Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultury świata (z elementami nauki specjalistycznego języka obcego) - Indonezja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN3Z-KS-I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Kultury świata (z elementami nauki specjalistycznego języka obcego) - Indonezja
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat zróżnicowania kulturowego Azji Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem archipelagu Nusantary.

Całkowity nakład pracy studenta:

Obecność na zajęciach (stacjonarnie lub online): 30 godz.

Praca w grupie on-line: 10 godz.

Realizacja obowiązkowych zadań warsztatowych: 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia końcowego zajęć: 20 godz.


Łącznie: 90 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

EUS_W06 Ma świadomość złożoności i zmienności kultury oraz ciągłego rozwoju i zmienności metod jej interpretacji.


EUS_W07 Ma wiedzę o strukturze społecznej i instytucjach społecznych oraz ich wpływie na miejsce i rolę jednostki w społeczeństwie, a także o procesach zmian struktur i instytucji społecznych, włącznie z konsekwencjami tych zmian.


EUS_W03 Posiada podstawową wiedzę z zakresu etnologii Polski i Europy, zróżnicowania etnicznego i narodowego świata, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, muzealnictwa etnograficznego, folkloru, historii myśli etnologicznej (P6S_WG

P6Z WT; P6Z WZ).

Efekty uczenia się - umiejętności:

EUS_U04 Potrafi przeprowadzić interpretację wytworów rozmaitych sfer kultury stosując przyjęte w etnologii/antropologii kulturowej metody badawcze.


EUS_U06 Potrafi napisać opracowanie na zadany temat z zastosowaniem warsztatu naukowego (recenzja, referat, artykuł naukowy itp.).


EUS_U07 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne oraz analizować ich przyczyny i przebieg w ramach posiadanej wiedzy o procesach społecznych.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EUS_K05 Wykazuje postawę humanitarną i jest wrażliwy na problemy społeczne współczesnego świata (uchodźcy, konflikty etniczne, konflikty wojenne itp.).


EUS_K06 Rozumie potrzebę popularyzacji idei dialogu międzykulturowego.


Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą prowadzone synchronicznie z wykorzystaniem MS Teams.

Eksponujące: pokaz

Podające: wykład problemowy, konwersatoryjny, informacyjny

Poszukujące: giełda pomysłów, studium przypadku


Metody zdalne:

- wideo spotkania typu webinar

- MS Teams

- praca koncepcyjna

- prezentacje online

- praca nad zagadnieniami z wykorzystaniem programów Trello i/lub Asana


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z kulturowym i religijnym zróżnicowaniem Indonezji. Studenci poprzez naukę podstaw języka indonezyjskiego poznają specyfikę kulturową archipelagu, elementy autoidentyfikacji Indonezyjczyków, inności w postrzeganiu zjawisk kulturowych oraz współczesne problemy kulturowe Indonezji.

Pełny opis:

Zajęcia Kultury świata (z elementami nauki specjalistycznego języka obcego) - Indonezja stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z kulturowym i religijnym zróżnicowaniem Indonezji. Poruszane zagadnienia: Bhinneka Tunggal Ika - jedność w różnorodności?; język indonezyjski jako element kształtowania tożsamości państwowej Indonezyjczyków; język indonezyjski i jego funkcje; język indonezyjski a języki lokalne; Pancasila, zróżnicowanie religijne i kulturowe archipelagu malajskiego; lokalizacja wybranych grup etnicznych Nusantary; indonezjanizacja kultur Indonezji (polityka kulturalna kraju i rola języka indonezyjskiego w tym procesie); tożsamość etniczna i państwowa Indonezyjczyków; współczesne problemy kulturowe Indonezji. W ramach zajęć studenci poznają podstawy języka indonezyjskiego.

Literatura:

- Bräuchler B. (ed.), Reconciling Indonesia. Grassroots agency for peace, London, New York 2009.

- Geertz C., Konwersja wewnętrzna na współczesnej Bali, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.199-221.

