWN, W-wa 2000

8. Machowski Jacek, "Inuit, Opowiadania eskimoskie", Dialog 1999

9. Malkin Borys, "Odchodzący świat, AKOT, Warszawa 2007

10. Nowicka Ewa, Rusinowa Izabella, Indianie, Rezerwaty, Slumsy, Warszawa 1988.

11. Olędzki Jacek, "Ludzie wygasłego wejrzenia", W-wa 1999

12. Posern-Zielińscy M i A, " Indiańskie wierzenia i rytuały", Ossolineum 1977

13. "Religia w świecie współczesnym", red. H. Zimoń, KUL 2001

14. Szyjewski Andrzej, Etnologia religii, Kraków 2001

15. Szynkiewicz-Sławoj, Pokrewieństwo: studium etnologiczne, W-wa 1992

16. Świat Grup Etnicznych, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 2000;

17. E. Nowicka, Świat człowieka-świat kultury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Rafał Beszterda, Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu etnologii obszarów pozaeuropejskich, z uwzględnieniem charakterystyki wydzielanych przez antropologię kulturowych obszarów poszczególnych kontynentów. Ponadto zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi podobieństw i różnic widocznych w kulturach świata, a także z problematyką współczesnych przemian globalizacyjnych zachodzących w obszarach pozaeuropejskich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu etnologii obszarów pozaeuropejskich, z uwzględnieniem charakterystyki wydzielanych przez antropologię kulturowych obszarów poszczególnych kontynentów. Ponadto zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi podobieństw i różnic widocznych w kulturach świata, a także z problematyką współczesnych przemian globalizacyjnych zachodzących w obszarach pozaeuropejskich.

Podziały kultur świata- podejścia metodologiczne, kryteria

Obszary kulturowe Afryki, charakterystyka wybranych kultur tradycyjnych

Obszary kulturowe Ameryki Północnej, charakterystyka wybranych kultur indiańskich

Obszary kulturowe Ameryki Środkowej, charakterystyka wybranych kultur indiańskich

Obszary kulturowe Ameryki Południowej, charakterystyka wybranych kultur indiańskich

Wybrane zagadnienia sztuki etnicznej

Podstawowe systemy religijne świata

Systemy społeczne społeczeństw pierwotnych, podziały terytorialne

Tradycyjne systemy gospodarcze społeczeństw pozaeuropejskich

Przemiany globalizacyjne obszarów pozaeuropejskich

Literatura:

Afryka i Ameryka:

1. "Afryka - państwo na progu XXI wieku. Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze", red. D. Kopiński i A. Zykowski, Olsztyn 2009

2. "Afryka na progu XXI wieku, Kultura i społeczeństwo", red. J. Pawliik, i M. Szupejko, Olsztyn 2009.

3. "Ludy i języki świata" - Leksykon PWN, W-wa 2000

4. Etniczność a religia, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 2003

5. Kiniewicz- J., Od ekspansji do dominacji, W-wa 1986

6. Komorowski Zygmunt," Kultury Czarnej Afryki", Ossolineum 1994

7. Ludy i języki świata – leksykon, PWN, W-wa 2000

8. Machowski Jacek, "Inuit, Opowiadania eskimoskie", Dialog 1999

9. Malkin Borys, "Odchodzący świat, AKOT, Warszawa 2007

10. Nowicka Ewa, Rusinowa Izabella, Indianie, Rezerwaty, Slumsy, Warszawa 1988.

11. Olędzki Jacek, "Ludzie wygasłego wejrzenia", W-wa 1999

12. Posern-Zielińscy M i A, " Indiańskie wierzenia i rytuały", Ossolineum 1977

13. "Religia w świecie współczesnym", red. H. Zimoń, KUL 2001

14. Szyjewski Andrzej, Etnologia religii, Kraków 2001

15. Szynkiewicz-Sławoj, Pokrewieństwo: studium etnologiczne, W-wa 1992

16. Świat Grup Etnicznych, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 2000;

17. E. Nowicka, Świat człowieka-świat kultury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Rafał Beszterda, Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.