Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dramatu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL1L-AD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Analiza dramatu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. ogólna -12 - Kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, na które składa się:

- 30 godzin zajęć dydaktycznych

- 18 godzin samodzielnej pracy z tekstami

- 2 godziny - konsultacje.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie najważniejsze metodologie badań nad dramatem, zna poetykę dzieła dramatycznego, poznaje wykorzystanie wybranych teorii w analizie i interpretacji różnych form dramatu (K_W07)
Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi analizować teksty dramatyczne z wykorzystaniem wybranych metodologii, umie korzystać ze źródeł bibliograficznych w celu tworzenia spójnej wypowiedzi ustnej i pisemnej, samodzielnie formułuje tezy i wnioski (K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student poszerza swoje kompetencje kulturowe w zakresie odbioru dramatu i teatru, nabywa umiejętności merytorycznej oceny krytycznej zjawisk dramatycznych i teatralnych (K_K10).

Metody dydaktyczne:

analiza problemowa, wykład konwersacyjny, pokaz multimedialny

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Analiza dramatu to konwersatorium przeznaczone dla studentów kulturoznawstwa i filologii polskiej (specjalizacja teatrologiczna). program zajęć skoncentrowany jest na badaniu dramatu w perspektywie kulturoznawczej. Zajęcia służą zapoznaniu głównych metodologii badań dramatu, analizie przekształceń dramatu na przestrzeni wieków na tle szerszych procesów kulturowych, refleksji nad wzajemnymi wpływami i relacjami między dramatem a teatrem.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Trzy teorie dramatu.

2. Przegląd i analiza poszczególnych kategorii strukturalnych w dramacie (akcja, postać, czas, przestrzeń, warstwa słowna, kształt teatralny).

3. Dramat w perspektywie odbiorcy i odbioru.

4. Ukształtowane w dziejach najważniejsze formy dramatyczne (od antyku po współczesność).

Literatura:

1) Peter Szondi, Teoria nowoczesnego dramatu. 1880-1950, przeł. Edmund Misiołek, Warszawa 1976.

2) Irena Sławińska, Główne problemy struktury dramatu, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, red. Janusz Degler, Wrocław 1988 lub 2003.

3) Irena Sławińska, Odczytanie dramatu, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, red. Janusz Degler, Wrocław 1988 lub 2003.

4) Anna Maria Klimalanka, Z problematyki budowy roli Szambelana w "Głupim Jakubie" Tadeusza Rittnera, "Roczniki Humanistyczne" 1976, t. XXIV, z. 1.

5) Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. Henryk Podbielski, BN II, nr 209.

6) Edward Csató, Funkcje mowy scenicznej, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, red. Janusz Degler, Wrocław 1988 lub 2003.

7) Andrzej Stoff, Formy wypowiedzi dramatycznej, Toruń 1985.

8) S. Świontek, Dialog - dramat - metateatr, Łódź 1990

Metody i kryteria oceniania:

1) Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

2) Obecność na zajęciach.

3) Praca zaliczeniowa z analizy dramatu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Skuczyński, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Janusz Skuczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Magdalena Rewerenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Magdalena Rewerenda
Prowadzący grup: Magdalena Rewerenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są wybranym przykładom klasycznych utworów dramatycznych w kontekście ich współczesnych reinterpretacji.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są wybranym przykładom klasycznych utworów dramatycznych w kontekście ich współczesnych reinterpretacji. Omówione zostaną wybrane dramaty z trzech kluczowych dla historii dramatu obszarów: antyku (reprezentowanego przez Eurypidesa), dramaturgii Williama Szekspira oraz Henrika Ibsena. Każdy tekst analizowany będzie w kontekście historycznym, w którym powstał oraz w kontekście zjawiska "przepisywania", czyli współczesnych reinterpretacji.

Sposób zaliczenia: kolokwium

Literatura:

Literatura podmiotu:

1. Eurypides, Hippolytos uwieńczony (dowolne wydanie)

2. I. Tasnádi, Fedra fitness, przeł. J. Jarmołowicz, [w:] Kolizje. Antologia nowego dramatu węgierskiego, t. i 2., Panga Pank, Kraków 2010.