- Geertz C., Osoba, czas i zachowanie na Bali, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.405-459.

- Geertz C., Rytuał a zmiana społeczna: przykład jawajski, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.169-197.

- Geertz C., The Religion of Java, Chicago, London 1959.

- Guan L.H., Suryadinata L.(ed.), Language, Nation and Development in Southeast Asia, Singapore 2007.

- Hitchcock M., Tourism, Taman Mini, and Nasional Identity, “Indonesia and the Malay World”, vol.26, no.75, June 1998, p.124-135.

- Hitchcock M., Margaret Mead and Tourism. Anthropological Heritage in the Aftermath of the Bali Bombings, “Anthropology Today”, vol.20, no 3, June 2004, pp.9-14.

- Koentjaraningrat, Pengantar Antropologii pokok-pokok etnografi II, Jakarta 2005.

- Posern- Zieliński A. (red.), Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, Poznań 2000.

- Rahimsyah, Kumpulan cerita rakyat legenda Nusantara, Surabaya (?)

- Ricklefs M.C., Sejarah Indonesia modern 1200-2008, Jakarta 2008.

- Schulte Nordholt H., Purwanto B., Saptari R. (ed.), Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia, Jakarta 2008.

- Sugono Dendy (pen.), Lentera Indonesia. Penerang untuk memahami masyarakat dan budaya Indonesia, Jakarta 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zależeć będzie od trzech czynników:

W przypadku zajęć stacjonarnych:

pisemnego sprawdzianu końcowego, aktywności na zajęciach, obecności na zajęciach.

W przypadku zajęć zdalnych:

zaliczenie ustne podczas spotkania online (MSteams), aktywność na zajęciach, obecność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Lesner-Szwarc
Prowadzący grup: Renata Lesner-Szwarc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treść zajęć:

- Bhinneka Tunggal Ika - jedność w różnorodności?

- Pancasila,

- bahasa Indonesia

- zróżnicowanie religijne i kulturowe archipelagu indonezyjskiego

- lokalizacja wybranych grup etnicznych Nusantary

- indonezjonizacja kultur Indonezji (polityka kulturalna kraju)

- tożsamość etniczna i państwowa Indonezyjczyków

- współczesne problemy kulturowe Indonezji

Pełny opis:

Treść zajęć:

- Bhinneka Tunggal Ika - jedność w różnorodności?

- Pancasila,

- bahasa Indonesia

- zróżnicowanie religijne i kulturowe archipelagu indonezyjskiego

- lokalizacja wybranych grup etnicznych Nusantary

- indonezjonizacja kultur Indonezji (polityka kulturalna kraju)

- tożsamość etniczna i państwowa Indonezyjczyków

- współczesne problemy kulturowe Indonezji

Literatura:

- Bräuchler B. (ed.), Reconciling Indonesia. Grassroots agency for peace, London, New York 2009.

- Geertz C., Konwersja wewnętrzna na współczesnej Bali, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.199-221.

- Geertz C., Osoba, czas i zachowanie na Bali, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.405-459.

- Geertz C., Rytuał a zmiana społeczna: przykład jawajski, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.169-197.

- Geertz C., The Religion of Java, Chicago, London 1959.

- Guan L.H., Suryadinata L.(ed.), Language, Nation and Development in Southeast Asia, Singapore 2007.

- Gusrizal, Mari belajar bahasa Indonesia, Jakarta 2000.

- Hitchcock M., Tourism, Taman Mini, and Nasional Identity, “Indonesia and the Malay World”, vol.26, no.75, June 1998, p.124-135.

- Hitchcock M., Margaret Mead and Tourism. Anthropological Heritage in the Aftermath of the Bali Bombings, “Anthropology Today”, vol.20, no 3, June 2004, pp.9-14.

- Koentjaraningrat, Pengantar Antropologii pokok-pokok etnografi II, Jakarta 2005.

