Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fakultet kulturoznawczy - Japanese Speculative Fiction Short Stories

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL-L-FK-JSFS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fakultet kulturoznawczy - Japanese Speculative Fiction Short Stories
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in class - 30 hrs

- consultations – 10 hrs


Self-study hours:

- preparation of tasks and projects - 10 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: the student possesses advanced, organized knowledge concerning the cultural significance and characteristics of the discussed texts of Japanese fiction (K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W14).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: the student is capable of competent analysis and interpretation of the cultural significance and characteristics of the discussed texts of Japanese fiction (K_U01, K_U02, K_U05, K_U06).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: the student can appreciate and assess the cultural and social value and role of the discussed texts of Japanese fiction, both individually and in debate (K_K01, K_K02, K_K03).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to familiarize the students with selected texts of Japanese speculative fiction through close reading. The course will focus on the elements of science-fiction and the supernatural in Japanese short fiction forms, with particular emphasis on their functions and manifestations.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned tasks and a final project. The course is supplemented by a Moodle course.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to familiarize the students with selected texts of Japanese speculative fiction through close reading. The discussion will concern the symbolism and significance of various vision of future, alternate realities, and folklore presented in those texts, as well as phenomena and entities commonly encountered in science-fiction, including the issues of ethics, human relationships, artificial intelligence and exploration of space. This significance will be illustrated by examples of beliefs, interpretations and behaviors related to the social and ethical roles of the supernatural.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Inouye, Charles Shirō. 2005. “Introduction,” in: In Light of Shadows: more Gothic tales from Izumi Kyōka. Honolulu: University of Hawai’i Press

2. Lebra, Takie Sugiyama. Japanese Patterns of Behavior. University of Hawaii Press, 1976

3. Lebra, Takie Sugiyama. The Japanese Self in Cultural Logic. University of Hawaii Press, 2004

4. Kawano, Satsuki. Ritual Practice in Modern Japan: Ordering Place, People, and Action. University of Hawaii Press, 2005

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Continuous evaluation of participation in class (W1, U1, K1)

Graded project (W1, U1, K1)

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-67%)

satisfactory plus- (68-75%)

good - (76-84%)

good plus- (85-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to familiarize the students with selected texts of Japanese speculative fiction through close reading. The course will focus on the elements of science-fiction and the supernatural in Japanese short fiction forms, with particular emphasis on their functions and manifestations.

In 2020/2021 summer term, the class may be conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle and BigBlueButton platforms, pending decisions of the university authorities.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As above.

Literatura: (tylko po angielsku)

As above.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Tutorial, 30 hours → more information" for additional notes about 2020/2021 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)