3. S. Kane, Miłość Fedry (pdf)

4. W. Szekspir, Burza (dowolne wydanie)

5. M. Fertacz, Śmierć Kalibana, „Dialog” 2012, nr 3.

6. M. Atwood, Czarci pomiot (dowolne wydanie)

7. H. Ibsen, Dom lalki (dowolne wydanie)

8. E. Jelinek, Co się zdarzyło, gdy Nora opuściła męża, przeł. D. Sajewska, K. Sajewski, [w:] Nora; Clara S.; Zajazd, tejże, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.

Literatura przedmiotu:

1. H.D.F. Kitto, Technika tragedii Eurypidesa (rozdział IX), [w:] tegoż, Tragedia grecka. Studium literackie, Bydgoszcz 1997.

2. G. Saunders, „Gdyby takich chwil było więcej”, [w:] tegoż, „Kochaj mnie lub zabij”. Sarah Kane i teatr skrajności, przeł. J. Burzyński, Korporacja HA!ART, Kraków 2010.

3. J. Kott, Prospero albo reżyser, [w:] tegoż, Płeć Rozalindy. Interpretacje, Kraków 1992.

4. G. Matuszek, Przybysz z daleka. Henryk Ibsen, [w:] tejże, Naturalistyczne dramaty, Kraków 2008, s. 49-70.

5. M. Szczepaniak, „Mówię i mówię”. Elfriede Jelinek – teatr artykulacji (pdf)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są wybranym przykładom klasycznych utworów dramatycznych w kontekście ich współczesnych reinterpretacji.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są wybranym przykładom klasycznych utworów dramatycznych w kontekście ich współczesnych reinterpretacji. Omówione zostaną wybrane dramaty z trzech kluczowych dla historii dramatu obszarów: antyku (reprezentowanego przez Eurypidesa), dramaturgii Williama Szekspira oraz Henrika Ibsena. Każdy tekst analizowany będzie w kontekście historycznym, w którym powstał oraz w kontekście zjawiska "przepisywania", czyli współczesnych reinterpretacji.

Sposób zaliczenia: kolokwium

Literatura:

Literatura podmiotu:

1. Eurypides, Hippolytos uwieńczony (dowolne wydanie)

2. I. Tasnádi, Fedra fitness, przeł. J. Jarmołowicz, [w:] Kolizje. Antologia nowego dramatu węgierskiego, t. i 2., Panga Pank, Kraków 2010.

3. S. Kane, Miłość Fedry (pdf)

4. W. Szekspir, Burza (dowolne wydanie)

5. M. Fertacz, Śmierć Kalibana, „Dialog” 2012, nr 3.

6. M. Atwood, Czarci pomiot (dowolne wydanie)

7. H. Ibsen, Dom lalki (dowolne wydanie)

8. E. Jelinek, Co się zdarzyło, gdy Nora opuściła męża, przeł. D. Sajewska, K. Sajewski, [w:] Nora; Clara S.; Zajazd, tejże, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.

Literatura przedmiotu:

1. H.D.F. Kitto, Technika tragedii Eurypidesa (rozdział IX), [w:] tegoż, Tragedia grecka. Studium literackie, Bydgoszcz 1997.

2. G. Saunders, „Gdyby takich chwil było więcej”, [w:] tegoż, „Kochaj mnie lub zabij”. Sarah Kane i teatr skrajności, przeł. J. Burzyński, Korporacja HA!ART, Kraków 2010.

3. J. Kott, Prospero albo reżyser, [w:] tegoż, Płeć Rozalindy. Interpretacje, Kraków 1992.

4. G. Matuszek, Przybysz z daleka. Henryk Ibsen, [w:] tejże, Naturalistyczne dramaty, Kraków 2008, s. 49-70.

5. M. Szczepaniak, „Mówię i mówię”. Elfriede Jelinek – teatr artykulacji (pdf)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.