- Posern- Zieliński A. (red.), Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, Poznań 2000.

- Rahimsyah, Kumpulan cerita rakyat legenda Nusantara, Surabaya (?)

- Ricklefs M.C., Sejarah Indonesia modern 1200-2008, Jakarta 2008.

- Schulte Nordholt H., Purwanto B., Saptari R. (ed.), Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia, Jakarta 2008.

- Sugono Dendy (pen.), Lentera Indonesia. Penerang untuk memahami masyarakat dan budaya Indonesia, Jakarta 2004.

http://www.learningindonesian.com/download-all-free-audio-lessons/download/

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Lesner-Szwarc
Prowadzący grup: Renata Lesner-Szwarc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treść zajęć:

- Bhinneka Tunggal Ika - jedność w różnorodności?

- Pancasila,

- bahasa Indonesia

- zróżnicowanie religijne i kulturowe archipelagu indonezyjskiego

- lokalizacja wybranych grup etnicznych Nusantary

- indonezjonizacja kultur Indonezji (polityka kulturalna kraju)

- tożsamość etniczna i państwowa Indonezyjczyków

- współczesne problemy kulturowe Indonezji

Pełny opis:

Treść zajęć:

- Bhinneka Tunggal Ika - jedność w różnorodności?

- Pancasila,

- bahasa Indonesia

- zróżnicowanie religijne i kulturowe archipelagu indonezyjskiego

- lokalizacja wybranych grup etnicznych Nusantary

- indonezjonizacja kultur Indonezji (polityka kulturalna kraju)

- tożsamość etniczna i państwowa Indonezyjczyków

- współczesne problemy kulturowe Indonezji

Literatura:

- Bräuchler B. (ed.), Reconciling Indonesia. Grassroots agency for peace, London, New York 2009.

- Geertz C., Konwersja wewnętrzna na współczesnej Bali, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.199-221.

- Geertz C., Osoba, czas i zachowanie na Bali, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.405-459.

- Geertz C., Rytuał a zmiana społeczna: przykład jawajski, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.169-197.

- Geertz C., The Religion of Java, Chicago, London 1959.

- Guan L.H., Suryadinata L.(ed.), Language, Nation and Development in Southeast Asia, Singapore 2007.

- Gusrizal, Mari belajar bahasa Indonesia, Jakarta 2000.

- Hitchcock M., Tourism, Taman Mini, and Nasional Identity, “Indonesia and the Malay World”, vol.26, no.75, June 1998, p.124-135.

- Hitchcock M., Margaret Mead and Tourism. Anthropological Heritage in the Aftermath of the Bali Bombings, “Anthropology Today”, vol.20, no 3, June 2004, pp.9-14.

- Koentjaraningrat, Pengantar Antropologii pokok-pokok etnografi II, Jakarta 2005.

- Posern- Zieliński A. (red.), Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, Poznań 2000.

- Rahimsyah, Kumpulan cerita rakyat legenda Nusantara, Surabaya (?)

- Ricklefs M.C., Sejarah Indonesia modern 1200-2008, Jakarta 2008.

- Schulte Nordholt H., Purwanto B., Saptari R. (ed.), Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia, Jakarta 2008.

- Sugono Dendy (pen.), Lentera Indonesia. Penerang untuk memahami masyarakat dan budaya Indonesia, Jakarta 2004.

