Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fakultet kulturoznawczy - Japanese Strange Tales

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL-L-FK-JST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet kulturoznawczy - Japanese Strange Tales
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in meetings - 30 hrs

- consulations – 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures and projects - 10 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- panelowa
- studium przypadku

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Graded credit.

Assessment methods:

Continuous evaluation (10% attendance + 30% contribution—discussion in class) and assigned project—the term paper (60%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of the seminar is to introduce and discuss the elements of the Weird and the Strange in selected Japanese short stories, with particular emphasis on their functions and manifestations.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned projects: continuous evaluation (10% attendance + 30% contribution) and assigned project (60%).

Pełny opis:

The seminar will focus on the role of fantastic and supernatural elements of Japanese culture and the way they function in popular culture texts. The discussion will concern the symbolism and significance of phenomena and entities commonly referred to as "supernatural" in Japanese culture. This significance will be illustrated by examples of beliefs, interpretations and behaviors related to the social and ethical roles of the supernatural.

Literatura:

1. Inouye, Charles Shirō. 2005. “A Quiet Obsession,” in: In Light of Shadows: more Gothic tales from Izumi Kyōka. Honolulu: University of Hawai’i Press

2. Iwasaka, Michiko, and Barre Toelken. 1994. Ghosts and the Japanese: Cultural Experience In Japanese Death Legends. Logan, Utah: Utah State University Press

3. Foster, Michael Dylan. Pandemonium and Parade: Japanese Monsters and the Culture of Yokai. University of California Press, 2008

4. Lebra, Takie Sugiyama. Japanese Patterns of Behavior. University of Hawaii Press, 1976

5. Lebra, Takie Sugiyama. The Japanese Self in Cultural Logic. University of Hawaii Press, 2004

6. Kawano, Satsuki. Ritual Practice in Modern Japan: Ordering Place, People, and Action. University of Hawaii Press, 2005

7. Marak, Katarzyna. Japanese and American Horror: A Comparative Study of Film, Fiction, Graphic Novels and Video Games. McFarland, 2014

8. Kurosawa, Kiyoshi. 1993. “What is Horror Cinema?” w: Kurosawa Kiyoshi. 2001. Eiga wa osoroshii. Tokio: Seidosha, 23-26.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)