Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład monograficzny: Kultura afrokaraibska w perspektywie postkolonialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN3L-MON-KAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Kultura afrokaraibska w perspektywie postkolonialnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Wykłady monograficzne - etnologia s1 (wymagania etapowe)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu będzie kultura afrokaraibska rozpatrywana w perspektywie postkolonialnej jako obszar kształtowania nowej tożsamości kulturowej w oparciu o tradycyjne systemy kulturowe, praktyki społeczne oraz formy ekspresji artystycznej. Jako przykład posłuży kultura jamajska (zarówno lokalna, jak i praktykowana przez diasporę w Europie i USA) - ze szczególnym uwzględnieniem kultury popularnej, muzyki, technologii oraz nowych ruchów religijnych.

Pełny opis:

I-II. Historia diaspory afrykańskiej na Karaibach: postkolonialna teoria tożsamości aforkaraibskiej.

III-IV. Afrykańskie korzenie kultury jamajskiej: folkor i muzyka (burru, nyabinghi, mento).

V. Społeczny i polityczny kontekst narodzin popularnej muzyki jamajskiej: rocksteady, blue beat, ska, reggae.

VI. Historia radia i studiów nagraniowych na Jamajce.

VII. Kultura sound systemów.

VIII. Dub i nowa technologia produkcji muzyki.

IX-X. Kultura reggae i globalna ekspansja muzyki afrokaraibskiej.

XI. Rastafarianizm i nowe ruchy religijne na Karaibach.

XII-XIII. Diaspora karaibska w Europie i USA

XIV. Afrofuturyzm i karaibski futuryzm.

XV. Podsumowanie.

Literatura:

L. Bradley, Bass Culture. When Reggae Was King, Penguin Books 2001;

J. Henriques, Sonic Bodies. Reggae Sound Systems, Performance Technologies and Ways of Knowing, Continuum 2011;

S. Stanley Niaah, Dancehall: From Slave Ship to Ghetto, University of Ottawa Press 2010;

C. Cooper, Sound Clash: Jamaican Dancehall Culture at Large, Palgrave Macmillan 2004;

D. P. Hope, Inna di Dancehall. Popular Culture and the Politics of Identity in Jamaica, University of the West Indies Press 2006;

N. Stolzoff, Wake the Town and Tell the People: Dancehall Culture in Jamaica, Duke University Press 2000;

S. Jones, Black Culture, White Youth. The Reggae Tradition from JA to UK, Macmillan Education 1988.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach. Egzamin.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)