http://www.learningindonesian.com/download-all-free-audio-lessons/download/

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Lesner-Szwarc
Prowadzący grup: Renata Lesner-Szwarc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z kulturowym i religijnym zróżnicowaniem Indonezji. Studenci poprzez naukę podstaw języka indonezyjskiego poznają specyfikę kulturową archipelagu, elementy autoidentyfikacji Indonezyjczyków, inności w postrzeganiu zjawisk kulturowych oraz współczesne problemy kulturowe Indonezji.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z kulturowym i religijnym zróżnicowaniem Indonezji. Poruszane zagadnienia: Bhinneka Tunggal Ika - jedność w różnorodności?; język indonezyjski jako element kształtowania tożsamości państwowej Indonezyjczyków; język indonezyjski i jego funkcje; język indonezyjski a języki lokalne; Pancasila, zróżnicowanie religijne i kulturowe archipelagu malajskiego; lokalizacja wybranych grup etnicznych Nusantary; indonezjanizacja kultur Indonezji (polityka kulturalna kraju i rola języka indonezyjskiego w tym procesie); tożsamość etniczna i państwowa Indonezyjczyków; współczesne problemy kulturowe Indonezji. W ramach zajęć studenci poznają podstawy języka indonezyjskiego.

Literatura:

- Bräuchler B. (ed.), Reconciling Indonesia. Grassroots agency for peace, London, New York 2009.

- Geertz C., Konwersja wewnętrzna na współczesnej Bali, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.199-221.

- Geertz C., Osoba, czas i zachowanie na Bali, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.405-459.

- Geertz C., Rytuał a zmiana społeczna: przykład jawajski, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.169-197.

- Geertz C., The Religion of Java, Chicago, London 1959.

- Guan L.H., Suryadinata L.(ed.), Language, Nation and Development in Southeast Asia, Singapore 2007.

- Hitchcock M., Tourism, Taman Mini, and Nasional Identity, “Indonesia and the Malay World”, vol.26, no.75, June 1998, p.124-135.

- Hitchcock M., Margaret Mead and Tourism. Anthropological Heritage in the Aftermath of the Bali Bombings, “Anthropology Today”, vol.20, no 3, June 2004, pp.9-14.

- Koentjaraningrat, Pengantar Antropologii pokok-pokok etnografi II, Jakarta 2005.

- Posern- Zieliński A. (red.), Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, Poznań 2000.

- Rahimsyah, Kumpulan cerita rakyat legenda Nusantara, Surabaya (?)

- Ricklefs M.C., Sejarah Indonesia modern 1200-2008, Jakarta 2008.

- Schulte Nordholt H., Purwanto B., Saptari R. (ed.), Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia, Jakarta 2008.

- Sugono Dendy (pen.), Lentera Indonesia. Penerang untuk memahami masyarakat dan budaya Indonesia, Jakarta 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Lesner-Szwarc
Prowadzący grup: Renata Lesner-Szwarc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z kulturowym i religijnym zróżnicowaniem Indonezji. Studenci poprzez naukę podstaw języka indonezyjskiego poznają specyfikę kulturową archipelagu, elementy autoidentyfikacji Indonezyjczyków, inności w postrzeganiu zjawisk kulturowych oraz współczesne problemy kulturowe Indonezji.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z kulturowym i religijnym zróżnicowaniem Indonezji. Poruszane zagadnienia: Bhinneka Tunggal Ika - jedność w różnorodności?; język indonezyjski jako element kształtowania tożsamości państwowej Indonezyjczyków; język indonezyjski i jego funkcje; język indonezyjski a języki lokalne; Pancasila, zróżnicowanie religijne i kulturowe archipelagu malajskiego; lokalizacja wybranych grup etnicznych Nusantary; indonezjanizacja kultur Indonezji (polityka kulturalna kraju i rola języka indonezyjskiego w tym procesie); tożsamość etniczna i państwowa Indonezyjczyków; współczesne problemy kulturowe Indonezji. W ramach zajęć studenci poznają podstawy języka indonezyjskiego.

Literatura:

- Bräuchler B. (ed.), Reconciling Indonesia. Grassroots agency for peace, London, New York 2009.

- Geertz C., Konwersja wewnętrzna na współczesnej Bali, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.199-221.

- Geertz C., Osoba, czas i zachowanie na Bali, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.405-459.

- Geertz C., Rytuał a zmiana społeczna: przykład jawajski, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.169-197.

- Geertz C., The Religion of Java, Chicago, London 1959.

