Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fakultet kulturoznawczy - Fundamentals of Game Studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL-L-FK-FGS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fakultet kulturoznawczy - Fundamentals of Game Studies
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - Fakultet kulturoznawczy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in meetings - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures and projects - 30 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Observation/demonstration teaching methods:

- display

Expository teaching methods:

- description

- informative (conventional) lecture

- participatory lecture

Exploratory teaching methods: - case study

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is devoted to digital games and their growing cultural significance following the expansion of the gaming industry and consumption of game texts. The course aims at broadening the students' knowledge and comprehension of digital game texts as experiences and as forms of expression.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned projects. The course is supplemented by a Moodle course (which in case of e-learning will become the primary way of conducting classes: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1972).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is devoted to digital games and their growing cultural significance following the expansion of the gaming industry and consumption of game texts. The course aims at broadening the students' knowledge and comprehension of digital game texts as experiences and as forms of expression. Throughout the duration of the course the following issues will be discussed: the interplay of the narrative and the ludic elements of digital game texts; the influence of other media on digital game texts; decoupling "games" and "play"; digital game texts covering difficult and complex subjects (themes of loss, guilt, betrayal and disability).

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Bizzocchi, Jim and Joshua Tanenbaum. 2011. “Well read: Applying close reading techniques to gameplay experiences,” in: Well played 3.0

2. Consalvo Mia, 2009, There is no magic circle, “Games & Culture” 4 (4)

3. Fernández-Vara, Clara. 2015. Introduction to Game Analysis. New York: Routledge

4. Malaby, Thomas. 2007. Beyond play: A new approach to games. Games & Culture

5. Isbister, Katherine. 2017. How Games Move Us: Emotion by Design. Cambridge, MA: MIT Press

6. Rambusch, Jana. 2016. “It’s Not Just Hands: Embodiment Aspect in Gameplay,” in: Video Games and the Mind: Essays on Cognition, Affect and Emotion. Jefferson, NC: McFarland

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Graded credit.

Assessment methods:

Continuous evaluation (40%) and assigned project (60%)

Assessment of knowledge:

1. Oral assignments in class and discussion

Assessment of skills:

1. A graded project

2. In-class discussion

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-67%)

satisfactory plus- (68-75%)

good - (76-84%)

good plus- (85-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is devoted to digital games and their growing cultural significance following the expansion of the gaming industry and consumption of game texts. The course aims at broadening the students' knowledge and comprehension of digital game texts as experiences and as forms of expression.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned projects. The course is supplemented by a Moodle course (which in case of e-learning will become the primary way of conducting classes: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1972).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is devoted to digital games and their growing cultural significance following the expansion of the gaming industry and consumption of game texts. The course aims at broadening the students' knowledge and comprehension of digital game texts as experiences and as forms of expression.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned projects. The course is supplemented by a Moodle course (which in case of e-learning will become the primary way of conducting classes: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1972).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)