- Guan L.H., Suryadinata L.(ed.), Language, Nation and Development in Southeast Asia, Singapore 2007.

- Hitchcock M., Tourism, Taman Mini, and Nasional Identity, “Indonesia and the Malay World”, vol.26, no.75, June 1998, p.124-135.

- Hitchcock M., Margaret Mead and Tourism. Anthropological Heritage in the Aftermath of the Bali Bombings, “Anthropology Today”, vol.20, no 3, June 2004, pp.9-14.

- Koentjaraningrat, Pengantar Antropologii pokok-pokok etnografi II, Jakarta 2005.

- Posern- Zieliński A. (red.), Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, Poznań 2000.

- Rahimsyah, Kumpulan cerita rakyat legenda Nusantara, Surabaya (?)

- Ricklefs M.C., Sejarah Indonesia modern 1200-2008, Jakarta 2008.

- Schulte Nordholt H., Purwanto B., Saptari R. (ed.), Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia, Jakarta 2008.

- Sugono Dendy (pen.), Lentera Indonesia. Penerang untuk memahami masyarakat dan budaya Indonesia, Jakarta 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Lesner-Szwarc
Prowadzący grup: Renata Lesner-Szwarc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z kulturowym i religijnym zróżnicowaniem Indonezji. Studenci poprzez naukę podstaw języka indonezyjskiego poznają specyfikę kulturową archipelagu, elementy autoidentyfikacji Indonezyjczyków, inności w postrzeganiu zjawisk kulturowych oraz współczesne problemy kulturowe Indonezji.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z kulturowym i religijnym zróżnicowaniem Indonezji. Poruszane zagadnienia: Bhinneka Tunggal Ika - jedność w różnorodności?; język indonezyjski jako element kształtowania tożsamości państwowej Indonezyjczyków; język indonezyjski i jego funkcje; język indonezyjski a języki lokalne; Pancasila, zróżnicowanie religijne i kulturowe archipelagu malajskiego; lokalizacja wybranych grup etnicznych Nusantary; indonezjanizacja kultur Indonezji (polityka kulturalna kraju i rola języka indonezyjskiego w tym procesie); tożsamość etniczna i państwowa Indonezyjczyków; współczesne problemy kulturowe Indonezji. W ramach zajęć studenci poznają podstawy języka indonezyjskiego.

Literatura:

- Bräuchler B. (ed.), Reconciling Indonesia. Grassroots agency for peace, London, New York 2009.

- Geertz C., Konwersja wewnętrzna na współczesnej Bali, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.199-221.

- Geertz C., Osoba, czas i zachowanie na Bali, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.405-459.

- Geertz C., Rytuał a zmiana społeczna: przykład jawajski, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005, s.169-197.

- Geertz C., The Religion of Java, Chicago, London 1959.

- Guan L.H., Suryadinata L.(ed.), Language, Nation and Development in Southeast Asia, Singapore 2007.

- Hitchcock M., Tourism, Taman Mini, and Nasional Identity, “Indonesia and the Malay World”, vol.26, no.75, June 1998, p.124-135.

- Hitchcock M., Margaret Mead and Tourism. Anthropological Heritage in the Aftermath of the Bali Bombings, “Anthropology Today”, vol.20, no 3, June 2004, pp.9-14.

- Koentjaraningrat, Pengantar Antropologii pokok-pokok etnografi II, Jakarta 2005.

- Posern- Zieliński A. (red.), Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, Poznań 2000.

- Rahimsyah, Kumpulan cerita rakyat legenda Nusantara, Surabaya (?)

- Ricklefs M.C., Sejarah Indonesia modern 1200-2008, Jakarta 2008.

- Schulte Nordholt H., Purwanto B., Saptari R. (ed.), Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia, Jakarta 2008.

- Sugono Dendy (pen.), Lentera Indonesia. Penerang untuk memahami masyarakat dan budaya Indonesia, Jakarta 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.